Skip to main content

Er is een nieuwe manier ontstaan om handel te drijven. De handel in CO2 . Wie met activiteiten CO2 uit de atmosfeer weet te halen en die op kan slaan voor langere periode kan die CO2 verkopen. Zo zijn er tegenwoordig al heel wat markten waar je jouw CO2 kan verkoen of kan kopen. Het officiële waarde document is er de “Carbon Credits” of “Carbon Removal Certifications(CRC)”. Een Carbon Removal Certificaat of Carbon credit vertegenwoordigt precies de waarde van 1000 kg ofwel 1 ton CO2 .

Vaak is het CO2 dat door bedrijven, boeren, overheden of organisaties uit de atmosfeer is gehaald en vast gezet is voor een langere periode. Zij kunnen hun CRC of Carbon Credits tegen een variabele marktwaarde aan andere bedrijven overdragen. Zo financiers die mee willen helpen met CO reductie de verduurzaming mee financieren, zij die te veel Co2 via hun eigen productie en diensten uitstoten hebben kunnen die met carbon credits compenseren en zij die met carbon credits willen handelen kunnen inkopen en weer verkopen met winst.

Carbon credits handel, een doeltreffende manier om de vergroening en biodiversiteit te versterken

Boeren of natuur beheerders kunnen op hun land methodes gaan toepassen wat meer Carbon zal op slaan. Dat kan via bv bomen en ander meerjarig gewas. Andere bedrijven, particulieren, overheden of organisaties kunnen die hoeveelheid CO2 opkopen, CO2 wat op een natuurlijke wijze uit de atmosfeer zijn gehaald en voor langere tijd vast gezet in het groen op de bodem en in de toplaag van de bodem. Met Carbon credits zal in Nederland steeds meer boeren deel gaan nemen met bv agro forestry of carbon farming. Bedrijven die carbon uitstoten creëren een vraag en aanbod naar CRC of carbon credits en daarom is het een sterk groeiend en dynamische markt aan het worden en voor de toekomst een extra instrument voor investeerders.

De koolstofmarkten zijn markten voor de handel in vrijwillige Carbon Removal Certificaten(CRC), Carbon Credits oftewel koolstofkredieten. Vrijwillige CO2-credits zijn verhandelbare crediten die elk 1 ton CO2 vertegenwoordigen in ofwel emissiereductie, vermeden emissies ofwel het verwijdering van 1 ton CO2 uit de atmosfeer.

Bij Corazon gaat het met name om CRC die CO2 uit de atmosfeer halen via natuurlijke elementen. Andere vormen zoals emissie-reductie en emissie-vermeden emissies of CO 2 op on-natuurlijke wijze afvangen en op on-natuurlijke wijze opslaan in de bodem word door Corazon niet bemiddeld.

Deze CRC of carbon credits kunnen gekocht worden door bedrijven, organisaties of particulieren die dan hun CO2-uitstoot op deze wijze compenseren. Het is ook de ‘netto’ CO2-voetafdruk te verkleinen. Een kenmerk van koolstofmarkten is dat het tot nu toe op vrijwillige basis is. 

Corazon maak zich sterk voor een toekomst waar CRC in overeenstemming met de EU overheden in de missiehandelssysteem ( ETS systeem) ook een recht word. Dus dat 1 CRC gelijk staat in het ETS dan gelijk aan 1 emissie recht. Dat zou de duurzame doelstellingen van de landen in de Europese unie zeker versnellen en zal het de boer of elke andere land eigenaar in staat stellen zich actief in te kunnen zetten voor het afvangen van CO2 via natuurlijke elementen en die op te slaan in en op de bodem van het landelijk gebied. We hopen dat de EU kiest voor een minimale 10% verplichte CRCs of carbon credits als officieel ETS rechten. Deze CRC als emissierechten kunnen dan ook worden verhandeld tussen bedrijven partijen waardoor de boer die bomen rijen aan wil planten zijn CRC met zekerheid tegen een goede waarde kan verkopen aan bedrijven die met deze CRC als onderdeel van ETS rechten vervolgens met de andere 90% ETS totaal aan de 100% voldoende rechten voldoet om hun uitstoot te dekken (dit gebeurd in het zgn cap-and-trade-systeem; figuur 1).

Koolstof uit de atmosfeer vangen met natuurlijke elementen(bomen, struiken, planten, dieren en bodem organismes) en die voor langere periode opslaan in de vorm van natuur is de enigste en juiste methode. Het is een natuurlijke methode dat de CO2, welke we als bedrijven en mensen uitgestoten hebben, in de atmosfeer verminderd.

In tegen stelling tot het onlogische en risicovolle on-natuurlijke CCS afvang welke wordt beschouwd als De technologie dat ons zal reden van de gevolgen opwarming van de aarde en het bereiken van de klimaatdoelstellingen, is de natuurlijke afvang de methode naast afvangen van CO2 ook daadwerkelijk de schade aan de natuur en biodiversiteit herstellen. Zowel op als in de bodem zal met Carbon Removal activiteiten via natuurlijke elementen de Europese Unie grote stappen zetten naar het totaal herstel van de benodigde ecosystemen op Aarde die het klimaat kunnen regulieren.

Het opvangen van kooldioxide-emissies uit industriële processen via de natuurlijke elementen levert ook allerlei bio based materialen op die de productie van staal en cement, of de verbranding van fossiele brandstoffen uit de aarde kunnen vervangen. Zo reduceer CRC via natuurlijke elementen ook heel veel de energie behoefte die niet bio based materialen nodig heeft bij het produceren ervan. Het stimuleert ook meer productie van bio-energie brandstoffen. 

De door Corazon bemiddelde CRC of carbon credits worden gecreëerd door projecten die met name boeren uitvoeren. We denken dan vooral aan agro forestry projecten. Daarmee verwijderen we heel wat koolstof uit de atmosfeer. Het idee is dat iedere boer of land eigenaar met hulp van Corazon een project kan starten dat CO2 gaat afvangen op natuurlijke wijze en die CO2 voor langere periode weet op te slaan ( 30+jaar) in natuurlijke elementen. In ruil voor die CO2 verwijdering, zal de boer via de CRC een erkende waarde verkrijgen waarvoor zij/hij contant geld kan ontvangen va bedrijven die de CRC nodig heeft om hun eigen productie te kunnen rechtvaardigen. 

.