Skip to main content

Op Corazonland innovatie lab willen we een nieuw veevoer gaan monitoren. Dat doen we met voeden van een aantal dieren die we bijvoeden met de CVM methode.

Het Corazon veevoer methode (CVM) verwijst naar geautomatiseerde of gecontroleerde indoor kweek systemen die worden gebruikt om veevoer, specifiek groenvoer of kiemgroenten, te produceren voor het voederen van vee, zoals koeien, geiten, schapen en paarden. Deze systemen zijn ontworpen om op een efficiënte manier voedzaam en vers veevoer te produceren, vaak in de vorm van groene kiemen of spruiten.

Het systeem is gebaseerd op de volgende principes;

  1. Geschikte zaden, zoals gerst, maïs, tarwe of luzerne, worden geselecteerd voor het kiemproces.
  2. De geselecteerde zaden worden gedurende een bepaalde periode (meestal enkele dagen) onder gecontroleerde omstandigheden gekiemd. Tijdens dit proces wordt water regelmatig over de zaden gesproeid en worden ze blootgesteld aan optimale omgevingsomstandigheden, zoals de juiste temperatuur en luchtvochtigheid.
  3. Na het kiemen worden de zaden in een groeibak geplaatst, waar ze blijven groeien in een goed verlichte en gecontroleerde omgeving. Dit bevordert de ontwikkeling van groen en voedzaam veevoer.
  4. Zodra de kiemen en spruiten een bepaalde hoogte en voedingswaarde hebben bereikt, worden ze geoogst en aan het vee gevoerd. Meestal is dat na 7 dagen

De voordelen van CVM systemen zijn onder andere:

a. Zeer snelle productie: Deze systemen kunnen in korte tijd grote hoeveelheden voer produceren, wat handig kan zijn in gebieden waar grasland voor andr doeleinde nodig is zoals natuurvorming of biologische groente teelt . Ook is het goed inzetbaar in langere droge periodes.

b. Voedingsrijk voer: Het kiemen van zaden verhoogt hun voedingswaarde. Hierdoor krijgen vee dicht bij hun optimale voedingsbehoeften.

c. Weerbestendigheid: Fodder solution systemen stellen veehouders in staat om onafhankelijk te zijn van seizoensgebonden variaties en weersomstandigheden die traditionele gewassen kunnen beïnvloeden.

d. Waterzuinigheid: Hoewel het waterverbruik in de kiemfase hoog kan zijn, wordt het uiteindelijke veevoer met een aanzienlijk lager waterverbruik geproduceerd dan bij traditionele weidegang of gewasproductie.

e.Land gebruik gereduceerd; Het CVM reduceert land gebruik. Omdat normaal veevoer vaak enorme hoeveelheid m2 nodig heeft. Het CMV heeft dat niet. We reduceren voor mais meer dan 50% van het benodigde land en zelfs 70% voor grasland.

Het is belangrijk op te merken dat we goed moeten monitoren de effectiviteit van  Het CVM systeem. Dat hangt af van verschillende factoren zoals de kwaliteit van de gebruikte zaden, de juiste controle van omgevingsomstandigheden, en het goed beheren van het kiemproces om mogelijke besmetting te voorkomen. Dan testen we op de specifieke veehouderijen en omgevingsomstandigheden. We testen op de gezondheid van de dieren ten opzichte van dieren die reguleer gevoed zijn.

Een hydroponics voersysteem als het CVM heeft een enorm potentieel om een ​​aantal problemen op te kunnen lossen waarmee we als maatschappij en als boeren bijna  te maken hebben. De mogelijkheid om wanneer nodig veehouderijactiviteiten met beperkt land zoals in Nederland te handhaven. Lagere voerkosten. Voerkwaliteit verbeteren. Verbeter de diergezondheid, verlaag de rekeningen van dierenartsen en gebruik antibiotica. Vlees en zuivel van betere kwaliteit. Minder waterverbruik, hogere droogtebestendigheid van uw bedrijf. Kleinere ecologische voetafdruk.

Laten we een berekening maken voor 100 koeien. We gaan uit van 15 kg droge stof per dag per koe en 14 kg CVM per koe per dag. Omgerekend is dat een reductie van landgebruik met mais , gras en gerst. Dus hoeveel hectare land er nodig is om 100 koeien te voeden een heel jaar lang:

  • Grasland: 45.63 hectare
  • Maisland: 24.89 hectare
  • Gerstland: 10.43 hectare

Op basis van de gegeven opbrengst per hectare zou je ongeveer 10.43 hectare gerstland nodig hebben om dezelfde hoeveelheid droge stof te produceren als in het geval van grasland (45.63 hectare) en maisland (24.89 hectare). Als veeboeren een mix nemen van voer zitten we denk met 100 koeien aan 30 hectare droge stof (mais- Gras)tegen over 10 hectare CVM (gerst).