Skip to main content

De energie die de aarde extra opslaat door de opwarming van de aarde zorgt ervoor dat er veel meer beroering is in de atmosfeer. Het gevolg is dat we extreme natuurverschijnselen zien en dat dit door ons gedrag eis. We zien dat dit natuur geweld vernietigend is geworden voor mens, dier en omgeving. We zien ook dat veel mensen hierdoor steeds opnieuw hun bestaan moeten opbouwen. Vaak hadden ze al niet veel. En dit omdat andere mensen door moeten gaan met gebruiken van energie uit vervuilende en winstgevende grondstoffen.

Vernietigende natuurrampen zijn zo oud als de aarde zelf. Maar wat we nu waarnemen is dat juist de laatste jaren er steeds meer en steeds extreme natuurverschijnselen zijn, grotere orkanen en steeds grotere tyfoons. We denken hierbij aan de Filipijnen in 2013. Maanden soms jaren achtereen moeten leven in gebieden die door rampen getroffen zijn zoals overstromingen door extreem veel neerslag.

Het gevaar zit vooral in de heftigheid waarmee het weer zich manifesteert. Vooral in de warmere en armere gebieden ontstaat door gebrek aan bescherming tegen dit natuurgeweld meer kans op vernietiging van gehele samenlevingen. Door extreme droogtes, branden en gevaarlijk, onverwacht en oncontroleerbaar natuurgeweld.
Naast de dood en verderf wat het die mensen brengt is er ook steeds weer het moment dat men weer opnieuw moet opbouwen.

De opwarming van de aarde veel mensen op aarde de mens drie stappen vooruit en dan weer vier terug. De indicatoren wijzen op een domino-effect waardoor meer extremen zullen gaan voorkomen. Wat we de laatste decennia meemaken zijn nog maar de eerste tekenen van wat ons nog te wachten staat. Wat eerst sporadisch voorkwam, is nu regelmaat geworden. En deze extremen kosten steeds meer mensen het leven en zorgen voor ellende als schade aan huis en goed, onbruikbare bedrijven en landbouwgrond en het mislukken van oogsten en producties.

Leave a Reply