Skip to main content

Miljoenen op de rand van hongerdood door sprinkhanen plaag als gevolg van opwarming aarde.

In oost Afrika voltrek zich een sprinkhanen ramp zoals we weten. Een ramp dat zijn weerga niet zal kennen als de internationale gemeenschap niet adequaat zal inspringen om de lokale regeringen en mensen te helpen. Het is een sprinkhanenplaag die mensen in deze omvang in de afgelopen generaties nog nooit heeft gezien.  Zwermen die zo groot zijn dat ze gebieden groter dan Nederland met honderden miljoenen sprinkhanen leeg eten. Ze eten van alles wat plantaardig is en het zijn beestjes die zich per drie maanden in veelvoud vermenigvuldigen  .

Ze verwachte dan ook bij de UN dat nu het plant seizoen voor de deur staat de oogst totaal vernietigd zal zijn rond juni dit jaar waardoor deze al fragiele regio wat betreft voedsel nog voor grotere problemen zal komen  te staan.

Er leven in deze regio; Kenia, Ethopia, Somalië en zuid-Soedan al rond de 10 miljoen structureel in en rond de  hongersnood, maar nu deze sprinkhanen ramp er bij komt zal dat waarschijnlijk oplopen naar rond de 30 miljoen die komende zomer en najaar zeker in de problemen zullen komen omdat ze geen voedsel hebben.

Relatie met de opwarming van de aarde.

Deskundige hebben onderzocht waarom deze sprinkhanen ineens zo enorm hebben kunnen toenemen in aantal zijn m. Ze zijn met miljarden  zien in de oost Afrika regio en  aan de overkant van de Indische oceaan in Jemen, Oman, Pakistaan en India .Deze landen lopen gezien hun voedsel enorm gevaar.

Dit afgelopen jaar heeft er in de regio, de Indische oceaan extreem veel er meer orkanen het gebied geteisterd. Orkanen die veroorzaak zijn door de opwarming van de Indische Oceaan. Deze orkanen hebben onverwacht veel extreme regenval veroorzaakt in het leefgebied van de sprinkhaan zoals in de woestijn van Saudi-Arabië en Jemen daar waar de woestijnsprinkhaan normaal leeft.

Deze extreme weersomstandigheden hebben er voor gezorgd dat de sprinkhaan goed kon gedijen en in aantal zeer sterk kon toenemen, de sprinkhaan veranderd en krijgt zelf vleugels om massaal uit te vliegen. Zelf zo uitgroeide in aantal dat ze nu het hele gebied leeg strippen en niets overlaten voor de mens daar.

De Sprinkhaan leeft maar drie maanden en legt in rap tempo overal hun eitjes weg die dan weer uitkomen om de volgende zwerm te worden. De vrouwtjes sprinkhaan legt zo een honderd eitjes in haar korte leven. De zwerm groeit zo groot dat het net zoveel tene nodig heeft als de hele bevolking van Kenia. Ze groeien en groeien totdat ze of uitgeroeid worden of geen voedsel meer hebben en afsterven of gewoon doorvliegen bv naar Zuid Europa en daar sterven omdat ze niet in dit klimaat kunnen standhouden. Kortom bijna niet te stoppen waardoor UN voorspelt dat er miljoenen mensen in hongersnood zullen komen komend jaar.

2 Comments

Leave a Reply