Skip to main content

Zolang het menselijke lichaam water kan verdampen, kunnen we hoge temperaturen aan – zelfs temperaturen die boven onze lichaamstemperatuur uitkomen, zoals afgelopen zomer in Nederland, toen het lokaal meer dan 40 graden werd. Bij het verdampen van zweet, koelt de huid namelijk af. Daarom ook het advies om bij hitte veel te drinken.

Maar als de lucht echter verzadigd is met waterdamp, wordt hier een rem op gezet. Zweet verdampt dan niet meer op de huid, en dan stopt de koelende werking van zweten, waardoor de lichaamstemperatuur boven die van de buitentemperatuur uitkomt. Daarom is deze combinatie van hoge temperaturen én zeer hoge luchtvochtigheid een dodelijke factor bij hittegolven en gevaarlijk.

Dit is een conclusie van een aantal Amerikaanse klimaatonderzoekers die ons waarschuwen dat klimaatverandering wereldwijd tot een veel snellere toename van hittedoden leidt dan verwacht. Eerdere studies hadden voorspeld dat we in tropische landen tegen het einde van de eeuw deze dodelijke combinatie van hitte en vocht veel konden verwachten maar het blijkt echter nu al voor te komen. Een team onder leiding van het California Institute of Technology heeft dat gemeld in Science Advances. De onderzoekers hebben gegevens van weersextremen onderzocht en concluderen dat de combinatie van extreme hitte met extreem hoge luchtvochtigheid in 38 jaar tijd is verdubbeld. In de afgelopen jaren zijn er wereldwijd duizenden gevallen gemeld van deze extreem vochtige hittegolven die voor mensen fataal werden.

Zo onderzochten ze langs de randen van de Perzische Golf tientallen hittegolven die kortstondig voorbij die hoge grenswaarden gingen waarin mensen theoretisch gezien niet kunnen overleven. In India, Pakistan en Bangladesh de meest kwetsbaarste kuststeden in tropische en subtropische gebieden in Azië. Maar ook in Afrika en Australië. Ook steden langs de Golf van Mexico in de VS zijn volgens de onderzoekers gevoelig voor deze  dodelijke combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid.

De zogeheten natte bol temperatuur, de laagste temperatuur die een doorweekt voorwerp in waaiende buitenlucht kan krijgen door verdamping, zodra deze boven de 30 graden uitkomt, ontstaat voor mensen de gevaarlijke situatie, omdat natuurlijke koeling niet goed meer mogelijk is en de lichaamstemperatuur te hoog dreigt op te lopen. Een natte bol temperatuur van 35 graden is al heel snel dodelijk voor mensen.

Volgens het onderzoek zijn er al ongeveer duizend hittegolven geweest waarbij de natte bol temperatuur boven de 31 graden uitkwam, en tachtig boven de 33. In Iran werd in juli 2015 kortstondig de kritische natte bol temperatuur van 35 graden geregistreerd. Mensen overleefden deze omstandigheden naar verluidt door toevlucht te zoeken in gebouwen en auto’s met airconditioning en door onder een koude douche te gaan staan.

Ook Europa is volgens de onderzoekers kwetsbaar voor dodelijke slachtoffers van hitte en hoge luchtvochtigheid, omdat airconditioning er niet gebruikelijk zijn. Vochtige hittegolven hebben in Europa en Rusland in record hete zomers als 2003, 2010, 2018 en 2019 tienduizenden mensen het leven gekost! De zogenaamde Europese klimaat doden.

Leave a Reply