Skip to main content

Patatkraam dicht aardappel beurs lauw

De aardappelhandel blijft  door het corona virus stil. Diverse beurzen noteerden afgelopen weken niet veel nieuws wegens gebrek aan transacties voor de industrieaardappelen. De markten prijzen alleen nog aardappelen die tegen voerprijzen worden afgenomen. Overigens is de interesse van de melkveehouders groot om deze kwalitatief goede grondstof af te nemen. Aardappelen zijn goed voor de gehaltes vet en eiwit in melk.

Compensatie

Het ministerie van LNV heeft een vergoedingsregeling voor de aardappelsector. De aardappel telers krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben liggen. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van 1 miljoen ton aardappelen, die door Corona niet meer verwerkt kunnen worden tot bv frites in dit seizoen. De vergoeding zal 40 procent bedragen van de gemiddelde marktwaarde van deze fritesaardappelen over de periode september 2019 tot en met februari 2020. De verwachte uitgaven bedragen circa 50 miljoen euro.

De supermarkt maakt nu superwinst

In de supermarkt worden de aardappelprijzen duurder de afgelopen week, bijna nergens kon je nog een kilootje aardappel  vinden onder de euro, waaronder ook de grote frite aardappel die boeren aan de straatstenen niet meer kwijtkennen. Bij Corazon vragen we ons af of de aangeboden aardappel in supermarkten wel zo duur behoren te zijn of maakt men misbruik van de situatie?

100 kg Bintje kost maar 12 euro bij de teler/ groothandel in de Supermarkt kost 100 kg Bintje gemiddeld 110 euro

Een zeer flauwe stemming in de aardappelmarkt resulteert opnieuw in lagere prijzen voor de aardappelen. De Belgische Belgapom-noteringen dalen over de hele linie naar € 12 per 100 kilo.

De Bintje-prijs zakt deze week volgens de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking met nog eens een 50 cent naar € 12 per 100 kilo. De oorzaak wordt toegeschreven aan de flauwe stemming in de markt, hetgeen inhoudt dat er meer wordt aangeboden dan waarvoor vraag is.

Leave a Reply