Skip to main content

Er duiken steeds meer vreemde virussen in de samenleving op die telkens gerelateerd zijn aan met name het uitbaten van dieren boerderijen op industriële wijze. We kennen  wel de Vogelgriep, Zika, Ebola , Sars en nu Corona. Maar ook onze jaarlijks zgn gewone griep epidemie in de Eu heeft directe aanwijsbare verbanden met de intensieve dieren bedrijven.
Al deze virussen hebben daarmee ook direct verband met de extreme winstmakende verkoop in supermarkten.

Vlees en echte hit in de voedsel markt.  Wat vroeger een of twee keer per week op het bord lag is nu elke dag aanwezig ,vlees.  Met vele miljoenen tonnen gaan ze over de toonbank. Maar er zit een z\eer donkere kant aan ons vlees en dat word steeds duidelijker. Overvolle veeschuren en kippen boerderijen zorgen  voor het ontwikkelen van super virussen en ernstige ziektes die de mens uiteindelijk dodelijk kunnen treffen.

Het kweken van vlees op deze schaal en deze wijze levert de problemen op zoals we die de laatste tijd zien in onze samenleving. Corona is nu een voorbeeld van een virus dat al jaren bestaat en zich heeft kunnen ontwikkelen in de veehouderij en kweek van gevogelte als kippen.

Als we het pad volgen van de verschillende virussen die opduiken  komen we terecht bij de opschaling van de bedrijvigheid van winstgevende vlees sector. Maar ook zien we  bij ontbossing voor veevoer dat virussen zich makkelijker via beesten en mensen  kunnen verplaatsen naar steden. Waar een virus  in de complexe ecosystemen in oerwouden makkelijk door natuurlijke vijanden in het ecosysteem van bossen zelf vernietigd werden zien we dat natuurlijke vijanden steeds moeilijker zelf het virus kunnen inbedden en uitschakelen omdat hun leefgebied sterk aangetast word door de ontbossing en exploitatie van multinationaal . Eenmaal grond gevonden in bijvoorbeeld een kippenfarm kunnen ze uitgroeien tot dodelijke en moeilijk te vernietigen vijanden van mensen .

One Comment

  • richard schreef:

    Stichting Corazon maakt zich natuurlijk druk om boeren en boerinnen. Maar we doen dat niet door ons kop in het zand te steken. Ziekte zijn er ook zolang de mens de zonde naloopt. Hebzucht is er een van. En dat zien we duidelijk in onze voedselketen. Die er niet aan mee doet erbuiten gelaten! Kort door de bocht wil corazon benadrukken dat , met name rond de vlees eters er wel heel veel last is van allerlei kwaaltjes en zelfs levens bedreigende ernstige ziektes die direct te verbinden zijn met de productie en opbrengst garant stellen, handel in, en met name de wijze van het houden en het slachten van dieren. Ook dat mensen niet luisteren naar Gods adviezen. Zo ook bv Corona, we moeten geen vleermuizen eten, ook een Chinees niet, als voorbeeld, het staat gewoon in de bijbel. En toch is de hele wereld er door in de greep op moment. Eet ook geen varken , ook in de bijbel terug te vinden en toch doen we dit massaal. Bewijzen zat waarin duidelijk is gemaakt dat vlees eten allerlei ziektes kan veroorzaken, Kanker is zo een voorbeeld, en dat vlees het meest vatbaar is , dat echt een bron is voor allerlei ziekmakende mechanismes, die starten direct zodra het dier gedood is met hun desastreuze werk wat onze gezondheid aantast. Mechanismes die niet alleen het doel hebben een dood dier te ontbinden en aan te tasten maar doodleuk levend en wel verder kan gaan in de mens die dat, vaak net even over de tijd zijnde, vlees consumeert. En van allerlei soorten griepjes, kwaaltjes tot levensgevaarlijk ziektes ontwikkeld. Dat bij elkaar genomen is helaas bijna altijd de supermarkt de, en natuurlijk de hele vleesketen de oorzaak ervan…….en erger is het is hun geldzucht en hebzucht! Wat een zonde is en dus de ziektes de vruchten daarvan zijn. Maar zo zijn er nog een aantal andere zaken te nomen rond veel van de boeren die levensgevaarlijk zijn voor de mensen. Bijvoorbeeld gif. Dat Corazon de landbouw medeschuldig maakt heeft te maken met de wijze hoe de landbouw met dieren omgaat en achter de inkopers aanloopt. Die bepalen veel te veel het tempo en de werkwijze hoe ons vlees geproduceerd word. Dat maakt het onnodig ongezonder en veel meer ziekte verwekend. Maar wat dacht u de boer als beheerder van het grootste areaal aan land, de boer die de co2 niet meer opslaat in de bodem en in het langjarig gewas op de bodem? Nee alleen die feit, het gemis van opslag capaciteit van Co2 in en op het land van boeren maakt vele hedendaagse boeren verreweg de hoofdoorzaak van het klimaat probleem. Overziend is de hedendaagse boer geen echte rentmeester en wat Corazon betreft een christen onwaardig bezig met de schepping. Is het God of de Mamom?

Leave a Reply