Skip to main content

Sinds weken lijkt het erop dat de avond is gevallen. Dichte duisternis heeft onze pleinen, straten en steden bedekt. Zij heeft beslag gelegd op ons leven. Een oorverdovende stilte en een desolate leegte vult alles en waar ze langskomt, veroorzaakt ze verlamming. Je kunt het voelen in de lucht, je merkt het in de gebaren, de blikken zeggen het. We zijn bang en verloren.

Met deze woorden sprak de bisschop van Rome ons toe, verwijzend naar de situatie waarin de samenleving op aarde verzeild zijn geraakt en in deze toespraak van de Paus ons gelovig volk aan te zetten alles op alles te zetten een positieve draai te gaan geven aan de samenleving zodat wat ons nu overkomt voor eens en altijd tot het verleden zal gaan behoren.  Stichting Corazon probeert ook al bijna tien jaar onze mensen te overtuigen dat het anders moet, anders omdat het verkeerd kan aflopen met samenlevingen op aarde en met ons als individu als gevolg van menselijk handelen, onverantwoord menselijk handelen.

Maar hoe, zullen vele lezers van dit artikel zich afvragen, hoe voorkom je dat dit weer kan gebeuren?

Eigenlijk is het eenvoudig mits we het christelijk bezien, de mensheid moet zich constant laten bekeren, omkeren op de weg die ze wandelen! Het gaat niet goed hoe we nu de samenleving vorm hebben gegeven en de gevolgen ervan liegen er niet om; bosbranden zo extreem veel en groot, steeds meer overstromingen en land verschuivingen, orkanen zo heftig  dat niets overeind blijft ,  en nu een reeks virussen met Covid 19 als eentje die zelfs die de gehele aarde in zijn greep kan houden.  De christenen en hun normen en waardes in de landen van west Europa en andere rijkere delen van de wereld nemen te dramatisch af en daarmee de noodzakelijke normen en waardes om zaken niet uit de klauwen te laten lopen. Deze normen waarden zijn vervangen door of anders gelovige en hun normen en waardes , of de humanistische, socialistische  en atheïstische en zelfs satanistische waarden en normen. In ieder geval lijkt het hek van de dam en dat zien we doordat de schade te groot word. Deze groepen die nu met hun normen en waarden de ontstane ruimte die de christenen hebben achtergelaten opvult met hun normen en waarden brengen die schade aan de samenleving. Daarmee zien we dat zaken als hebzucht, slim omgaan met veel geld zo tomeloos sterk kunnen woekeren dat we met zijn alle in levensgevaar zijn gekomen.

Neem de klimaat crisis als voorbeeld hoe de samenleving bijna gedwongen door moet buffelen om de economie in stand te houden , waar een steeds kleiner groepje mensen zo  extreem rijk kan worden aan het huidige systeem dat de grote meerderheid elke dag van hun dierbare leven zich al ploeterend moeten opofferen en maar met net genoeg of helemaal niet genoeg toch rond moeten zien te komen. Waar hele volkeren constant d dood door honger inde ogen moeten kijken terwijl de andere in zo een rijkdom leeft dat ze er in kunnen zwemen. De samenleving vlakbij onder loep gelegd dan zien we dat verkoop van goederen, producten en diensten vaak alleen nog maar door mega bedrijven uitgevoerd worden. Bv de voedsel industrie die voor 80 top 90 % gedomineerd word door enorme groot grutters, zij die bijna alle winkel straten hebben leeg geroofd en zo een druk op de landbouwer heeft doen ontstaan dat die het beschikbare landbouwgrond op de aarde op zo een drastische wijze heeft verziekt dat bijna er alleen nog maar wat groeit met kunstmest en pesticiden en waar nog maar enkele soorten planten en dieren te vinden zijn op aarde. De boer zo misvormd geworden in denken en handelen dat deze dieren zien als of een last of als een inkomsten bron en dan komen we bij de ziektes als vogelpest, gekke koeien ziekte, ebola, aids, influenza, sars, mers en vele andere levensgevaarlijke ziektes uit zoals Covid 19. Want het zijn de groot grutters en gelijkvormige aanverwante die me slim doordachte verkoop technieken en strategisch denkers door hun ingehuurde slimme marketeers die zo een extreme vraag gecreëerd hebben naar dierlijke producten dat we nu met zijn alle verplicht maanden als gevangen opgesloten zitten. Het zijn hun die die paar kleine en middel grote bedrijfjes de nek om draaien en daarmee hun banen. Het zijn hun die de vele oudere op aarde en zieke op de rand van de dood laten balanceren en zelf de dood in worden gejaagd door een virus dat niet door ons meer te temmen is zodat het tot een mensen doder heeft kunnen uitgroeien in de mega grote kweekvijvers als kippefarms, veeschuren, varkensstallen e.d .

Dat in 2020 de hebzucht van een paar enkelingen , de schepping zo in gevaar kan brengen zegt iets van onze overheden die te veel in de greep zitten van mensen die sterk verbonden zijn met de bedrijven die dit veroorzaken. Het is zo een ernstige vorm van misbruikt van aarde, dier en mensen dat er echt iets drastisch moet veranderen.

God zou ons het liefst vrijwillig laten bekeren door ons te laten inzien hoe ernstig het misbruik is maar kan ook dwingend optreden door de overheden of zelfs door machtig ingrijpen op een Goddelijke wijze die ongekend zal zijn.

De bijbel leert ons dat dit voor daders vaak niet goed afloopt.

Leave a Reply