Skip to main content

Mgr. Landau, Caritas nieuwe president heeft in overleg de strategische doelen van Caritas Europa voor de komende acht jaar voorgesteld. Caritas bevestigde dat paus Franciscus’ encycliek Laudato Si’ daarbij als referentiepunt zal dienen: In onze strategie voor de toekomst zal ook de zorg voor de schepping een van onze prioriteiten vormen in de bevordering van sociale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid.

Nieuwe voorzitter Michael Landau wil zich met de nationale Caritasafdelingen inzetten voor meer solidariteit en het herstel van het vertrouwen in caritas. Ook zal hij als nieuwe voorman van de Europeese caritas beleid uitstippelen waarin de klimaat crisis een belangrijke peilers word. Zorg voorde armere is al een speerpunt maar nu met de komende klimaat problemen zal de caritas in europa zich extra gaan voor om de positie van armere te versterken. Zij dreigen de boot te missen wat betreft kansen en zullen de hardste klappen gaan opvangen.

De 49 afdelingen van Caritas Europa hebben de Oostenrijker Michael Landau verkozen tot nieuwe voorzitter van de Europese caritaskoepel. Hij volgt daarmee emeritus bisschop Luc Van Looy op, die de afgelopen vijf jaar de Europese de koepel van katholieke hulporganisaties voorzat. Michael Landau is al 13 jaar nationaal voorzitter van Caritas Oostenrijk, met zetel in de hoofdstad Wenen. Omwille van de reisbeperkingen werden de conferentie en de stemming online gehouden. Zij werd bijgewoond door afgevaardigden van 42 van de 49 aangesloten organisaties.Het Caritas Europa-netwerk heeft Mgr. Michael Landau gekozen als nieuwe voorzitter tijdens de jaarlijkse algemene vergadering, die op 19 mei op afstand werd gehouden.

Cohesie, solidariteit en naastenliefde behoren centraal te staan in de inzet van Caritas.

Michael Landau is priester en kreeg al verschillende nationale onderscheidingen voor zijn inzet voor kansarmen en de strijd tegen armoede in zijn land. In een korte toespraak na zijn verkiezing stelde hij dat Europa de voorbije jaren  een terugval liet zien van de solidariteit en de maatschappelijke samenhang. Maar tegelijk zijn er ook bemoedigende tekenen van verbinding, solidariteit, toewijding en liefde en zorg voor de andere, vooral bij jongeren. De huidige crisis maakt ons duidelijk dat wij zorg moeten dragen voor onszelf en voor elkaar, voor de meest kwetsbaren en onze planeet. Juist nu zijn medemenselijkheid en solidariteit voor elkaar meer dan ooit nodig. Wij kunnen niet alles veranderen, maar de huidige crisis maakt ook duidelijk dat wij een verschil kunnen maken.

Laten wij vertrekken vanuit onze kracht en laat ons niemand in de steek laten.

De nieuwe voorzitter van Caritas Europa voegde eraan toe dat wij erover moeten waken dat de crisis van vandaag niet de basis vormt voor de sociale crisis van morgen. Wij zullen nog lang onder de gevolgen van de coronapandemie gebukt gaan, zelfs nadat dit virus verslagen is. Het is onze taak om de cohesie te versterken en het vertrouwen te herstellen.

Leave a Reply