Skip to main content

We vermoedden het al: opslag van CO2 lijkt doeltreffend te werken, maar ook het IPCC maakt een kanttekening. We raken naar alle waarschijnlijkheid van het ene in het andere probleem verzeild. De gevolgen zijn nu totaal niet te overzien, maar dat het enorme gevolgen zal gaan hebben voor het leven op Aarde is wel duidelijk. Het weghalen van CO2 uit de atmosfeer en dan diep opslaan in de bodem: dat is bouwstenen en zuurstof onbruikbaar maken. IPCC weet nog niet hoe en wat precies de gevolgen zullen zijn, maar het staat vast dat er negatieve gevolgen zijn wanneer je op zo’n onnatuurlijke wijze ingrijpt.

Artikel uit het Rapport over CDR

D.1.4 Antropogene CO2-verwijdering (CDR) kan CO2 uit de atmosfeer verwijderen en duurzaam opslaan in reservoirs (hoog vertrouwen). CDR heeft tot doel de restemissies te compenseren om netto nul CO2- of netto[1]broeikasgasneutrale emissies te bereiken of, indien uitgevoerd op een schaal waarop antropogene verwijderingen de antropogene emissies overschrijden, om de oppervlaktetemperatuur te verlagen. CDR-methoden kunnen potentieel brede effecten hebben op biogeochemische cycli en klimaat, die het potentieel van deze methoden om CO2 te verwijderen en de opwarming te verminderen kunnen verzwakken of versterken, en kunnen ook de beschikbaarheid en kwaliteit van water, voedselproductie en biodiversiteit45 (hoog vertrouwen) beïnvloeden.

Leave a Reply