Skip to main content

De katholieke gemeenschap bestaat uit bijna 1,5 miljard mensen. Het is een goed georganiseerde wereldwijde gemeenschap. Ze leven in groepen die dienstbaar zijn aan de hele samenleving. Ze leven in veel regio,s op aarde waar ze tenminste welkom zijn.Deze gemeenschap zet zich al eeuwen in met veel inzet voor een betere samenleving. Waar ze diep geworteld zijn is de regio vaak ook zeer welvarend geworden.

Ook met het oplossen van het probleem rond het klimaat zouden zij een sleutelrol kunnen spelen met hun katholieke structuur van kerken, organisaties en gemeenschapen. We zouden een heel eind op weg zijn naar de oplossing van dit immense probleem als we zonder te aarzelen deze structuur zullen inzetten.

Katholieken bevinden zich midden in de samenleving op alle niveaus. Onder hen zijn ambtenaren, bakkers, politici, boeren, economen, hulpverleners, politiemensen. Zij zijn de koningen en konigingen maar ook de zwervers. Een ding hebben ze gemeen ze volgen Jezus via de katholieke geloofs traditie. En met zijn alle zijn zij de echte fundatie van de samenleving, de basis van de samenleving. Ze zijn en worden vaak zeer goed opgeleid. Ze kunnen streke invloed uitoefenen in de regio’s waar ze wonen. Dus als het gaat om het uitvoeren van maatregelen om de klimaatproblemen het hoofd te bieden dan is het toch logisch deze fundatie van de samenleving te benutten.
Zorg voor de schepping (het leven op aarde) is een een van de opdrachten die God aan deze mensen mee gaf. Zorg om andermans goed, Gods aarde is rentmeesterschap.

Deze katholieke gemeenschap kan en wil een sleutelrol gaan vervullen. Dat zagen we met laudato si van paus Fransicus. Daarom willen wij als stichting Corazon een aanzet doen om deze gemeenschap van hun kunnen meer te informeren en ze dan ook wereldwijd te activeren. Het begint hier in Nederland en samen met U. Nederland, het land dat voor 60% onder de zeespiegel leeft. Het land waarin het bij 1 meter zeespiegelstijging niet meer verantwoordelijk is om te leven. Een land wat gevaar loopt en grote schade zou kunnen oplopen wanneer niet tijdig voldoende maatregelen worden genomen. Via dit land, willen wij starten om de rest van de wereld te bereiken. Dit gaat in eerste instantie via internet en de communicatie met parochies. De parochie kan op haar beurt weer meewerken aan de bewustmaking door communicatie in de regio waar men actief is. Onder ander door mee te doen met allerlei regionale en internationale projecten.

Leave a Reply