Skip to main content
Algemeen

Zit de overheid achter de sjoemel in biodiesel?

By 5 oktober 2021No Comments

Milieudoelen en Parijs akkoord doelen liggen aan diggelen door fraude met biodiesel. Doelstelling van Nederland is niet gehaald!

Namen als de Veluwse vetkoning die twee jaar celstraf geëist hoort tegen hem en zijn collega’s zijn hoofd uitvoerders van een fraude waardoor Nederland helemaal niet heeft voldaan aan de klimaat eisen. Corazon vraagt zich af hoe het komt dat een parade paardje van onze regering als bedrijf dat in zijn eentje goed was voor zo een 37% van de co2 reductie in Nederland zo heeft kunnen frauderen met gegevens. Waardoor er nu geen 37% gereduceerd was maar nul%.

Het gaat hier over sjoemelen met hoeveelheden geproduceerde biodiesel. Wonderlijke was dat de fabriek niet in staat was zo veel biodiesel te produceren als ze registreerde. Dus hoe komt het dat de gehele samenleving , regeringen en het hele Nederlandse CO2 controle mechanisme zo blind is kunnen zijn?

Is dat nu toeval of zit er toch weer een andere diepere oorzaak achter deze zaak? De verdachten staan dan nu wel bij de rechtbank terecht maar wie heeft nu eigenlijk echte profijt wanneer alles niet was uitgekomen?  Corazon is nieuwsgierig hier over want in werkelijkheid heeft de regering als eerste profijt bij een bedrijf dat op Nederlandse bodem in zijn eentje goed is voor een reductie van 37%. Want daarmee voldoet de regering  aan de hoge eisen volgens het Parijs akkoord, al is dat dan gehaald met gesjoemel met cijfers.

Het bedrijf rommelden volgens justitie met allerlei rekeningen, CO2 certificaten, maar ook met de biodiesel zelf. Biodiesel is zoals we weten veel schoner voor het milieu. Alleen in dit geval heeft het bedrijf uit Kampen enorme hoeveelheden nep-biodiesel op de markt gebracht. De daarbij behorende CO2-reductie vond dus in werkelijkheid helemaal niet plaats.

De klimaatdoelen halen word voor Nederland moeilijker

Hoe het komt is nog niet helemaal duidelijk maar zoals we nu zien werden controleurs jarenlang om de tuin geleid. Volgens onderzoekers van justitie werden de controlerende instanties buiten spel gezet op een geraffineerde wijze maar ook blijkt dat dit opsporingsonderzoek duidelijk maakte dat sjoemelen met biodiesel-certificaten nog steeds mogelijk lijkt. Dus hoe goed is het opsporen eigenlijk? Dat maakt het des te meer discutabel wat de regering nu wel of niet mee zou mogen tellen aan CO2 reductie. Want nu dit boven tafel komt dan moeten we grote vraagtekens zetten bij de cijfers die onze regering doorgeeft om aan de eisen te kunnen voldoen van de Verenigde Naties en de strenge Europese afspraken om steeds meer duurzame brandstof te gebruiken.

Het is niet meer te vertrouwen wat aan hoeveelheden regeringen reduceren.

Het verzamelen van gegevens en die dan geregistreerd worden bij de Nederlandse Emissie autoriteit. In het Register Energie voor Vervoer ligt vast hoeveel Hernieuwbare Brandstof Eenheden de markt bereiken en verkocht worden. Hieruit blijkt of de milieudoelstellingen gehaald worden. Als door fraude Nederland de uitstootreductie op papier in werkelijkheid helemaal niet haalt dan haalt de EU ook de (Europese) doelstellingen niet. Het zet alles op scherp wat betreft controle of er wel of niet gereduceerd word en of het eigenlijk wel klopt. Deze zaak legt heel pijnlijk bloot hoe slecht we eigenlijk kunnen vertrouwen op de overheid als controle orgaan.

Spijt maar geen echte straf naar de mate van schade

Sommige hebben spijt betuigd en kregen eisen van enkele maanden maarde hoogste eis is 2 jaar. Dat voor zo een misdaad tegen de hele schepping is buitengewoon weinig wat ook Corazon doet denken wat  de rol is van justitie. Volgens de overzichten praten ze over minimaal 60 miljoen gefraudeerd en spreken ze over een jaar wat onderzocht is. Er is wel van alles in beslag genomen van de verdachten maar dat komt bij lange niet aan dat er aan verdiend is en wat de werkelijke schade is voor de schepping, de Aarde, de mens en zijn bezit en al het leven op Aarde.

 

We zien dan ook dat de warmere stromen sterker worden en steeds meer de koude stromen verdrijven, waardoor het ijs op de polen sneller smelt. We zien veel vochtige warmere lucht verplaatst worden. Het regenwoud verdroogt. Door ontbossing wordt dit effect nog eens versterkt. We zien de moesons veranderen. De woestijn wordt steeds groter. Kortom: we zien allerlei gevolgen door de verandering van de lucht- en waterstromen en de temperatuur ervan. Het lijkt er op dat deze veranderingen onomkeerbaar worden. We moeten er rekening mee houden dat deze systemen, cruciale onderdelen van de aarde, niet in enkele jaren hersteld of herbouwd kunnen worden.

Leave a Reply