Skip to main content

In 2023 worden in de gemeente Tholen een 100 tal woningen te gescand. Met deze pilot adviseren we niet alleen woning eigenaren over het verduurzamen van de woning, maar willen we ook de werkgelegenheid stimuleren. De scan levert een energie adviesplan voor de woningen op, waarin staat wat de huidige energie staat is en hoe de woning kan worden verbeterd wat betreft energie behoefte. 

De energie ambassadeur van Corazon gaan eind januari op pad in de gemeente Tholen. Om woningen te vinden om te scannen zullen we woning eigenaren de komende maanden via de lokale media benaderen. We vragen hen om zich massaal aan te melden voor een energie scan. De gemeente Tholen wil in deze fase nog mee betalen aan deze woningscan. Maar op is op. We gaan als eerste voor de 100 eerste scan . Wie na nummer honderd zich aanmeld gaat op de lijst voor de volgende ronde.

Energie bespaarplan.

Het energie bespaarplan is een duidelijk opgestelde plan van welke maatregelen u moet gaan ondernemen om uw huis duurzaam te krijgen. Het is een op maat gemaakt plan bv kan u overzichtelijk zien hoeveel zonne-modules u kunt plaatsen, of dat uw huis geschikt is voor een warmte pomp, welke ruimtes u met welke materialen het best zou kunnen isoleren. En meer van dit soort noodzakelijke maatregelen.  Ook worden de kleine bespaar opties met u doorgenomen.

Gemeente Tholen 2030

Corazon wil samen met de gemeente Tholen meewerken aan het voldoen aan de klimaat doelen voor 2030. Dat houd in dat de totale CO 2uitstoot uit de verbranding van fossiele brandstoffen , de energie vraag van alle objecten op Tholen,  in 2030 gereduceerd is met minimale 49%. Een hele opgave want op Tholen zijn er in totaal ongeveer 26000 inwoners die samen heel wat energie benodigen. Er zijn in totaal 11 500 woningen op Tholen; waarvan geschat zijn dat er totaal 3500 huurwoningen zijn en daarvan 2500 verhuurd worden door de woning coöperatie. Er zijn rond de 8000 koopwoningen. Tholen heeft 14500 geregistreerde adressen; waarvan 3000 bedrijf objecten en die benodigen ook heel wat energie. Zat te doen dus om die duurzaam te maken. Werk mee de komende jaren om Tholen te verduurzamen. Meld u alvast aan!

Leave a Reply