Skip to main content

We juichen te vroeg als het gaat om de klimaatrechtszaak tegen Shell. De uitkomst van de zaak, aangespannen door Milieudefensie is dat Shell zich moet gaan verplichten de CO2 te reduceren. Shell heeft daarvoor al een plan klaar liggen. CCS: carbon capture en storage. De nederlandse overheid is bereid diep in de buidel te tasten. CCS is iets wat desastreus zal gaan uit pakken voor de aarde, met name de koolstofkringloop op aarde zal daardoor ernstig uit balans gehaald worden.

“Shell moet het zijne doen om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering”, zei de rechter. “Het oliebedrijf is verplicht via zijn beleid om eind 2030 de CO2-uitstoot van de gehele Shell-groep, zijn toeleveranciers en afnemers streng terug te brengen met netto 45 procent ten opzichte van het niveau van 2019.” De rechtszaak was aangespannen door onder ander Milieudefensie samen met andere organisaties, zoals Greenpeace, Fossielvrij NL en de Waddenvereniging. Ook 17.000 burgers steunde deze rechtzaak.

Een schaap over de dam

Nu Shell verplicht wordt zullen ook andere bedrijven hun uitstoot verplicht moeten  terugbrengen, wat verstrekkende gevolgen zal gaan hebben. Zo zullen investeerders  nieuwe investeringen gaan verplaatsen naar technieken als CCS en zal deze methode een sneller verloop gaan krijgen. Ook de EU had al aangegeven flink te willen subsidiëren als het gaat om CCS. Nederland heeft onlangs nog 2 miljard voor Shell en twee andere bedrijven uit het budget van de SDE+ gehaald om CCS mogelijk te maken onder de bodem van de Noordzee. Normaal zou dat opgaan aan windmolens, zonne-energie en soortgelijke duurzame energie maatregelen. Het hek voor de dam dat CCS binnen de perken houdt is nu opgeheven.

Onderschatte zelfmoord actie van de bedrijven als shell en de gelobbyde overheden als het Nederlandse kabinet 

Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Op deze wijze zullen wereldwijd zulke grote hoeveelheden CO2 verplaatst gaan worden naar de diepe bodem van de aarde, bijvoorbeeld in oude lege gasvelden, dat we hierdoor de gehele koolstof kringloop overhoop halen. De koolstof kringloop zal zo nog meer uit balans geraken. De aarde heeft CO2 en het koolstof in CO2 nodig om onder andere zuurstof te maken. De aarde bouwt ermee, het is haar belangrijkste bouwsteen. Planten, dieren trouwens alles wat leeft en een lichaam heeft op aarde heeft koolstof nodig is met koolstof gemaakt, zo ook de mens.

De aarde recycle koolstof!

De koolstofvoorraad op aarde is al uit balans. Nu zit er al te veel in de atmosfeer. Het hoort eigenlijk als brandstof voor de aarde in de bodem te zitten waar het in die vorm , olie behoord te zitten. Het zit er niet voor niets! Maar ook al het weghalen van bossen en alle andere gewassen op de bodem heeft de vaste koolstof omgezet door de jaren heen in CO2 gas, vandaar dat er daarvan nu veel te veel in de atmosfeer zit. Alles bij elkaar kun je zeggen dat de massa en vorm van koolstof sterk is veranderd door de mens, van vloeibaar al olie is het nu een atmosferische gasvorm geworden. Het zit in te grote massa als CO2 gas in de atmosfeer. Dat warmt onze aarde op en dat co2 gas moet eruit en weer terug gebracht worden naar oorspronkelijke vorm, olie, steenkool en gas. En dat word al een klus.  Maar als je nu met alle grote bedrijven die CO2 direct uit de lucht gaat vissen om die massaal in de vorm als CO2 gas in  de bodem te stoppen, waar het niet behoort te zitten, dan zorgen ze ervoor dat het een groot aantal fases , zoals zuurstof, gewas , humus, aarde, levende lichamen, gas , steenkool, olie etc over zal slaan en zo direct in diepe bodem geheel nutteloos wordt.

CCS van de grote bedrijven heeft maar een doel en dat is heel veel geld omzetten, ook via CCS.

We vergissen ons als we het gaan zien dat CCS een noodzaak is. Want dat is het niet. CCS haalt het bij lange na niet bij de natuurlijke methodes die we voor handen hebben. Stoppen met olie en steenkool is wat bedrijven als Shell moeten gaan doen.De samenleving zal bij het afvangen van co2 en koolstof meer groen in moeten zetten. Met groen aan de slag en via dat groen CO2 op en net onder de toplaag van de bodem op slaan. Dat is de manier hoe het moet. En het is een veel effectievere en natuurlijke wijze van co2 opslaan dan via Shell en kornuiten hun CCS. Zo houden we via onder ander boeren, natuur beheerders en iedereen die bodem heeft de co2 reductie natuurlijk en haalbaar. Zelf zo dat je met het geplande budget veel en veel meer CO2 zal kunnen reduceren uit de atmosfeer. Carbon beschikbaar houden in de koolstof kringloop en dan die op slaan in bomen, meer jarige struiken en ale het leven erom heen. Koolstof kan je ook inzetten om de bodem te verbeteren en de aarde te helpen de opbouw van de vernietigde bodem te versnellen.

 

 

Leave a Reply