Skip to main content

In het kader van een kortere voedselketens op te zetten wil Corazon een aantal voorbeelden aanreiken. Ons doel hiermee is dat consumenten en voedsel producenten veel dichter bij elkaar wonen en werken. Ons voedsel behoort niet van hand tot hand te gaan maar kan direct van het land naar de consument.

Er zitten veel voordelen aan kortere voedselketens zoals eerlijke verdeling van geld en inkomen. Immers er zitten veel tussen schakels in de voedsel keten die samen zorgen dat de prijs per product per producent of tussen schakel lager is dan eigenlijk nodig en dat betekend minder winst en voor de consument is het voedsel veel duurder dan eigenlijk nodig. Met een lange voedsel keten is duurzame distributie niet mogelijk omdat het product van het land naar magazijn(en), groothandel(s) , winkel en dan pas uiteindelijk bij de consument terecht komt. En met een korte keten hebben consumenten een veel klimaat vriendelijker, verser en gezonder product op hun bord. Want kleinschalige teelt van voedsel is overzichtelijke voor de producent dan grootschalige teelt. Daarmee kan de producent met minder gif en allerlei andere ongezondere producten als kunstmest werken.

Corazon is daarom op zoek naar ‘Boer’ of ‘Boerin’ voor het opzetten van een eigen vers pluktuin.

Het mooiste is natuurlijk een perceel te verkrijgen aan de randen van de stedelijke gebieden en grotere dorpen, woonkernen.  Samen met het voedsel produceren voor de woonkernen en de stedelingen kan je ook gelijk werken aan het ecologische bewust maken van mensen in steden. De boer of boerin kan ook gelijk  natuureducatie geven zo dichtbij de stad. De missie van de nieuwe boer of boerin is dan met name de inwoners van de steden actief te leren aantrekken om betrokken te raken bij het natuurbeheer rond en op de boerderij en daarnaast een super korte-keten realiseren door het aanbieden van lokale en ecologisch verantwoorde producten .

We denken dan aan nabij een stadsrandbos voedsel produceren in combinatie van beheer van het stadsbos, creëren van een kinderboerderij met voedsel productie, een landbouwpark opzetten met uitbating via een boerenwinkel. natuurlijk kan je als niet vegetariërs ook gaan voor oudere vormen van graasbeheer rond de natuurgebieden, in samenwerking met plaatselijke overheid of landbouwers. We denken dan aan cowboy of schaapherder achtige vormen van werkzaamheden met natuurrunderen en schapen voor het leveren natuurvlees voor lokale afzet via bijvoorbeeld vleespakketten. Maar je kan ook denken aan biologische leghennen: met behulp van een mobiele kippenstal kan je op veel grasland zat pluimvee inzetten in het beheer van het landschap.

Wat leuk is om echt meer bewuste mensen en betrokken mensen rond je boerderijtje te krijgen is dat je een mooie verse groente en fruit pluktuin realiseert voor een aanbod van biologisch geteelde seizoen groenten en (klein)fruit . Je kan dan bijvoorbeeld oogstaandelen, pakketten verkopen en eventueel een pop-up boerenwinkel op zetten. Door in te zetten op innovatieve teelten blijf je altijd mensen prikkelen om van je te leren.

Hoe ziet een nieuwe boer / boerin eruit

Als boer van een vers pluktuin om te helpen korte-keten op te zetten moet je minimaal een aantal kwaliteiten hebben;

 • Je kan teeltplanningen maken en zelfstandig teeltwerkzaamheden uitvoeren met de verschillende groente- en fruitteelten
 • Je kan groentepakketten samenstellen
 • Je kan goed organiseren van verkoop van biologische groenten en korte keten producten
 • Je kan de verzorging van (bio) leghennen uitvoeren
 • Je kan goed met de oogstaandeelhouders en de klanten overweg;
 • Je kan werken met de verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld vrijwilligers, eventueel begeleid meewerkers) op de werkvloer.

Welke opleiding is wel handig op zak te hebben of te krijgen 

Zou mooi zij als je een landbouw gerelateerde opleiding heb genoten, bijvoorbeeld in de biologische landbouw, of dat je moestuin ervaringen heb. Meer dan gemiddeld kennis hebben over landbouw op kleine schaal en divers boeren is wel een must. Maar willen leren is zeker een must want een oud gezegde is je bent nooit te oud om te leren.

Welke eigenschappen moet je hebben of je aanleren

 • Ondernemend ingesteld
 • Oplossingsgericht denken en enige technisch inzicht in huis hebben of nabij
 • Kan je met een tractor werken en kennis hebben van verschillende landbouwwerktuigen
 • Een rijbewijs B is wel handig evenals een rijbewijs C of G is ook een pluspunt
 • Je kan zelfstandig werken en neemt graag initiatief
 • Commerciële en communicatieve vaardigheden
 • Administratieve vaardigheden
 • Teamspeler
 • Je heb ene liefdevol hart om met anderen samen te kunnen werken

Wat biedt deze baan je?

 • Een uitdagende, voltijdse job
 • Een leuk loon
 • Buitenleven
 • Gratis voedsel voor jou (en je gezin)
 • leven in harmonie met de schepping en de schepper
 • Een beter klimaat op Aarde

We zien dan ook dat de warmere stromen sterker worden en steeds meer de koude stromen verdrijven, waardoor het ijs op de polen sneller smelt. We zien veel vochtige warmere lucht verplaatst worden. Het regenwoud verdroogt. Door ontbossing wordt dit effect nog eens versterkt. We zien de moesons veranderen. De woestijn wordt steeds groter. Kortom: we zien allerlei gevolgen door de verandering van de lucht- en waterstromen en de temperatuur ervan. Het lijkt er op dat deze veranderingen onomkeerbaar worden. We moeten er rekening mee houden dat deze systemen, cruciale onderdelen van de aarde, niet in enkele jaren hersteld of herbouwd kunnen worden.

Leave a Reply