Wat Corazon al vermoede mbt CO2 opslag in de diepe laag van de  bodem  word door het IPCC bevestigd. Opslag van CO2 lijkt doeltreffend te werken maar ook IPCC maakt een kant tekening dat er hoge waarschijnlijkheid is dat we dan van het ene in het andere probleem terecht komen. De gevolgen zijn nu totaal niet te zien maar dat het enorme gevolgen zal gaan hebben op het leven op Aarde is wel duidelijk. Het weghalen van CO2 uit de atmosfeer en dan diep opslaan in de bodem is bouwstenen en zuurstof onbruikbaar maken. IPCC weet ook nog niet hoe en precies dan de gevolgen zijn maar het staat vast dat er negatieve gevolgen zijn als je op deze onnatuurlijke wijze ingrijp.

Artikel uit het Rapport over CDR

D.1.4 Antropogene CO2-verwijdering (CDR) kan CO2 uit de atmosfeer verwijderen en duurzaam opslaan in reservoirs (hoog vertrouwen). CDR heeft tot doel de restemissies te compenseren om netto nul CO2- of netto[1]broeikasgasneutrale emissies te bereiken of, indien uitgevoerd op een schaal waarop antropogene verwijderingen de antropogene emissies overschrijden, om de oppervlaktetemperatuur te verlagen. CDR-methoden kunnen potentieel brede effecten hebben op biogeochemische cycli en klimaat, die het potentieel van deze methoden om CO2 te verwijderen en de opwarming te verminderen kunnen verzwakken of versterken, en kunnen ook de beschikbaarheid en kwaliteit van water, voedselproductie en biodiversiteit45 (hoog vertrouwen) beïnvloeden.

About richard

Schrijf een reactie

LinkedIn
Share