Skip to main content

Begrijp ons niet verkeerd. We proberen de vinger op de zere plek te leggen. Maar  als we zeggen dat de VVD met Rutte aan het roer weer gelijk klaar staat om de schade te verdoezelen dan willen we zeggen dat de verkeerde opdraaid voor de  opgelopen schade. Mooi gebaar van onze regering maar omdat de veroorzakers zoals de fossiele brandstoffen sector al decennias wist dat hun handeltje de oorzaak is van de opwarming van de Aarde. Dat maakt bedrijven zoals Shell en sjoemel software Volkswagen als de direct aan te wijzen schuldige van dit soort extreme klimaatrampen. Laten zij de kosten dragen  van wat zij veroorzaken, en ook hun bestuurders.

Kijkje in de keuken van de politiek in Den Haag dan zien we dat er overduidelijke banden zijn met juist die bedrijven die de veroorzakers zijn van al deze klimaat ellende. We nemen als voorbeeld Shell en de VVD. Bolkensteijn was als VVD er fel verdediger van Shell tijdens de apartheid boycot. Maar weten we eigenlijk wel dat hij jarenlang een van de top medewerkers van Shell was, de zgn james Bond die allerlei klusjes oploste ? Soms ook met klusjes waar een duidelijk luchtje aan zat. Hij is na een spoed cursus communcatie door Shell met een gefinacierde campange op de belangrijkste positie gebracht bij de VVD. Maar Shell doet dit al zeer lang want bekend is dat Shell al 10 tallen decenias als multinational hoofd leveranciers geweest van de Nederlandse politiek. Ministers presidenten, ministers, staatssecretarissen , topambtenaren en politieke partijleiders waren Shell werknemers die op invloedrijke posities werden gemanouvreed. Andere multinationals doen trouwens ook het zelfde in de politiek want Rutte was ooit medewerker van Unilever, weer zo een bedrijf dat direct of indirect aan te wijzen is als een van de grootste drijfveren en mede veroorzaker van de opwarming van de Aarde.

VVD er Rutte lijkt de motor in de regering om heel snel de schade uit de staats kas te halen en op burgers van Nederland te schuiven terwijl bedrijven de oorzaak zijn van deze rampen?

De VVD aan het hoofd van deze regering zou eigenlijk bezig moeten gaan met bedrijven als de Shell en andere veroorzakers van de opwarming van de Aarde direct aansprakelijk te kunnen stellen. Zij wisten al lang dat ze met hun producten de oorzaak nummer 1 zijn van de opwarming van de Aarde.  Ze doen er nu nog niet er alles aan om te reduceren , moeten gedwongen worden door rechters . Dat zegt iets van hoe scurppeles ze zijn. Ze zullen niet uit eige beweging veranderen. Zo ook in de voedsel keten, de auto industrie , de financiele sector of de energie sector.

De Aarde loopt zich warm door menselijke handelen om met ongekende natuurkracht te onladen. De situatie zal nog rampzaliger worden met veel meer doden.

Dit is relatief maar een kleine klimaat ramp maar de kracht ervan heeft toch hele dorpen weggegvaagd. Dat door het handelen van sommige mensen op invloedrijke posities . Er zijn nu zelf meer dan 1300 doden te verwachten. Maar wat als we tien jaar verder zijn en halve graad warmer gemmiddeld? De hoeveelheid energie stapeld zich op in de atmosfeer en de oceaanen. De gevolgen van handelen van mensen hebben dit veroorzaakt onder ander door de rol van bedrijfs besturen die bewust zijn wat ze doen en hun invloed in de politiek.  Daar word geen word over gerept. Wist u ook dat Shell ook al lang een van de spelers in de Duitse politiek. Er zijn bewijzen dat net voor de start van de 2e wereldoorlog bestuurders van Shell direct betrokken waren bij het fondswerven voor de partij kas voor de nazi partij van Hitler. Zo komen we ook weer terug bij de normen en waarden van de multi nationaals.

Leave a Reply