Skip to main content

Wereldwijd zou ongeveer 1 miljard hectare land geschikt zijn voor herbebossing, dit land zou volgens een studie twee derde van de veroorzaakte koolstofuitstoot kunnen opvangen.

Het Crowther Lab van ETH Zürich heeft in het tijdschrift Science een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat dit de meest effectieve methode zou zijn om klimaatverandering tegen te gaan.

Het Crowther Lab van ETH Zürich onderzoekt hoe we op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering kunnen inzetten. In hun laatste studie lieten de onderzoekers voor het eerst zien waar ter wereld nieuwe bomen kunnen groeien en hoeveel koolstof ze zouden opslaan.

Jean-François Bastin, hoofdauteur aan het Crowther Lab legt uit: “Eén aspect was voor ons van bijzonder belang bij de berekeningen we verrichten want we hebben steden en landbouwgebieden uitgesloten van het totale herstelpotentieel, omdat deze gebieden hoofdzakelijk nodig zijn voor het menselijk leven.

De onderzoekers berekenden ook dat onder de huidige klimaatomstandigheden het land van de aarde 4,4 miljard hectare aaneengesloten boombedekking zou kunnen dragen. Dat is 1,6 miljard meer dan de huidige 2,8 miljard hectare. Van deze 1,6 miljard hectare voldoet dus 1 miljard hectare aan het criterium om niet door mensen te worden gebruikt. Dit betekent dat er momenteel een gebied ter grootte van de VS beschikbaar is voor het herstel via bomen. Eenmaal volwassen kunnen deze nieuwe bossen 200 miljard ton koolstof opslaan: ongeveer tweederde van de 300 miljard ton koolstof die sinds de Industriële Revolutie als gevolg van menselijke activiteiten in de atmosfeer is vrijgekomen.

Dat bomen zo impact zouden hebben wisten we niet

Volgens Prof. Thomas Crowther, co-auteur van de studie en oprichter van het Crowther Lab aan de ETH Zürich: “We wisten allemaal dat het herstel van bossen een rol zou kunnen spelen in de aanpak van de klimaatverandering, maar we wisten niet echt hoe groot de impact zou zijn.

Onze studie toont duidelijk aan dat herstel van de bossen de beste oplossing voor klimaatverandering is dat vandaag de dag beschikbaar is. Maar we moeten wel sneller handelen, want het zal tientallen jaren gaan duren voordat nieuwe bossen volwassen zijn en hun volledige potentieel als een bron van natuurlijke koolstofopslag hebben bereikt”.

Welke landen zijn het meest geschikt voor nieuwe bossen?

De studie toont ook aan welke delen van de wereld het meest geschikt zijn voor bosherstel. Het grootste potentieel is te vinden in slechts zes landen: Rusland (151 miljoen hectare); de VS (103 miljoen hectare); Canada (78,4 miljoen hectare); Australië (58 miljoen hectare); Brazilië (49,7 miljoen hectare); en China (40,2 miljoen hectare).

Veel van de huidige klimaatmodellen gaan er ten onrechte van uit dat de klimaatverandering de wereldwijde boombedekking zal doen toenemen, waarschuwt de studie. Het blijkt dat er waarschijnlijk een toename is van de oppervlakte van de noordelijke boreale bossen in regio’s zoals Siberië, maar dat de boombedekking daar gemiddeld slechts 30 tot 40% bedraagt. Deze winst zou worden tenietgedaan door de verliezen die worden geleden in de dichte tropische bossen, die doorgaans een boombedekking van 90 tot 100% hebben.

Een tool op de Crowther Lab-website stelt gebruikers in staat om naar elk punt op de wereld te kijken en te weten te komen hoeveel bomen er zouden kunnen groeien en hoeveel koolstof ze zouden opslaan. Het biedt ook lijsten van bosherstelorganisaties. Het Crowther Lab zal dit jaar ook aanwezig zijn op de Scientifica (website alleen beschikbaar in het Duits) om de nieuwe tool aan de bezoekers te laten zien.

Het Crowther Lab gebruikt de natuur als oplossing voor:

1) het beter toewijzen van middelen – het identificeren van de regio’s die, als ze op de juiste manier worden hersteld, de grootste klimaatimpact kunnen hebben;

2) het stellen van realistische doelen – met meetbare doelen om de impact van herstelprojecten te maximaliseren; en

3) het monitoren van de voortgang – om te evalueren of de doelen in de loop van de tijd worden bereikt, en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig.

https://www.crowtherlab.com/maps-2/

One Comment

  • Beste Mensen, Hele maal eens met de gedachten gang! Te veel wordt er voor het oplossen van de klimaatproblematiek gekeken naar technische oplossingen (lekker makkelijk, dan kan de mens zich vooral bezig houden met verspillen en reizen…). De klimaatcrisis is een ecologisch probleem en daar zouden we dus ook ecologische oplossingen voor moeten inzetten. Nu is het planten van bos geen definitieve oplossing als we niet stoppen met meer mensen maken en meer consumeren. Maar het is om een paar andere redenen wel een goede aanpak: 1: ecologische processen werken exponentieel ( 3,30, 300 , 3000,etc blaadjes aan een boom) en technisch (1,2,3,4 zonnepanelen) maatregelen werken lineair. Dit exponentiele tempo hebben we nodig om grip op de zaak te krijgen.2: Door massaal bos aan te planten kunnen we 50- 100 jaar tijd winnen om een structurele aanpassing van de samenleving in evenwicht met de draagkracht van het ecosysteem, te realiseren. 3: klimaatproblemen zijn voor de meeste mensen een ver van hun bed show. Bomen planten is bij uitstek iets waar iedereen aan mee kan helpen en dus om begrip en draagvlak te creëren. 4:bossen zijn een mooie manier om CO2 vast te leggen. Moerassen zijn nog vele beter! Daar gaat het om honderden tonnen CO2 /per ha ipv 3 of 10 die je in de vorm van veen vastlegt en ook met eenjarigebionassa.5: een opmerking: 3 tonCO2 per ha vastleggen is heel weinig. Bos bouwers in onze streken rekenen op 10 ton per jaar voor alleen winbaar hout( Over 50 jaar)En die rekenen dus hele maal niet met de minstens zo grote ondergrondse biomassa . Het zou dus wel eens 20 ton per jaar kunnen zijn en inde tropen nog veel mee rop goed gronden. 6: een redelijk berekenin g zou zijn om de biomassa per ha per biome ( klimaat- en ecologische zone over de aarde) te bepalen.

Leave a Reply