Skip to main content

Kringloop manifest van vijftig organisaties

Minister Schouten heeft een manifest voor kringlooplandbouw overhandigd gekregen van het samenwerkingsverband ‘De Weg Vooruit’. Het document is opgesteld met instemming van meer dan vijftig organisaties: van agrarische belangenbehartigers tot banken en groene organisaties.

Het manifest bevat een  plan waarmee de agrarische sector zich in 20 jaar tijd kan ontwikkelen richting natuurinclusief werken. Wat Corazon betreft ligt de toekomst van  de boerenbedrijvigheid in het werken volgens deze principes. Dat houdt in: kiezen voor het minder zwaar belasten van de natuur en landelijke omgeving waar ze in werkt, zodat het platteland schoner wordt en de biodiversiteitscrisis in het landelijk gebied is beteugeld. Een meer natuurinclusieve werkwijze waar externe en niet hernieuwbare bronnen (kunstmest, bestrijdingsmiddelen, fossiele energie) uitgebannen zijn. Waar ook daadwerkelijk gekozen wordt voor gewassen en een bedrijfsvoering die in het landschap optimaal zijn geintegreert en waarbij biodiovesiteitsbeheer en natuurbescherming prioriteit heeft. Zo komen alle levende wezens op aarde tot hun recht.

Geld verdienen geen prioriteit

Een andere benadering moet wel door overheid en consument ondersteund worden, maar bovenal door bedrijven die meeverdienen aan ons voedsel. Uitgangspunt is dat boeren aan het leven denken op en in de bodem en dus  minder overvragen dan wat ze nu doen, waarbij benadrukt moet worden dat juist de niet boer enorme druk zet op hun werkwijze. Bedrijven die mee verdienen aan ons voedsel eisen heel veel. Om als boer toch een fatsoenlijke opbrengst uit het werk te halen waarbij omgeving en natuur prioriteit hebben dan zal juist die sector hun verantwoording moeten nemen.

Het is met zijn  alle meebouwen aan een schone landbouw, waar zowel de klimaatplannen van het kabinet alswel ons aller belang tot zijn recht komen. Er is dus geld nodig voor deze transitie.

Strohalm voor biodiversiteitsherstel

Natuurinclusieve kringlooplandbouw biedt de kansen voor biodiversiteitsherstel in het landelijk gebied. In de afgelopen decennia is biodiversiteit van het platteland enorm gereduceerd. de afgelopen 20 jaar is 60% of zelfs meer biodiversiteit verdwenen en deze neergaande trend gaat nog steeds door door toedoen van de voedselproductie. Het gepresenteerde plan heeft een brede vertegenwoordiging uit de samenleving en toont aan dat er groot draagvlak is voor deze aanpak.

lees plan

Leave a Reply