Skip to main content

Al menig jaren horen we niets anders dan hoe we ons in moeten zetten om de Co2 uitstoot te reduceren. Maar om de doelen uit het Parijs akkoord te halen is niet alleen CO2 reduceren nodig ook het verwijderen van CO2 uit de lucht is noodzakelijk. De zogenaamde PPM, part per milion rijzen letterlijk de pan uit en veroorzaken een snelle verwarming. Ze moeten razendsnel weer terug gebracht worden naar een level dat acceptabel is.  Maar landen hebben hier nog niet echt over afgesproken. Want hoeveel en hoe gaan we al die CO2 uit de lucht halen? Het word nu echt hoog tijd om daar goede afspraken over te maken. Doen we dat niet dan kunnen we de klimaatdoelen van 2050 nooit gaan halen.

Het grote probleem is er zit te veel CO2 in de atmosfeer. De CO2 zit nu ongeveer op 417 ppm, 417 deeltjes co2 per miljoen deeltjes en behoort ergens rond de 350 te schommelen. Al die CO2 houd de warmte van de zon vast en maakt het tot een soort warmte deken die over de aarde uitgespreid ligt. Warmte dat normaal weer kan ontsnappen kan nu geen kant op en blijft in de oceaan, atmosfeer en landoppervlakte zitten waardoor de hele aarde levensgevaarlijk opwarmt.

Wetenschappers waarschuwen dat het nodig is sneller te regelen hoe we grote hoeveelheden CO2 uit de lucht moeten gaan halen. Doen we dat niet dan  reden we de klimaat doelen niet.

Terwijl Europa de wind- en zonneparken als paddenstoelen uit de grond schieten en we allerlei oplossingen vinden om minder of zelfs geen CO2 uit te stoten is er duidelijk, volgens wetenschappers een belangrijk onderdeel van de energietransitie dat veel te veel onderbelicht blijft: hoe regelen we de CO2-verwijdering uit de atmosfeer eigenlijk? Om de concentratie broeikasgas wereldwijd omlaag te krijgen, moeten we niet alleen minder CO2 uitstoten, maar moeten we ook CO2 uit de atmosfeer weg halen . CO2 dat veel te veel vrij is gekomen de afgelopen eeuw en in de atmosfeer zit en zorgt dat de aarde opwarmt.

Wat voor en maatregelen zijn er?

Er zijn 2 grote opties die we voor handen hebben. De meest eenvoudige en goedkoopste manier is natuurlijk de natuur benutten. Bodem opbouwen met biomassa en meer groen zoals bomen is laaghangend fruit. De bodem en alles wat erin en erop leeft heeft van nature de capaciteit heel veel CO2 op te kunnen slaan.Dus waarom doen we dat dan niet de bodem is letterlijk een spons voor CO2 . Maar door vele  eeuwen grootschalig te ontbossen en langdurig groen te vervangen door eenjarig landbouwgroen hebben we deze capaciteit drastisch gereduceerd. Veel van die CO2 wat toen vast zat samen met de extreme CO2 uitstoot zit nu overmatig in de atmosfeer. Dus de nood is hoog om de komende decennia herstel plegen van de bodem en het aanplanten van meerjarig groen zoals bossen. Het is een van de beste oplossingen. De tweede optie is een hoogtechnische oplossing waarmee we CO2 kunnen opvangen en kunnen opslaan in oude gas of olie velden in de diepe bodem. Dit zijn de twee grootste opties die de mens voorhanden heeft.

Bossen aanplanten en natuur aanleggen als beste en natuurlijkste opties, er zitten geen verborgen negatieve gevolgen aan.

We zien het volop en overal opduiken op aarde; bomen aanplanten. Ook stichting Corazon doet mee met fruitbomen aan te planten. Bomen aanplanten als Co2 compensatie is razend populair en nog super goed natuurlijk om te doen ook. Het kabinet is nu bezig met het vastleggen hoeveel bomen er de komende tien jaar in Nederland aangeplant moeten worden.Er gaan getallen als 8 miljoen tot 10 miljoen bomen voor de komende tien jaar rond. In alle gevallen spreken we over een heel groot areaal extra aan Nederlandse natuur als compensatie voor onze CO2 uitstoot. Op Europees niveau lopen de aantallen op tot een miljard bomen erbij de komende decennia.

Hoog technologische oplossingen als mogelijkheid CO2 in de diepe bodem op te slaan.

Er zijn al machines of fabrieken die de atmosfeer kunnen filteren. Daarbij halen ze de co2 uit de atmosfeer  en stoppen die via pijpleidingen ergens diep onder in de bodem. Een onnatuurlijk manier van werken en een dure omstreden methode. het weghalen van bouwstenen uit de atmosfeer en voor langere tijden wegzetten in niet wijs. Tevens weten we niet  wat de gevolgen voor de natuur en wat er gebeurd op de langere termijn. Maar deze optie word overwogen en hier en daar getest zoals door het havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN. Zij namen vorig jaar het initiatief voor een pilot dat CO2-opslag voor het Rotterdamse havengebied kan realiseren. Het concept genaamd Porthos, bestaat uit een leiding dat loopt door het havengebied van Rotterdam. Bedrijven kunnen zich hierop laten aansluiten om door hen afgevangen CO2 af te kunnen voeren. Deze CO2 gaat via een pijpleiding naar een leeg gasveld, circa 25 kilometer uit de kust van de Noordzee. Een klein deel van die CO2 wordt gebruikt door de glastuinbouw in Zuid-Holland om planten in kassen sneller te laten groeien. De verwachting is dat met dit project jaarlijks 2 tot 5 miljoen ton CO2 kan worden opgeslagen in Rotterdam.

Onderling handelssysteem opzetten in zuivere A+++carbon storage Credits.

Omdat niet alle landen CO2 kunnen opslaan, dan betaalt het ene land aan een ander land om de CO2 voor hen op te slaan. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld ook Oost-Europese landen een graantje meepikken; zij hebben veel ruimte voor CO2-slurpende bossen. Deze verdeling moet wel eerlijk gaan en via een eerlijke waarde certificaat.daarom pleit stichting Corazon al jaren voor een carbon credit die zuiver is, dus alleen bewijsbaar gecompenseerde CO2 vertegenwoordig in natuurlijke elementen. Deze A+++ zou mee mogen in een ETS, het Europees tradings systeem wat we gebruiken voor emissierechten, maar dan een ETS voor opslag van CO2.  De rijkste landen en grootste vervuilende bedrijven, die in hun geschiedenis de meeste CO2 uitstootten, bouwen zo mee met het aanleggen van groot nieuwe natuur zoals bossen, al dan niet in hun eigen land.

Leave a Reply