Skip to main content

Waar vele landen en handen in oost Afrika toch licht werk zouden kunnen maken lijkt er dat de oost Afrikaanse mens word vergeten. Is er een relatie te vinden met honger in Afrika en grove discriminatie, misdadigheid en onrecht tussen de stammen, volkeren in Afrika?

Corazon denk van wel, want waar goede samenwerking tussen Afrikaanse landen en stammen genoeg zou moeten zijn om rampen te voorkomen zien we nu nof steeds in-adequate maatregelen. Typisch eigenlijk dat juist nu wij blanken mensen de schuld krijgen omdat we discrimineren zien we in veel christelijk steden op aarde allerlei demonstraties van Afrikaanse mensen dat ze zich ernstig gediscrimineerd weten terwijl in  in oost Afrikaanse landen de ene ramp na de andere zich structureel voltrekken en ze er geen word over rappen.

Het blijft een duidelijk discrimineren van Afrikanen onderling waardoor er jaarlijks te veel mensen in de subsahara onnodig sterven. 

Nu zijn het miljarden sprinkhanen, insecten die ongecontroleerd huis kunnen houden. Ze hebben sinds december bomen, gewassen en verse weiden in Kenia, Ethiopië, south Sudan, Uganda en Somalië geteisterd. Hun vraatzuchtige eetlust vormt een van de grootste bedreigingen voor de voedselzekerheid in de regio Oost Afrika in laatste eeuw. Maar waar is de nodige samenwerking van Afrikaners onderling om dit probleem aan te pakken. Nu we op een punt staan dat een nieuwe generatie van sprinkhanen gaan uitvliegen zien we een grootte humanitaire ramp zich voordoen op dit deel van de aarde. Dus zou nauwere samenwerking tussen de landen aldaar juist nu meer noodzakelijker zijn. maar ondanks dat we zijn weken verwijderd van het veranderen van kleuters in hongerige tieners en dat precies nu het oogstseizoen begint zien we weinig tot geen beweging. Samen hebben de sprinkhanen zo een potentieel dat zo verwoestend kan zijn dat het levensonderhoud van zo’n 20 miljoen mensen. waarom doet de Afrikaanse mensen zo weinig voor hen die al voedsel onzeker waren, met grote zekerheid in gevaar zal komen.

Is het discriminatie dat men daar zo slecht kunnen samenwerken?

In de afgelopen maanden heeft wel het corona virus pandemie de controle over sprinkhanen zwermen sterk aangetast, met minder sproei vluchten en acties tegen de sprinkhanen op de grond en de gesloten grenzen. Maar is het daar niet een structureel probleem dat mensen eer slecht samenwerken? Aanlevering van belangrijk materiaal vertraagd, waardoor de inspanningen van de internationale deskundigen die hen te hulp is geschoten bij de strijd tegen de sprinkhanen plaag, zijn tegen gehouden.

Indien de sprinkhanen niet ingeperkt worden, hebben de deskundigen gewaarschuwd dat het aantal sprinkhanen zich in juni 2020 tot 400 keer zal vermenigvuldigen en dat hun stijgende aantallen de plaag tegen het einde van het jaar in een extreme grote plaag kan veranderen dat we nog nooit gezien hebben.

De woestijnsprinkhaan wordt beschouwd als de gevaarlijkste van alle trekkende plaag diersoorten vanwege zijn vermogen om zich snel voort te planten en onbderweg heel veel gewassen te vernietigen. Volwassenen sprinkhanen kunnen ongeveer zo groot worden als de wijsvinger van een mens. Vrouwelijke sprinkhanen kunnen meer dan 150 eitjes leggen in een enkele “peul”. Na ongeveer twee weken komen de eitjes uit in jonge solitaire sprinkhanen die “hoppers” worden genoemd. De sprinkhanen groeien ongeveer een maand voordat ze vliegen, en eierleggende volwassenen worden.De jonge solitaire volwassenen zijn groen en bruin, zodat ze in hun omgeving passen. Als het voedsel overvloedig is, vermenigvuldigen de woestijnsprinkhanen zich nog sneller en komen ze in het zogenaamde “groep verbanden” terecht. In het begin van dit stadium veranderen ze van kleur naar roze.Naarmate ze groeien en dichtere groepen worden, veranderen ze ook van gedrag om zich als groep te gedragen en uit te zwermen.  Zwermen kunnen tot 80 miljoen sprinkhanen per vierkante kilometer bevatten en ze migreren over grote afstanden. Op dit punt zijn de sprinkhanen volgroeid en veranderen ze ten slotte van kleur naar geel.Deze broedcyclus, van ei tot volwassen kudde sprinkhanen, duurt ongeveer drie maanden en kan een 20-voudige toename van het aantal dieren met zich meebrengen. Dit kan dan oplopen tot een 400-voudige toename na zes maanden en 8.000 vermenigvuldigen na negen maanden. Een volwassen sprinkhaan in een zwerm kan zijn eigen gewicht in de vegetatie eten. Ter vergelijking: een zwerm ter grootte van Parijs kan evenveel voedsel eten als de helft van de Franse bevolking in een dag eet.

Hongerige sprinkhanen hebben in delen van Oost-Afrika, waar miljoenen mensen voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van landbouw en veeteelt, de weidegronden en akkers gereduceerd tot stoppelvelden. In Kenia werd in januari ten minste 173.000 hectare land geteisterd, waardoor het de slechtste sprinkhanengebeurtenis van het land in 70 jaar was. Een  ambtenaar van de FAO zei een 55 kilometer lange en 37 kilometer brede zwerm in noordelijk Kenia gezien te hebben. Woestijnsprinkhanen zijn bekend als het oudste ronstrekkende ongedierte ter wereld. Extreme weersomstandigheden dat we in verband met de klimaatverandering kunnen brengen is de oorzaak van deze nu heersende plaag, aldus de Verenigde Naties. Frequente zware regens die op het Arabisch Schiereiland werden uitgegoten, door het toename van het aantal cyclonen sinds 2018, creëerden een perfecte broedplaats voor sprinkhanen. Drie generaties sprinkhanen bloeiden op het schiereiland, ongecontroleerd en onopgemerkt, volgens de FAO. Sommigen trokken naar het oosten, naar Pakistan. Grote aantallen zwermen begonnen te bloeien in Jemen, waar de oorlog de reactie verhinderde. Tussen juni en december 2019 staken sprinkhanen de Golf van Aden over en trokken ze naar Somalië en Ethiopië — waar meer broedplaatsen plaatsvonden en nog meer zwermen werden gevormd. Van oktober tot december van dat jaar kwamen zwermen uit Oost-Ethiopië en Noord-Somalië Djibouti en Kenia binnen. Dit jaar zijn de zwermen zich blijven verspreiden en voortplanten in Oost-Afrika. Ze zijn gezien in Oeganda, Tanzania en Zuid-Soedan — een van Afrika’s meest voedselonveilige en fragiele economieën. De FAO maakt zich zorgen dat de zwermen in de zomer tot aan West-Afrika kunnen reizen. Als de uitbraak van de sprinkhaan onbegrensd is, kunnen de geschatte schade en verliezen tegen het einde van dit jaar oplopen tot 8,5 miljard dollar, aldus de Wereldbank. Ethiopië zal naar verwachting het zwaarst getroffen worden. Het regenseizoen in Oost-Afrika, dat in maart begint, heeft de ideale omstandigheden gecreëerd voor de voortplanting. Door de NASA gefinancierde wetenschappers hebben met de VN samengewerkt om deze zanderige en vochtige broedplaatsen te helpen lokaliseren. De fokkerij is in mei begonnen en de autoriteiten die de uitbraak bestrijden hebben nu beperkte tijd om hun aantallen onder controle te houden. Het duurt ongeveer twee weken om eieren uit te broeden en vleugelloze jonge sprinkhanen zijn makkelijker te bestrijden dan een vliegende zwerm. Als ze ongecontroleerd worden achtergelaten, zullen naar verwachting meer sprinkhanen in juni en juli de lucht in gaan.Zodra de sprinkhanen de vlucht nemen, is gericht sproeien vanuit de lucht het meest effectieve wapen. Een enkel sproeivliegtuig kan volgens de FAO twee tot drie zwermen per dag doden. Kenia heeft vijf sproeivliegtuigen, die tot 18 zwermen per dag kunnen doden. Niet alleen is het een grote logistieke uitdaging om een plaag over zo’n uitgestrekt gebied te bestrijden, maar ook zijn de bevoorradingsketens gehinderd door grenzen en gesloten havens in de strijd tegen het coronavirus. Dit heeft volgens de FAO een aantal orders voor pesticiden vertraagd. Intussen is de internationale en regionale financiering om de strijd tegen de zwermen te helpen beveiligen sinds medio maart vertraagd, aldus de FAO. Zonder meer financiële middelen en voorraden zou de uitbraak een ramp kunnen betekenen voor miljoenen plattelands- en plattelandsgemeenschappen in Oost-Afrika, die nog steeds te kampen hebben met ernstige voedseltekorten als gevolg van de droogte en andere extreme weersomstandigheden in 2019. Het coronavirus versterkt hun benarde situatie. De VN waarschuwde in april dat meerdere hongersnoodgevallen van “bijbelse proporties” zich over de hele wereld zouden kunnen voordoen als gevolg van de pandemie. Hulporganisaties waarschuwen dat de uitbraak van het coronavirus kan leiden tot een stijging van de voedselprijzen, waardoor de toch al kwetsbare situatie in Oost-Afrika, waar 27 miljoen mensen voor hun dagelijkse levensonderhoud afhankelijk zijn van voedselhulp, nog wordt verergerd.

Leave a Reply