Skip to main content

Planbureau stelt dat belangrijkste doel uit Klimaatakkoord niet word gehaald.

Het kabinet stelt uitvoering nu al bij om aan de verwachtingen van 49 % reductie in 2030 te kunnen voldoen.

Planbureau had in november 2019 al berekend dat de 49 procent van de broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 , een van de belangrijkste doelen uit het in juni gesloten Klimaatakkoord, niet kan worden behaald. De reductie blijft steken rondde 45%.

Zo is er een lastenverschuiving van gezinnen naar bedrijven. Dat komt vooral door verschuiving van de energiebelasting die bedrijven nu voor een groot deel voor hun rekening gaan nemen.

Bedrijven betalen in 2030 dus meer mee dan huishoudens.Al is het verschil wel erg klein. Zeker als we in ogenschouw nemen hoe bedrijven te werk gaan, er zit toch heel veel niet nuttige producten bij ondersteund door slimme marketing.

Extra maatregelen

Als we het niet halen dan neemt het kabinet extra klimaatmaatregelen, aldus minister Eric Wiebes (Economische Zaken) .Dat doen we door burgers en bedrijven met subsidies te verleiden te verduurzamen.

Leave a Reply