Skip to main content

Brief van Zijne Heiligheid Paus Franciscus
voor jonge economen en ondernemers wereldwijd
Lieve vrienden,
Ik schrijf u uit om deel te nemen aan een initiatief dat mij nauw aan het hart ligt. Een evenement dat me in staat stelt jonge mannen en vrouwen te ontmoeten die economie studeren en geïnteresseerd zijn in een ander soort economie: een die leven brengt, geen dood, een inclusief en niet exclusief, humaan en niet ontmenselijkend, een zorg voor het milieu en vernietigt het niet. Een evenement dat ons zal helpen samen te komen en ons in staat te stellen elkaar te ontmoeten en uiteindelijk een “verbond” aan te gaan om de economie van vandaag te veranderen en een ziel te geven aan de economie van morgen.
Er is toch een noodzaak om de economie te “reanimeren”! En waar is dat beter dan Assisi, dat al eeuwen welsprekend een humanisme van broederschap symboliseert? Sint-Jan Paulus II koos Assisi als het pictogram van een cultuur van vrede. Voor mij is het ook een passende plek om een ​​nieuwe economie te inspireren. Daar ontdeed Franciscus zich van alle wereldlijkheid om God te kiezen als het kompas van zijn leven, arm geworden met de armen, een broeder voor allen. Zijn beslissing om armoede te omarmen leidde ook tot een visie op economie die het meest actueel blijft. Een visie die hoop kan geven aan onze toekomst en niet alleen ten goede komt aan de allerarmsten, maar aan onze hele menselijke familie. Een visie die ook noodzakelijk is voor het lot van de hele planeet, ons gemeenschappelijke thuis, “onze zuster Moeder Aarde”, in de woorden van Sint Franciscus in zijn Hooglied.
In mijn Encycliek Laudato Si ‘benadrukte ik dat alles vandaag meer dan ooit nauw is verbonden en dat de bescherming van het milieu niet los kan worden gezien van het waarborgen van rechtvaardigheid voor de armen en het vinden van antwoorden op de structurele problemen van de wereldeconomie. We moeten groeimodellen corrigeren die niet in staat zijn om respect voor het milieu, openheid voor het leven, zorg voor het gezin, sociale gelijkheid, de waardigheid van werknemers en de rechten van toekomstige generaties te garanderen. Helaas hebben maar weinigen de oproep gehoord om de ernst van de problemen te erkennen en, nog meer, om een ​​nieuw economisch model op te zetten, het resultaat van een gemeenschap van gemeenschap gebaseerd op broederschap en gelijkheid.
Franciscus van Assisi is het uitstekende voorbeeld van zorg voor de kwetsbaren en van een integrale ecologie. Ik denk aan de woorden die hem in het kruisbeeld in de kleine kerk van San Damiano tot hem zijn gesproken: “Ga, Franciscus, repareer mijn huis, dat, zoals u ziet, in verval raakt”. De reparatie van dat huis betreft ons allemaal. Het betreft de kerk, de samenleving en het hart van elk individu. In toenemende mate gaat het om het milieu, dat dringend een gezonde economie en een duurzame ontwikkeling vereist die zijn wonden kan helen en ons verzekert van een waardige toekomst.

Gezien deze dringende behoefte, is ieder van ons geroepen om zijn of haar mentale en morele prioriteiten te heroverwegen, om ze meer in overeenstemming te brengen met Gods geboden en de eisen van het algemeen belang. Maar ik dacht vooral om je jonge mensen uit te nodigen, omdat je verlangen naar een betere en gelukkiger toekomst je zelfs nu een profetisch teken maakt, dat wijst op een economie die aandacht heeft voor de persoon en het milieu.
Beste jonge mensen, ik weet dat je in je hart het steeds angstiger wordende pleidooi van de aarde en haar armen kunt horen, die om hulp en verantwoordelijkheid schreeuwen, voor mensen die reageren en zich niet afwenden. Als je luistert naar wat je hart je vertelt, zul je je onderdeel voelen van een nieuwe en moedige cultuur, zul je niet bang zijn om risico’s te lopen en te werken aan een nieuwe samenleving. De opgestane Jezus is onze kracht! Zoals ik je in Panama vertelde en in mijn Post-Synodale Apostolische Aanmaning Christus Vivit schreef: “Laat het alsjeblieft niet aan anderen over om protagonisten van verandering te zijn. Jullie zijn degenen die de toekomst hebben! Door jou komt de toekomst de wereld binnen. Ik vraag u ook om protagonisten van deze transformatie te zijn … Ik vraag u om de toekomst op te bouwen, te werken aan een betere wereld ‘(nr. 174).
Uw universiteiten, uw bedrijven en uw organisaties zijn workshops van hoop voor het creëren van nieuwe manieren om de economie en vooruitgang te begrijpen, voor het bestrijden van de afvalcultuur, voor het geven van stem aan degenen die er geen hebben en voor het voorstellen van nieuwe stijlen van leven. Alleen wanneer ons economische en sociale systeem niet langer één enkel slachtoffer voortbrengt, één enkele terzijde geschoven persoon, zullen we het feest van universele broederschap kunnen vieren.
Daarom wil ik je graag ontmoeten in Assisi: zodat we samen, via een gemeenschappelijk “verbond”, een proces van mondiale verandering kunnen bevorderen. Een waaraan niet alleen gelovigen, maar alle mannen en vrouwen van goede wil, behalve verschillen in geloof en nationaliteit, kunnen deelnemen, geïnspireerd door een ideaal van broederschap dat vooral aandacht heeft voor de armen en uitgeslotenen. Ik nodig ieder van jullie uit om voor dit verbond te werken en je individueel en in groepen te binden om samen de droom van een nieuw humanisme te cultiveren dat beantwoordt aan de verwachtingen van mannen en vrouwen en aan het plan van God.
De naam van dit evenement – Economie van Francesco – roept duidelijk de Heilige Man van Assisi en het evangelie op dat hij in volledige samenhang leefde, ook op sociaal en economisch vlak. Sint Franciscus biedt ons een ideaal en in zekere zin een programma. Voor mij, die zijn naam aannam, is hij een constante bron van inspiratie.
Met u, en door u, zal ik een aantal van onze beste economen en ondernemers aanspreken die al op mondiaal niveau werken om een ​​economie te creëren die consistent is met deze idealen. Ik ben ervan overtuigd dat ze zullen reageren. En ik heb vooral vertrouwen in jullie, jonge mensen, die in staat zijn om te dromen en die bereid zijn om met de hulp van God een rechtvaardiger en mooiere wereld te bouwen.
Onze ontmoeting is gepland van 26 tot 28 maart 2020. Samen met de bisschop van Assisi, wiens voorganger Guido acht eeuwen geleden de jonge Franciscus in zijn huis ontving toen hij het profetische gebaar van zijn strippen maakte, reken ik erop u zelf te ontvangen. Ik wacht op je en zelfs nu, groet ik je en geef ik je mijn zegen. Vergeet alsjeblieft niet voor me te bidden.
Uit het Vaticaan, 1 mei 2019
Gedenkteken van Sint-Jozef de arbeider

Leave a Reply