Skip to main content

Wat is nu eigenlijk Carbon farming?

Carbon Farming is een benaming van een speciale manier van telen van agrarische producten waarmee je naast het product , dus groente, fruit, granen of vee de boer ook de doelstellig heeft  om zoveel mogelijk carbon vanuit de atmosfeer op te slaan in doplaag van de bodem.

Dat kan elke boer bereiken door de natuurlijk opslag capaciteit van de bodem te herstellen en te versterken., dmv keuze van specifieke gewassen , speciaal bodem beheer,bewerking en door direct koolstof toe te voegen aan de bodem, zoals charcoal en biomassa.

De doelstelling is voor zo langere tijd  mogelijke tijd de C uit CO2, en  efficient , doeltreffend en profesioneel in de toplaag van de bodem op te slaan.

Een manier van natuurlijk boeren dat eigenlijk nog in de kinderschoenen staat.

Leave a Reply