De Corazon waterschutting

Enig resultaat

Het klimaat verandert. Ondanks de maatregelen die we nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zullen we in de toekomst te maken krijgen met extremer weer, een warmer klimaat en een stijgende zeespiegel. Iedereen krijgt te maken met de gevolgen van klimaatverandering en daarom is het nodig onze omgeving aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden. Dit noemen we klimaatadaptatie. Corazon ziet dat alle inwoners en alle onderdelen van de samenleving nu al met deze effecten geconfronteerd worden, en hier in de toekomst nog meer mee te maken krijgen. Met dit project “de Corazon waterschutting” helpen we op bescheiden nivo de  burger, overheden, bedrijven, woning coöperaties en organisaties  hun eigen Klimaatadaptatiestrategie uit te voeren. Zij hebben de verantwoordelijkheid de samenleving weerbaarder te maken. Het is zaak om voorziene risico’s en schade zoveel mogelijk te beperken. Hoe langer we wachten met het nemen van maatregelen, des te groter de risico’s en kosten voor de burgers zijn.

Belangrijke gevolgen van klimaatverandering:
• Een hogere gemiddelde temperatuur
• Een stijgende zeespiegel
• Vaker extreem weer, zoals hevige regenbuien en stormen
• Vaker en langere hittegolven
• Vaker en langere perioden van droogte

De Corazon waterschutting buffert regenwater om die ten tijde van extreme droogte te kunnen gebruiken voor tuinplanten ,wc en wasmachine. Deze laatste twee kunnen gekoppeld worden aan de waterschutting. De verkoopprijs zal per schutting rond de 500 euro gaan kosten. Een waterschutting buffert 1000 liter water

  • De Corazon waterschutting

    Locatie: Nederland

    Streefbedrag: 35,000.00