Skip to main content

Bijna heel de wereld was van slag toen Trump de USA terug trok uit het Parijs akkoord! 

Trump kon een deal die slecht is voor zijn land niet steunen zie hij. En velen van ons vielen over hem heen.Maar Trump zette toch door want zij hij  “Met dit akkoord zal China zijn broeikasuitstoot tot 2030 verhogen en wij mogen dat niet volgens het Parijs akkoord. Dit akkoord is daarom oneerlijk ”

En nu blijkt dat omdat de productie in China door het Coronavirus grotendeels is stopgezet president Trump wel degelijk een belangrijk punt had. De wereldwijde productie is gestegen en ook de CO2 uitstoot omdat het gewoon verplaats is van de EU en USA naar China! Dit is een oneerlijk akkoord en de gewone man in de EU en USA worden door de multinationals op een zijspoor gezet met dit Parijs akkoord. Dit akkoord blijk heel slecht uit te pakken voor het klimaat omdat China door mag groeien in CO2 uitstoot en inderdaad niet in een wereldwijde reductie van CO 2 uitstoot realiseerd.

Mulitinationals verhuizen naar landen die geen restricties hebben op hun CO2 uitstoot!

In 2020, 5 jaar na  het Parijsakkoord stuiten we per toeval op de werkelijkheid. We bleken blind te zijn geweest voor de drijfveer van de enorme economische groei van China  omdat de multinational daarheen is verhuisd met hun volle CO2 uitstoot!

China is nu de werkschuur van de multinational want nu dit land verlamd door het Coronavirus is loopt ineens de wereldeconomie vast. De CO2 uitstoot kelderde wel eens waar en de enorme luchtvervuiling maar ook de handelsbeurzen kelderen mee. Belangrijkste producten of onderdelen uit China kunnen niet meer geleverd worden en leggen hun bedrijvigheid lam.

Corona ontmaskerd de productie van de multinationals

Trump heeft met USA uit het Parijs akkoord te halen de vinger op de zere plek gelegd en Corona heeft het bewezen. China mocht in Parijs van de wereld door groeien in co 2 uitstoot maar nu blijk dat China de plek is geworden waar bijna heel de wereld zijn productie en co 2 uitstoot uitvoert is het een oneerlijke zet geweest van de wereld.

De echte CO2 hoax

De verplaatsing van de productie blijk dus toch de ware co2 hoax achter het akkoord te zijn, zoals de  USA het noemde. Want de uitstoot groei  aldaar koste hier de banen. Nu  de EU en de USA volgens het Parijs akkoord 50%  reduceren in 2030 zal dus wat normaal in de EU en USA aan co2 de uitstoot was, met extra schepjes erboven op tot aan 2030 in China te vinden zijn.

Een onder het Parijs akkoord, zoals de USA met Trump ook eist dat ook China een reductie zal realiseren die gelijkwaardig is aan de EU en USA. Dat alleen zou zorgen dat er minder co2 uitstoot gerealiseerd zou kunnen worden en dat de productie onder veel strenger toezicht zou plaatsvinden zoals hier in de christelijke landen gebeurd.

CO2 uitstoot tot aan 2030 zal alleen maar erger worden.

Nu word Corazon steeds duidelijker dat het hier een slimme zet betreft van grote multinationals die zich weten te verplaatsen om gewoon elders verder te kunnen produceren daarmee een nog hogere uitstoot dan in de EU en USA te veroorzaken zonder zich in te hoeven houden aan welk akkoord dan ook en dat tot aan 2030 ten aanzien van klimaat verandering te kunnen groeien. Ze hebben zo geen grote gevolgen te duchten voor hun bedrijvigheid, merk of naam en behoeven ook niet minder te produceren of grote CO2 reducerende investeringen te maken, maar wel meer winst omdat China  kan putten uit een groot leger arbeids migranten die behoren tot de  laagste loonwerker.Totaal 300 miljoen mensen.

Verblind door op ons mobieltje te staren?

De wereld draait extra co2 en daar heeft dit Parijs akkoord aan mee geholpen , dat we niets gezien hebben verbaasd ons bij Corazon. Het zegt iets van de enorme verblindheid van ons en onze leiders. Of dat nu komt door heel de dag op het mobieltje of ander scherm staren, door omkoping met geld,macht of roem of wat dan ook die non reductie van China tot aan 2030 in het Parijs akkoord zal ons de das kunnen omdoen omdat de aarde een steeds snellere opwarming laat zien.

Al zouden we in de EU en USA 50% reduceren, zoals in het Parijs akkoord afgesproken ,  dan zullen ze nog door al die co2 verplaatsing naar China, India en ontwikkeling landen nooit een echte reductie ter weeg kunnen brengen.Daar faalt het Parijs akkoord en had president Trump daar gelijk in.

En wat na 2030 gaan de multinationals dan naar Afrika omdat ze in een akkoord daar tot 2050 niet veel hoeven te reduceren .

En een ander punt is wie gaat deze landen controleren? De oppositie ! Maar die zijn verboden in niet christelijke landen……

Leave a Reply