Skip to main content

De afgelopen jaren waren eigenlijk ongelooflijke jaren. Veel grote rampen en zelfs een pandemie, die ons opsloot in onze huizen. Veel mensen hebben het niet overleefd, ook in onze nabijheid. Nu gaan we al weer beginnen aan 2023 na de geboorte van Jezus. Al de lopende zaken overziend, ziet het er niet echt veel beter uit voor velen. Torenhoge lasten, slimme, onbetrouwbare bestuurders en bedrijven die steeds meer de touwtjes in handen krijgen in onze samenleving. Kortom, een rampenscenario. Duurzaam denken en handelen kun je beter niet overlaten aan bedrijven, maar aan regeringen en burgers. Dus wat gaat 2023 ons brengen?

We bidden natuurlijk voor al het beste voor onze bezoekers van www.corazon.nu. Dat ons geloof in God en de goede uitkomst van onze gebeden maar heel groot mag zijn! 

Als je je handen aan de ploeg slaat, kun  je beter niet te veel omkijken, staat er in de bijbel. Dat doen we dan ook maar niet. We willen doorgaan met werken aan een duurzame samenleving. We willen rechte voren maken, ofwel recht varen. Maar zullen belangrijke actoren dit ook gaan doen? We zien wel degelijk stappen vanuit regeringen, zowel de Nederlandse regering, de Europese Unie en natuurlijk vanuit kartrekker de Verenigde Naties. Maar houdingen van bepaalde grote bedrijven verontrusten ons toch. Wat kunnen we van hen verwachten?  We zien steeds meer rare bewegingen van de conglomeraties in de olie industrie, de grondstoffen- en energie sector, de grote industrie, de agrarische sector, auto industrie en de distributie van al die producten.

Wat zou ten goede kunnen werken? 

Wat wij hopen is dat al die ellende voor de komende jaren ook wel eens door God ten goede gekeerd zal worden! We zouden met zijn allen steeds minder kunnen gaan consumeren en produceren. We hebben immers minder te besteden. We gebruiken daardoor minder energie en minder grondstoffen en kunnen minder meewerken aan de uitstoot van broeikas gassen. Daartegen over staat veel meer armoede bij de gewone man. Wat de oorlog betreft: deze is sowieso slecht voor de burgers van de landen waar oorlog is. En dat de productie van wapens juist meer uitstoot zal gaan generen weten we ook. We kunnen dat zien aan de kleine opwarming in 43 tot de jaren 50 net na de 2e wereldoorlog. Dus het beste voor ons is dat de oorlogen stoppen. Al is vechten voor het in stand kunnen houden van hogere normen en waarden in samenleving en op regeringsniveau ook noodzakelijk.

Waar bevinden zich de gevaren anno 2023?

We zullen onze ogen vooral gericht houden op de mensen in de regering. Zijn zij zuiver op de graat of in dienst van bedrijven? Het lijkt erop dat er toch heel wat politici te veel voor bedrijven werken in plaats van voor de burgers.  Ook grote spelers als auto industrie houden we in de gaten: gaan zij hun belofte waarmaken en zorgen voor een tsunamie van elektrische auto’s? We gaan het zien. De agrarische sector en de voedsel keten: zullen die echt op de schop gaan, zoals noodzakelijk?  De voedsel industrie is één van de grootste veroorzakers van de opwarming van de aarde. Daarnaast helpt het ook op andere gebieden de mensheid enorm in de ellende en problemen. Denk aan de  gezondheid van de mensen. Ook de alternatieve financiële markten, als bitcoin, naast de overheid gereguleerde financiële markt kan een gevaar zijn. Want wat als de macht van bedrijven nog groter wordt, door ook de alternatieve financiële markt geheel in handen te hebben met bitcoin,  in plaats van dollar en euro? Hebben de conglomeraties van grote bedrijven de regeringen dan nog nodig op den duur? Ook dat vormt een groot gevaar. Geen overheidsinstelling Gods die de ware macht heeft, maar de particuliere en vaak onethische bedrijven die ons als mensheid in hun greep heeft. Ter illustratie: waar kwam Covid vandaan en waar is het nu? Wordt er niet gespeeld met levens? Waarom is de samenleving, met name juist de christelijke samenleving, zo chronisch ziek geworden en onder behandelingen van medici? Is het om de farmaceutische en voedsel industrie te spekken?

Hoop voor de toekomst

Kortom, zo zijn we zonder het door te hebben steeds meer aan onbetrouwbare afgoden overgeleverd in plaats van aan Jezus die ons mensen behoort te regeren. We bidden dus voor het beste, dat Jezus, Gods- en mensenkind, de rechtvaardige, afgevaardigde van God, de Schepper zelf, ons zal blijven regeren. Dan komt het wel goed en gaan we een mooie duurzame toekomst tegemoet. Waar de rechtvaardigen en goedmoedigen de aarde zullen beërven. Gods zegen voor 2023!

Leave a Reply