Skip to main content

Corazonfonds de groene wijken, een klimaat adaptatie fond voor de vergroening van de samenleving word ingezet voor de inzameling van geld voor de herbouw van de bossen in Australië.

Met de ingezamelde gelden wil stichting Corazon actief een rol spelen in het terug planten cq herplanten van de bossen die door de extreme bosbranden verloren zijn gegaan.

Het Corazonfonds zal zich richten in het opzetten en ondersteunen van zgn. seedlings farms, kwekerijen die jonge boompjes van uit zaad zullen uit laten spruiten om die vervolgens aan te planten in de getroffen gebieden.

U kunt ons daarbij helpen door ruimhartig te doneren op rekening nummer NL50KNAB02589368 ovv Australië tree seedlings

Met uw bijdrage financieren we een aantal seedlings farms in Australie.

Een seedling farm is een kwekerij van bomen, vanuit zaden naar bomen totdat ze geschikt zijn om uitgeplant te worden.

We zoeken kandidaten die zelf ook hulp nodig hebben omdat ze om wat voor reden dan ook langdurig werkeloos zijn en onder aan de samenleving moeten rondkomen van een minimale inkomen. De selectie vind plaats in samenwerking met de kerkelijke hulp organisatie Caritas.

 

Stichting Corazon koopt de boompjes voor vaste prijzen om die door deze partners aan te laten planten. Voor een rendabel Australisch bedrijfje is ongeveer 80 000 euro nodig. ( 130 000 Australische dollars)

We leggen per bedrijf een voorraad 250 000 seedling bomen per jaar . Een overzichtelijk en te verwerken aantal voor een klein startend bedrijfje.

Voor het planten van een boompje willen we 0,30 euro cent vergoeding geven.

Dus als u 30 euro doneert plant u 100 bomen om het bos in Australië te herstellen.