Skip to main content

Zijn we in de Nederland eigenlijk wel bewust wat sommige in de Nederlandse politiek aangericht hebben en wat ze aan het doen zijn ten kosten van eigen bevolking? En jullie geloven het niet maar dat in eerste instatie dit gebeurd door zo ongelooflijk veel voedsel in dit kleine land te laten produceren? Dat gaat ten kosten van vele in de bevolking . Zelfs zo dat moordaanslagen, misdaad , geweld en bedreigingen de normaalste zaak van Nederland zijn geworden.

Door van Nederland een van de grootste producent en exporteur van voedsel in de wereld  te maken zijn overheden daarbij zo verblind geraakt door de grote euro tekentjes op hun netvlies. Dat ze de wrange vruchten van die hebzucht, de transformatie van onze samenleving en klimaat verandering op hun geweten hebben. Daarmee werken ze mee aan het verlies aan natuur , flora en fauna waaronder het bodemleven dat enorme schade oploopt. Ze het boeren leven aan het kapot aan het maken zijn. We zien ook dat ze de bom leggers zijn in overvolle multi culturele Nederlandse steden die elk moment kunnen ontploffen.Daarnaast zien we bij Corazon ook dat het onchristelijk maken van onze samenleving daardoor onverminderd doorgaat en we daarmee alle goede normen en waarden wegjagen om een degelijke eerlijke vrije samenleving te kunnen bouwen.

Schade word steeds groter

Heel veel schade is er aangericht aan de samenleving, de natuur en het boerenlandschap. Dat door als een van de kleinste landen van Europa vele honderde miljoenen mensen op deze planeet te willen voeden. Nobel en lucratief streven natuurlijk van de regering om na de honger in de 2e wereld oorlog en het verlies van de  vere vruchtbare velden in de overzeese gebieden deze koers hier verder op eigen bodem te gaan varen. Maar wat ze hiermee aan aangericht is ongekend schadelijk uitgepakt voor Nederland en de Nederlanders. We zitten nu dan met het stikstof probleem, biodiversiteit verlies en een enorme veestapel .Maar de echte grote schade is al veel eerder geconstateerd bijvoorbeeld dat ze de bodem schade heeft opgelopen waarbij het gehele leven op en in de bodem tot bijna nul word gereduceerd zodat het uit zich zelf bijna niets meer produceerd. Dat  door de toepassingen van monocultuur met zware machines en overmatig gebruik van kunstmesten, onkruidbestrijders en pesticiden de natuur zowat verdwenen is uit het landschap van Nederland en daarmee ook het leefgebied van mensen sterk gerduceerd is. Ook steeds minder (wilde) dieren en allerlei boom en plantensoorten kunnen er nog bestaan.

Glazen steden zijn verezen uit de puinhopen van de 2e wereld oorlog maar zijn nu de oorzaak nummer 1 geworden van een onzichtbare 3e wereld oorlog in onze steden .

Het doen onstaan van grote glazen steden in de randstad waar bedrijven voedsel, bloemen en planten zijn gaan verbouwen hebben ze en situatie gecreerd wat een reuze aandeel gehad in het transformeren van de bevolking van onze steden. Daarmee ook de christelijke samenleving zoals we die kenden drastisch veranderd heeft.Dat willen we als christenen niet zien. Er is hiermee door de Nederlandse regeringen zelf de grootste aanslag gepleegd op eigen volk, cultuur en christelijke samenleving. Want hoeveel mensen zijn niet hierheen gelokt , tot op vandaag de dag om het lage loon werk te kunnen doen. Vele zijn nooit meer weggegaan en hebben zich met hun verschillende culturen en religies naast elkaar gevestigd dat we kunnen spreken wat normaal op lands nivo plaaats vind nu in het micro in Nederlandse wijken word uitgevochten .Wie mag nu domineren als cultuur in Nederland , nu er een vacium is onstaan door het wegvallen van Christus in onze steden en welke normen en waarde gaan er in straten gelden? Te vaak zien we ons land weer naar de tijd toen mensen hier nog barbare waren terug keren. Het zijn de nakomelingen van van de handarbeiders en hun aanverwanten den nu de normen en waardens in steden stellen , normen en waardes die vroeger ondenkbaar waren in de Nedelandse christelijke stedelijke samenlevingen. De dodelijke aanslagen zoals we die de laaste jaren zagen op politici, advocaten , opinie makers en afgelopen week weer een misdaad journalist zijn directe en indirecte vruchten van onze abnormale voedsel productie.

De koers van de regering om Nederland tot grootste producent van voedsel te maken heeft onze boeren ambachtelijk leven genekt

Naast het transformeren van steden en bevolking samenstelling heeft de Nederlandse regeringen gezorgd dat het gehele boeren landschap is getransformeerd, ik bedoel dan niet de natuur en het structureen van het agrarische landschap maar ik bedoel de boeren bedrijfjes zelf. Waar Nederland een land was van vele kleine ambachtelijk boeren bedrijfjes met landelijke uitstraling en veel natuurlijke elementen. Boerenbedrijven zijn nu schadelijke voedsel productie bedrijven geworden. Bedrijven waar het op de eerste plaats gaat om geld verdienen en niet om het boeren leven zelf. We zijn op een punt aangekomen dat boeren alleen nog maar kunnen overleven als ze voldoen aan de eis van de regeringen en de eis van de tussen handel in Nederland. Er is zo alleen nog ruimte voor super efficient werkende mega boeren bedrijven, zo niet dan moeten ze wegwezen want er is nu geen plaats voor als eerste het willen leven als boer.

De boer is verblind

De boer is verblind geraakt om wat er verscholen zit in dit efficientie en over productie beleid van onze regeringen. Verblind in wat boeren met deze abnormale overproductie veroorzaakt hebben en wat het hen aandoet , dat het juist dat is wat hun nu zo nekt en verplicht doet moeten afhaken. Want het is gewoon onmogelijk om met zijn alle zo grootschalig hier te produceren zonder problemen te veroorzaken . He is nu niet voor allemaal vol te houden om aan de eis van de vraag te voldoen. De ruimte is er te beperkt voor om zo veel voedsel te produceren op de beperkte beschikbare meters van hun bedrijf. Men werkt in een splagaat met heel veel onnatuurlijke maatregelen om toch aan de eis te kunnen voldoen.

Oplossingen liggen in productie vermindering per boer en het transformeren van de markt

De oplossing moet gezocht worden bij inkrimping van de productie per locatie . Dat klinkt tegen draads maar daar ligt de oplossing. Daarbij is wel belangrijk dat we dan kijken naar wat hun product nu op de markt oplevert en wat uiteindenlijk hun aandeel zal moeten worden om met minder te produceren toch de omzet te draaien welke nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering. Daarbij speelt de huidge hebzucht in de markt een rol en is de  sta in de weg om de markt te transformeren. Lukt dat de welwillende in de regeringen , boeren organisiatie en boeren niet dan zal de boer door de markt en sommige belangrijke krachten in regeringen, krachten met banden met de voedsel industrie en tussen handel, wegdrijven. De boer in Nederland zal dan nog verder zichzelf laten minimaliseren in deze regio van Europa.

Terug naar het klimaat want de bodem doet zijn werk niet meer als we kijken naar het co2 uit de atmosfeer halen .

Zo zijn we weer terug bij het klimaat. Verkeerd beleid waar de handel domineerd heeft op verschillende terreinen een zeer negatieve uitwerking . Het heeft een enorme schade aan het klimaat gebracht waardoor het zelfs zo is veranderd dat het enorme gevolgen heeft. Kijk  maar weer eens in Limburg. We constateren dat het vermogen van de bodem om de Aardse CO2 balans op orde te houden sterk uit balans is gebracht door de ambitie van de regeringen om de grootste producenten en exporteurs ter wereld van voedsel te willen zijn. Voor Nederland , al zijn we maar een klein landje met maar weinig oppervlakte, heeft elke m2 hier een groot absoptie vermogen. Elke meter kan elk jaar weer opnieuw een grote hoeveelheid CO2 voor ons uit de atmosfeer halen en die om zetten en op te slaan in en op de bodem. Mits die levend en gezond is. Dat is door dit voedsel beleid verloren gegaan nu we veel naturlijke elementen als bossen , struiken, heggen , graslanden hebben omgeploegd voor mono cultuur teelten . Deze CO2 gerelateerde functie van de bodem word door sommige machtblokken in onze regeringen genegeerd en of zwaar onderschat. met de euro tesn op hun ogen zetten daarom weer in op de on natuurlijke oplossingen als CCS . We zien ook weer bedrijven als Shell opduiken om dit klusje van te veel CO2 in de atmosfeer voor de regering even op te lossen. Hang natuurlijk wel een prijskaartje aan. Weer een fout beleid uigestippeld dat geheel is gebaseerd macht miscbruik in regerigen en hebzucht. We moeten dus rekenen op nog grotere problemen .

Leave a Reply