Skip to main content

Stichting Corazon is een nieuwe voedsel-actie gestart met een heel nieuw (klimaat)doel.Doel van deze nieuwe voedsel-actie is om mee te helpen in onze regio een duurzame voedsel productie te stimuleren. Dat doen we door samenwerkingen te smeden tussen  consumenten, boeren en detailisten.  Zo kunnen we eenvoudig het bestaande voedsel systeem transformeren, veranderen in een duurzaam voedselsysteem die veel klimaat vriendelijker is. De basis gedachte is kortere ketens bouwen;  van boer direct naar winkeliers en van boer direct naar consumenten.

De website www.voedsel-actie.nl was er al. Het was jaren geleden onstaan rond de voedselverspilling en de armere zorg en was bedoeld  voor mensen onder aan de samenleving die te weinig inkomsten hadden en dus niet elk dag vers voedsel konden kopen. Dit terwijl we bij Corazon zagen dat er veel voedsel werd weggegooid door boeren, de zgn voedsel verspilling. We gingen inzamelen en vulden dan ook rijkelijk de Corazonboxen met voornamelijk groente en fruit wat weggegooid zou worden. Weggeooid om de afkeuring van supermarkten, het had of een deukje , plekkie of andere misvormingen. Dit terwijl het nog goed voedsel was dus zonde van al dat goede voedsel.

Het werd een succes

De voedselverspilling tegen gaan op de wijze sloeg aan en veel mensen bestelde weekelijks boxen met producten bij www.voedsel-actie.nl . Tot aan 2019 en 2020 waar we te maken hadden met veel extreme hitte golven die zelfs soms 43 graden lieten zien op de termometer en dat voor meerdere langere periodes. We zagen toen dat de kwaliteit drastisch snel achteruit ging en dat we niet meer garant konden staan voor goede boxen.Ook gingen de mensen meer klagen dat er veel te veel slcehte kwaliteit in de boxen zat en zelfs heel snel bederf optrad in de groente. We hebben toen het roer om gegooid en gekozen voor inkoop bij groothandels maar dat was eigenlijk tegen het doel van Corazon en werd ook minder succesvol. Ook werden de kosten hoger  ende boxen te duur om redelijk te kunnen draaiene. Om ons her te bezinnen en onze doelstellingen weer duidelijk voor ogen te krijgen hadden we besloten een  tijdje testoppen en alles te laten bezinken.

Maar nu is het dan weer de tijd om opnieuw op te starten en zelfs met een veel mooier en groter doel dan alleen maar voedselverspilling tegen te gaan.

Onze nieuwe doelstelling is veranderd in het met Corazon mee gaan helpen de voedsel productie in het geheel te veranderen. Het voedsel wat wij produceren, distribueren en consumeren  moet met oog op klimaat veranderen, transformeren in een duurzame klimaat vriendelijke voedsel productie en distributie. En dat kan als we platformen aanbieden waar boeren de kans krijgen veel meer diversere en zelfs biologisch te kunnen telen ipv de schadelijke monocultuur. Ook is het noodzakelijk boeren een fair trade prijs krijgen voor hun producten. Eenmaal een aanzienlijk minder kwantieteit op het land maar wel fair trade prijzen dan kunnen boeren met minder producten toch de zelfde of zelfs betere omzetten genereren.

Er zullen meer diversere producten op de hectare te vinden zijn

Samen kunnen we aansturen op meer diversiteit van gewassen per hectare en beter beheer, overzicht op land en bodem houden door de boer. Door rechtreeks bij de boer te bestellen. Ook meerjarige gewassen als fruit kan dan meer en meer zijn intrede doen in het agrarisch landschap. Dus een transformatie van boeren bedrijven waar de voedselteelt gebasseerd was op mono cultuur naar boeren bedrijven die gebaseerd zijn op multicultuur. Want we vergeten wat de drijfveer is van monocultuur. Het is de vraag en mega orders van inkooporganisaties, zij die de boodschappen doen voor de supermarkt ketens dat monocultuur veroorzaakt en in stand houd. Met lokale platforms die boeren , consumenten en detailisten ontzorgen dan kan er met kleinere hoeveelheden van een bepaalde groente of fruit soort meer diversere teelt realiseren. Dat door de vraag en afzet te veranderen naar een vraag vanuit een centraal punt voor veel verschillende producten . Dat kan via een websites of initiatief als www.voedsel-actie.nl.En zo zijn er al vele te vinden.

Mono  cultuur onder dwang van inkooporganisaties is desastreus gebleken voor bodem, natuur en klimaat

Er is een automatisch prijsdruk op de boeren komen te staan, wat onderlinge concurentie heeft ontketend en daarmee die overlevings strategie van boeren waardoor gebruik van kunstmest en pesticide , onkruid bestrijding en groot matarieel heel veel schade is aangebracht aan het landschap. Groot  voedsel telen betkend groot moeten verkopen en dat brengt onzekrheid en kans op dwang naar boeren om minder te vragen voor een product. Het is take it or leave it. Dit agresief verkoop en inkoop gedrag nekte al vele boeren in het verleden en veel natuur en van het leven in de natuur. We verwachten dat ook in de toekomst nog velen zullen gaan volgen als we hen niet gaan helpen. We zien nu al een trend ontstaan waar boeren vervangen worden door loonbedrijven die het land beheren van de winkelketsn en groot grond bezitters.

Multi cultuur brengt de echte boer boven, hij / zij die met minder investeringen betere resutaten zal boeken voor gezondheid, bodem natuur en klimaat

Multicultuur is de toekomst voor de agrarische sector mits we een duurzame agrarische sector willen krijgen. Het is daarom noodzakelijk om boeren met consumenten te verbinden en of boeren , detailisten, marktkooplui en groente venters te verbinden. Kortere ketens om de omzet marges van boeren en detailisten te vergroten. En dat wil www.voedsel-actie.nl bereiken.

Corazon doelstellingen

Volgens R.Lanser , coordinator en project manager  van dit voedsel en klimaat project van stichting Corazon is dit het groote nieuwe doel van stichting Corazon. Het is ook veel beter aansluit bij de algemene katholieke christelijke  doelstelling van stichting corazon, dat de initiatiefnemer is van www.voedsel-actie.nl. Natuurlijk blijft ook armoedebestrijding gehandhaafd , dat zien we met de Caritas Corazonbox.Een voedselbox dat via het coraznfodns en medewerking van alle kerken aangeboden kan worden met een minimale 50% korting op de aanschaf prijs.Dat si voro hen die echt te weinig hebben. De aanvrag loopt aleen via de kerken. Alleen de voedsel verpillling heeft wat minder prioriteit gekregen in deze opzet om kwaliteit te blijven garanderen van de normale boxen die nu ook wat duurder zijn. Maar voedsel verspilling blijft wel onze aandacht krijgen.

Het is weer meer verbonden zijn met elkaar

Directe verbondenheid van boer, eind verkoper en consument is noodzakelijk om met elkaar begaan te zijn. Daarnaast levert minder schakels tussen veld en bord ook beter marges op  door gewoon een aantal niet noodzakelijke stukjes van de huidige voedselketen eruit te halen. Want hoe minder schakels hoe meer fair trade het kan, en hoe duurzamer het word. Elke schakel benodigd een aandeel van de omzet en voedsel in Nederland is zeer goedkoop als jet vergelijk met andere landen. Dus als er nu 4 of 8 schakels zijn in een voedselketen dat is een grote slok op een borrel. En wat we niet willen zien is dat kortere ketens het verschil van failisement, dus dood of leven voor boer en voor de kleine groenteboer inde straat.

Laten we eens een schets maken hoe ons voedsel nu verloopt

Van boer via supermarkt naar cosument;Een doorsnee boer verkoop aan een grote opkoper. Dan gaat het product van boer met transport naar opkoper die het laat verwerken, wassen en verpakken, vaak daartussen zit ook transport en dan gaat het weer op transport naar een groot distributie magzijn opslag en vandaar weer met transport naar de supermarkt om uiteindelijk, als alles goed gaat naar de consument te gaan. Dat zijn al snel 7 a 8 schakels en onderschat niet hoeveel vele werkhanden aan de groente zitten tijdens de tocht van het veld naar het bord. Elke schakel benodigd een % van de omzet.In de winkel is het relatief goedkoop en dus krijg de boer dus weinig.

Van boer naar veiling naar winkelier en consument ; De boer haalt het van het veld transporteert het naar een veiling waar een opkoper cq groothandelaar het opkoop en naar opslag laat transporteren. Daar koopt de markt kooplui of groentenboer het op waarna het naar zijn winkel word getransporteert om daarna bij de klant terecht te komen. Ook dat zijn ook 7 schakkels met wel is waar minder werk handen. Maar ook hier benodigd elke schakel een % van de omzet.

Maar nu van boer via voedel-actie naar consument; De boer levert Corazon die er corazonboxen van maakt en levert die aan de consument. Dat zijn 4 schakels. Als we transport, wat we zelf verzorgen erbij tellen. Dat maakt betere fair trade prijs voor alle betrokken.

Van boer naar winkelier via www.voedsel-actie.nl; De boer zet zijn producten op www.voedsel-actie te koop, de winkelier besteld ,  Corazon haalt op , sorteerd en levert af bij winkelier en die levert aan de consument. Totaal maar 4 schakels.

De waarheid maakt ons vrij van schadelijke systemen als ons huidige voedsel systeem

Dit geeft ons een beter of goed beeld hoe nu de voedsel keten eruit ziet wat betreft vers voedsel. dat zou zat moeten zijn voor lezers te stoppen met het verneitigen vande Aarde en de ambachten. We hebben nu niet het hele plaatje want rond voedel gebeurd meer zoals dat er ook veel voedsel naar verwerkings fabrieken gaan die het voor supermarkten in allerlei blikken, potjes en ander verpakingen doet voor voorraad en opslag en voor export.Hier worden dan van allerlei vreemde stoffen toegevoegd wat weer ander problemen veroorzaakt voor natuur, millieu en gezondheid.  Kortom we weten wat ons te doen staat als we de Aarde en het klimaat weer op orde willen brengen. Het gaat er nu om goede regionale vlotte samenwerkingen te vinden, gunning aan boeren ipv aan supermarkten. Niet meer kiezen voor zogenaamd gemak terwijl het steeds minder gemak is om naar supermarkten te moeten.

Vele initiatieven beschikbaar

www.voedsel-actie.nl is landelijk gezien een van de vele werkbare voedselsysteem transformerende initiatieven die er momenteel in omloop zijn waarmee mensen bewust kunnen keizen om boeren en consumenten dichter bij elkaar te krijgen. Slimmere k ortere en duurzamere ketens bouwen. Waardoor, want dat is het uiteindelijke doel van www.voedsel-actie.nl ,de boer in een positie is gebracht dat hij/zij weer goed voor het land kan zorgen, rentmeesterschap kan dragen, goed en gezond voedsel kan produceren en de aarde weer zo weet te bewerken dat ze naast voedsel oogsten ook heel veel CO2 voor ons kunnen oogsten.

Leave a Reply