Skip to main content

In 2021 zal VN-secretaris-generaal António Guterres een top over voedselsystemen bijeenroepen als onderdeel van de 10 jaar durende actie om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) tegen 2030 te bereiken. De top zal gedurfde nieuwe acties lanceren om vooruitgang te boeken op alle 17 SDG’s, elk waarvan tot op zekere hoogte afhankelijk is van gezondere, duurzamere en rechtvaardigere voedselsystemen.

De Top wil de wereld bewust maken van het feit dat we allemaal moeten samenwerken om de manier waarop de wereld voedsel produceert, consumeert en verhandeld te transformeren. Het is een top voor iedereen, boveal – een top voor de gewone burgers. Het is ook een top voor oplossingen waarvoor iedereen actie moet ondernemen om de voedselsystemen van de wereld te transformeren.

De 5 action tracks

Geleid door vijf Action Tracks, zal de Summit belangrijke spelers uit de wereld van de 5,  wetenschap, het bedrijfsleven, het beleid, de gezondheidszorg en de academische wereld samenbrengen, + de 5,  boeren, inheemse mensen, jongerenorganisaties, consumentengroepen, milieuactivisten en andere belangrijke belanghebbenden. Voor, tijdens en na de Top komen deze actoren samen om tastbare, positieve veranderingen in de voedselsystemen van de wereld teweeg te brengen.

Doel van de TOP/ SUMMIT

Het Summit-proces heeft tot doel de volgende resultaten op te leveren:

1 Genereren van significante actie en meetbare vooruitgang in de richting van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. De top zal erin slagen  oplossingen en leiders te identificeren en een oproep tot actie te doen op alle niveaus van het voedselsysteem, inclusief nationale en lokale overheden, bedrijven en burgers.

2Bewustzijn vergroten en de publieke discussie op gang brengen over hoe het hervormen van onze voedselsystemen ons allemaal kan helpen de SDG’s te bereiken door hervormingen door te voeren die goed zijn voor mens en planeet.

3Het ontwikkelen van principes om overheden en andere belanghebbenden te begeleiden die hun voedselsystemen willen gebruiken om de SDG’s te ondersteunen. Deze principes zullen een optimistische en bemoedigende visie vormen waarin voedselsystemen een centrale rol spelen bij het bouwen aan een eerlijkere, duurzamere wereld.Principes van betrokkenheid

4Creëer een systeem van follow-up en evaluatie om ervoor te zorgen dat de resultaten van de top nieuwe acties en vooruitgang blijven stimuleren. Dit systeem maakt het mogelijk om ervaringen, lessen en kennis te delen; het zal ook de impact van de top meten en analyseren.

Waarom voedselsystemen? 

De term “voedselsysteem” verwijst naar alle activiteiten die betrokken zijn bij het produceren, verwerken, vervoeren, verhandelen en consumeren van voedsel. Voedselsystemen raken elk aspect van het menselijk bestaan. De gezondheid van onze voedselsystemen heeft een grote invloed op de gezondheid van ons lichaam, maar ook op de gezondheid van ons milieu, onze economieën en onze culturen. Als ze goed functioneren, hebben voedselsystemen de kracht om ons als families, gemeenschappen en naties samen rond een tafel te brengen. Maar te veel van ’s werelds voedselsystemen zijn desastreus gebleken , niet onderzocht en kwetsbaar voor instorting, zoals miljoenen mensen over de hele wereld uit de eerste hand hebben ervaren tijdens de COVID-19-crisis.

Voedsel crisis brengt de mensheid tot wanhoopsdaden

Wanneer onze voedselsystemen falen, bedreigt de resulterende wanorde ons onderwijs, onze gezondheid en economie, evenals mensenrechten, vrede en veiligheid. Zoals in zoveel gevallen zijn degenen die al arm of gemarginaliseerd zijn het meest kwetsbaar. Het goede nieuws is dat we weten wat we moeten doen om weer op het goede spoor te komen. Wetenschappers zijn het erover eens dat het transformeren van onze voedselsystemen een van de krachtigste manieren is om van koers te veranderen en vooruitgang te boeken in de richting van alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen.

Veranderen in een duurzame en zelfvoorziende voedsel systemen

Het herbouwen van de voedselsystemen van de wereld zal ons ook in staat stellen om de oproep van de secretaris-generaal van de VN te beantwoorden om “beter terug te bouwen” van COVID-19. We maken allemaal deel uit van het voedselsysteem, en dus moeten we allemaal samenkomen om de transformatie te bewerkstelligen die de wereld nodig heeft.

Leave a Reply