Skip to main content
Nieuwe schrijver! 
door Jack Steeghs
Mijn naam is Jack Steeghs, als enig kind in 1964 geboren in de Brabantse Peel in een gemoedelijk boerengezin. Ik groeide op als bedrijfsopvolger, op een bedrijf dat in de jaren van mijn opgroeien transformeerde van een traditioneel gemengd bedrijf naar een intensieve varkenshouderij. In een tijdgeest van vooruitgang. Uiteindelijk heb ik het bedrijf van mijn ouders in 1995 ook daadwerkelijk overgenomen, maar drie jaar later verken ik een nieuwe toekomst. Waarom? Wat bezielde mij en wat bezielt me nog steeds? Laat ik daar maar meerdere berichten aan wijden. Mocht u alvast meer van me willen lezen: op mijn site www.vroedman.nl schrijf ik wekelijks stukjes van wat me bezig houdt. Richard Lanser heeft me vanuit deze stukjes gevraagd om te schrijven voor www.corazon.nu. Bij deze mijn eerste bijdrage…
Introductie
Onze huidige wereld zit vol met de aanname dat je het leven zelf maakt. En dat je dat leven, als je maar goed je best doet, gewoonweg succesvol kunt leven. Wie in zijn of haar leven ooit iets ingrijpends heeft meegemaakt dat jou als persoon tot in je diepste innerlijke raakt, die weet dat dat onzin is.
Je kunt het leven in je eentje niet maken, je kunt jezelf niet aanvuren.
Zingeving spreekt niet vanzelf. Daar wordt je toe gebracht. Met een gelovige bril op zeg ik dan: dat is Gods werk. Al wat in het leven nodig is is jezelf open stellen en je talenten inzetten. En dat probeer ik met deze bijdrage en met alles dat hierna mag volgen. Denk niet: die Steeghs heeft het gevonden en weet voortaan hoe het zit met onze wereld en het doorgeven van een gezonde aarde. Ik heb voor mezelf goede bronnen gevonden maar voel dat het nodig is, om elke dag opnieuw te leren zien als een geschenk, een cadeau dat het waard is om voor te leven.
De bijdragen die ik aan www.corazon.nu kan leveren zal niet zozeer praktisch van aard zijn (daarvoor verwijs ik bijvoorbeeld graag naar https://groengeloven.com/), eerder mentaal en gelovig. Evenmin zal mijn bijdrage een collegereeks op zichzelf zijn. Ik houd het bij voorkeur graag dicht bij de mens die ik geworden ben.
Laudato Si
Voor duurzaam doen of groen geloven wordt de laatste jaren al snel verwezen naar paus Franciscus en dan met name naar zijn rondzendbrief Laudato Si (2015: voor de digitale versie klik hier:) https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf)
De kracht van de huidige paus zit hier in zijn oproep tot een integrale ecologie: in onze wereld hangt alles met elkaar samen. Zoals Jezus in de evangeliën rondtrekt met een ogenschijnlijk eenvoudige boodschap maar met revolutionaire gevolgen (Zie bijvoorbeeld:
https://vroedman.nl/2016/10/28/oud-nieuw-en-blijvend/en https://vroedman.nl/2013/10/11/tien-geboden-voor-de-boerderij-6/)
Zo laat deze paus scherp zien dat het klassieke ‘bekeert u’ in onze overvolle consumptie-gestuurde wereld actueler is dan ooit eerder. Willen we de wereld overdragen naar volgende generaties dan is niets minder dan een bekering nodig, waarbij organisaties een voorbeeldfunctie hebben maar uiteindelijk ieder mens ‘duurzaam doen’ in het hart gegrift krijgt. Een moreel appél dus maar wel een dat niet te hoog gegrepen is. ‘Bekeert u’ ligt hier en nu voor ieders voeten. Beginnen maar. Vanuit jezelf, In je gezin, dorp, stadswijk…
Misschien behulpzaam in de benodigde bekering (vanuit de kloosterregel van Benedictus):
1. Loop niet weg voor wat er zich op jouw levensweg aandient
2. Luister en kijk met aandacht
3. Geef van harte antwoord op wat je ziet en hoort
4. Zet zo elke dag een stap die bij jou past
Jack Steeghs

Leave a Reply