Skip to main content

Kunnen mensen massaal vanuit de steden overstappen naar landelijk en natuurlijk leven? Ja dat kan: de gemeenten Zeewolde en Almere bewijzen het met het unieke project Oosterwold. Een geheel nieuwe wijk van 4300 hectare en 15 000 woningen verrijst er als een groot agrarisch natuurpark. Hier zijn mensen weer welkom om er natuurlijk te kunnen wonen, leven en werken.

Oosterwold kun je zien als een uniek groen woon- en werkgebied. Veel bewoners en ondernemers vanuit Amsterdam trekken ernaar toe om in hoge mate zelf te kunnen bepalen hoe hun omgeving eruit komt te zien. Oosterwold zal zich volgens de organisatie evolutionair moeten gaan ontwikkelen en neemt de onzekerheid rond steden, het opwarmen van de aarde en het klimaat van de toekomst als uitgangspunt. Oosterwold koestert volgens zeggen het onverwachte en biedt maximale ruimte aan de mensen en hun wensen. Nieuwe bewoners mogen hun creativiteit botvieren. Vooraf wordt voor toekomstige bewoners alleen het hoognodige geëist en vastgezet om toch nog het algemeen belang te garanderen. Maar voor de rest is het de grote vrijheid en verantwoordelijkheid van een ieder die in Oosterwold wil gaan wonen en ontwikkelen. Er is wel een structuurvisie maar die bestaat uit een eenvoudig raamwerk met een set van tien principes, waarbinnen
nog bijna alles mogelijk is.

Oosterwold een gebied van 4300 hectare boerenland, omgezet naar natuurlijk wonen

Oosterwold beslaat een gebied van ruim 4.300 hectare op het grondgebied van de gemeenten Almere en Zeewolde. Dankzij talloze grote en kleine initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen zal dit gebied in de komende decennia uitgroeien tot een afwisselend stadslandschap met 15.000 nieuwe woningen en 20.000 tot 30.000 arbeidsplaatsen. Het groene en agrarische karakter blijft hierbij voor een groot deel behouden.

Leave a Reply