Skip to main content

Via Corazon, het groene hart van Jezus vinden we de hoop op een duurzame toekomst. We kunnen hier samen de handen uit mouwen steken en samen op weg zijn naar een veel betere toekomst voor de mensen en de aarde.

Leven en wandelen op weg “Terug naar Eden” waar we samen met God gaan ontdekken waarvoor de aardse schepping vanaf den beginnen voor bedoeld is. Corazon, het groene hart van Jezus maakt ons sterker verbonden met de schepper en sterker verbonden met ons gemeenschappelijk huis wat we van God gekregen hebben om te beheren en te behoeden.

CORAZONS GROEN & GELOVIG KLIMAAT EN NATUUR ORGANISATIE

Omdat het ons wijzer lijkt om als christenen zelf met allerlei zaken bezig te gaan die betrekking hebben op de aarde en alles wat erop leeft te beschermen, hebben we binnen de kerk via stichting Corazon een beweging opgezet waarmee we aan de slag kunnen gaan als een grote familie van christenen die een soort versmelting lijken van een klimaat actie organisatie, natuur organisatie en milieu organisatie.

Beheren

Beschermen

Herstellen

Een mix van het WNF, de Natuurmonumenten, Green Peace en de Milieu Federatie in een. Maar dan als wereldwijde christelijke groene, doende & gelovige natuurorganisatie genaamd "Corazon".

Leave a Reply