Skip to main content

Is er wel echte woningnood in Nederland of zijn er woningen genoeg, die echter niet (meer) bereikbaar zijn voor sommige doelgroepen?

Het CBS zegt dat er meer dan 300 000 woningen beschikbaar zijn. En er zijn veel woningen in omloop die veel te lang leeg staan, onverhuurd, onverkocht. Woningen die bedoeld zijn voor allerlei cowboy investeerders om er geld in te parkeren of om (flexibel) te verhuren aan bijvoorbeeld de jaarlijks meer dan een miljoen gastarbeiders die ons land aan doen. Zij moeten het veels (te) veel werk wat we hier in Nederland creëren, verzetten. Grote woningnood gillen ze, wie eigenlijk? Deze vraag die als gelegitimeerde drukmiddel op de samenleving en het kabinet gezet kan worden. Meer bouwen, sneller en onbesuisd kosten maken, koste wat het kost. Maar is het eigenlijk wel nodig? Wie worden er nu het meeste wijzer van als het kabinet grootschalig huizen erbij blijft bouwen? Dat zijn vragen die Corazon graag beantwoord wil zien.

Investeren in huizenbouwen is een safe house maar meer woningen in steden, maar betekent wel grotere problemen in steden

Nog meer woningen erbij bouwen in steden is helemaal niet wijs en wenselijk. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren. Dat dit ivm allerlei negatieve gevolgen van het steeds meer mensen op de km2 proppen ernstig uit de hand kan lopen. Dat de schade voor de gehele samenleving veel groter is dan dat het voordelen oplevert. Tenzij natuurlijk je aan die kant staat dat je met woningen enorme sommen geld kan verdienen. Bouwen, verhuren, beheren en een safe house in Nederland als het gaat om een investering, geld parkeren zijn woningen! Zeker nu de banken kosten rekenen en geen rente meer geven op grote spaargelden.

Steden zijn klimaat onvriendelijk 

Ook met betrekking op het klimaat zijn steden, en met name woonwijken een zware debet op de totale uitstoot van broeikas gas. Wat betreft klimaat moeten huishoudens juist veel meer zelfvoorziend worden. Maar meer bouwen in steden zal het zelfvoorziend worden van huishoudens niet ten goede komen. Integendeel meer mensen worden steeds afhankelijker van klimaat onvriendelijke faciliteiten als supermarkten .

Alle monden moeten er ook gevoed worden, dat is een interessante business net als woningen bouwen en verhuren.

Met name dagelijks die vele monden voeden die in steden wonen. Maar ook hun huizen verwarmen en voorzien van energie.De detailhandel voor alle levensbehoeftes en alle transport in steden. Alles is zeer schadelijk voor klimaat maar helaas wel zeer lucratief voor de portemonnee van de rijkere die nog kunnen investeren. Steden zijn mede daarom en groot debet aan ons klimaat probleem. Kijk ook maar eens naar hoe desastreus we de agrarische sector organiseren mede omdat er grote afhankelijkheid en behoefte is in steden. Supermarktketens doen het er zeer goed.  Wat Corazon constateert is dat steden ongemerkt voor sommige de enorme melkkoeien geworden zijn. En wij bij Corazon denken dat dit de grote drijfveer is voor het bouwen en het gillen er is woning nood. Waarvan wij bij Corazon zeggen , Woningnood dat lijkt veel op een kunstmatig gecreëerde woning nood!

Steden bron van veel ellende in de samenleving

Voor wie er dagelijks moet wonen in oude overvolle woonwijken weet wat steden kunnen worden en wat steden zijn . Het zijn de afval putjes voor vele mensen die er geen kant meer op kunnen , bv zij die aangewezen zijn op een uitkering en zo verplicht vast zitten in armere wijken die overlopen van veel ellende. Weinig kansrijk aanbod op werk en toekomst. Met name dat laatste werkt naar de gehele samenleving toe als enorme belasting op duurzaam samenleven. Armoede, criminaliteit, drugs overlast, racisme, cultuur clashes, werkeloosheid, en vooral veel ziektes, zowel lichamelijk en geestelijk zieke mensen zijn in steden oververtegenwoordigd.

Woning nood is niet het juiste woord.

Want er zijn nog wel een grote hoeveelheid woningen beschikbaar in steden. Maar ze zijn onbereikbaar voor permanente bewoning en huurders. Voor mensen met risico en een laag inkomen zijn ze ook niet beschikbaar. De huren zijn ook gestegen in de afgelopen 10 jaar VVD, met 35% zelfs. Woningen zijn er wel beschikbaar in onderverhuur voor bewoners van tijdelijke aard, meer huurders op een woning ,voor hen die er tijdelijk gaan wonen om dan terug te keren of te verkassen naar elders. Dat voor het verkrijgen van tijdelijke goedkopere behuizing in stadswijken voor gast arbeiders ,flexwerkers er steeds meer woningen beschikbaar worden gemaakt door het onderverhuren word niet gezien. Daardoor zijn er geen woningen meer bereikbaar voor permanente bewoners en dat noemt men woning nood. Deze nood word misbruik om meer geld te krijgen meer te kunnen bouwen.

Regering is blind voor de werkelijkheid van het groot winst maken dat ten kosten gaat van de leefbaarheid een duurzaamheid van de Nederlandse steden.

De regering loopt daar enigszins blind tastend in het donker door onder ander vast te houden aan de overproductie die we in dit land gecreëerd hebben. Wie doet het werk moet je je afvragen. De wijken zijn nu al overvol en vaak te ver weg van de werkplek. hierdoor is de werkeloosheid onder vaste, permanente bewoners in steden veel te hoog. Dit tegen over veel invliegende gastarbeiders die goed georganiseerd zijn door uitzendbureaus die hen in de door hun opgekochte woningen huisvesten om ze naar het werk te brengen vanuit de stadswijken. In plaats daarvan kan je beter de vaste bewoners van steden inzetten voor al dit werk in de voedsel keten van supermarkten. Dat is echt een onbenutte en gemiste kans want dan heb je de gast arbeiders niet zo massaal nodig en zijn dus hun tijdelijke huisvesting niet meer nodig. Daarbij komt dat de verrijking van sommige der mensen de stedelijke ruimte steeds meer kunnen claimen  om er naar hun behoefte te ontwikkelen ten kosten van veel permanente bewoners. De stad als melkkoe, hoe meer mensen op een kluitje afhankelijk maken,  hoe meer men ze moet voeden, kleden en laten wonen.

Over productie , te veel werk 

Genoeg is genoeg  zouden we moeten zeggen, dat klinkt anders dan vol is vol maar komt op het zelfde neer! Dat we door de overproductie capaciteit iin grote problemen vertoeven en geraken is wel duidelijke geworden het kan wel minder in dit land ten aanzien van met name het werk en bedrijvigheid in de gehele voedselketen waaronder de export, want Nederland is export land nummer twee op Aarde wat betreft voedsel producten. Daarvoor hebben we de te veel huizen nodig in steden. Steden hebben zijn klimaat onvriendelijk . En wat komt er zo terecht van meer lokaal produceren en minder vervoer van A naar B? Wat prioriteit zou moeten hebben in Nederland is meer werk aan onze EU buren gunnen , het buitenland ipv doordenderen zoals het nu gaat vergaat in de steden. Kijk maar naar de vlees industrie die overspoeld word met vele slecht gehuisveste arbeiders, overvolle veeschuren, dierenleed , problemen rond virussen, veel uitstoot en milieu vervuiling. Ze claimen bijna 50% van het totale areaal aan agrarische land . Dat is 1 miljoen hectare. Het word in Nederland een negatieve vicieuze spiraal naar beneden omdat deze sector in de greep zit van geldzucht, de hebzucht, de winst van deze zeer klimaat onvriendelijke bedrijfsketens.

Woning nood komt ook door winstbejag van bouw giganten en consorten.

Daar zou de discussie eigenlijk daar over moeten gaan. Woning bouwen levert veel op, consumenten leveren veel op, huizen leveren veel op . De nabije geschiedenis laat ons toch zien dat er ook heel veel fout zit rond onze huizenbouwers. Vele bouw fraudes, derivaten debacles, onderhands dealen van woning coöperaties en ambtenaren met aannemers, mistanden met tijdelijke arbeiders.  Daar zitten ook grote winsten in die sector te behalen dat is wel duidelijk geworden. We weten ook dat met name rond de flexibele huizen verhuur er zat te verdienen valt op de geïnvesteerde Euro . Daar doen de uitzendbureaus met hun vele flexwerkers graag aan mee. Uitzendorganisaties die grote sommen geld verdienen aan de jaarlijks trek van arbeiders naar Nederland. Dat zijn de ware redenen waarom onze regering zich verplicht voelt op de eis om vele miljarden vrij te maken op een zogenaamd tekort van 300 000 huizen op te lossen. Maar laten we eens meekijken naar die huizen markt in Nederland. We starten met de 10 000 makelaars die actief in Nederland zijn.

Ongeveer zijn er 10 000 makelaars in Nederland actief

Elke makelaar in Nederland is goed voor een aanbod van , pak hem beet 50 tot 100 woningen. Snel gerekend maakt dat een totaal van 500 000 tot zelfs  1 miljoen woningen die in omloop zijn. Dan hebben we ernaast het huur aanbod wat waarschijnlijk niet veel zal schelen met de 500 000 koopwoningen als hierboven. Dan de vele woningen die gekocht zijn als investering en leeg blijven omdat dit goedkoper is voor investeerders, huizen worden snel meer waard laat de markt zien. De vele woningen die onderhands verhuurd worden met het doel om flexwerkers te huisvesten, illegalen mensen te huisvesten en flexwoners om wat voor reden ze ook een tijdelijke woning nodig hebben. Het zwarte criminele circuit. Kortom Nederland telt anno 2020 zeker minimaal 1 tot maximaal 2 miljoen woningen die of leeg staan of maar deels in het jaar gebruik worden, vaak ontroken aan het oog van de overheid en instanties.

Het (leef) klimaat eist eigenlijk dat steden niet zouden mogen groeien maar zouden moeten krimpen.

Men wil maar door blijven bouwen, maar onverantwoord omdat we veel problemen hebben ook kijkend naar het klimaat. Huishoudens zijn de grootste uitstoters van broeikasgas.  Dus waarom doet men dan net of de problemen er niet zijn. Wat zouden dan eigenlijk de hoofdrol spelen, om meer woningen er door te weten te drukken. De steden moeilijker klimaat neutraal maken is veel kostbaarder dan kleine woonkernen die wij kennen in landelijk gebied.

nee woningen erbij is onverantwoord zeker op kosten van de samenleving. Wil men bouwen dan moet men maar eigen middelen investeren en daar waar het kan, in het buiten gebieden. Steden zouden verboden terrein moeten worden als het gaat om meer dan x aantal mensen op een aantal m2 te proppen. Niet meer bouwen in de hoogte maar meer in de breedte , het pallet land en de natuur.

.

Leave a Reply