Skip to main content

Maar wat is er eigenlijk in de atmosfeer aan de hand? We zien en warmte ophoping onstaan in de atmosfeer. Dit noemen ze: het broeikaseffect. De enorme toename van de broeikasgassen zoals CO2 in de atmosfeer zorgt de warmte vastgehouden word in de gassen die als een soort deken de warmte binnen de atmosfeer houdt.

De warmte die de aarde bereikt en niet terugkeert veroorzaakt een opwarming van de aarde. We kunnen het zien als energie die dagelijks de aarde bereikt, zoals de warmte van een kachel en door de isolatie binnen het huis blijft. Het verschil is dat de warmte van het huis begrensd is met een thermostaat maar bij de aarde niet. De warmte wordt voor een klein deel geabsorbeerd door het land en de ijskappen. Maar het merendeel (93%) van de warmte gaat naar de oceaan. De aarde gebruikt de oceaan als warmtebuffer. De oceaan is daardoor in gemiddelde temperatuur gestegen. Het warmer worden van het zeewater doet het water uitdijen, dus in massa groter wordt. Daardoor zien we een nog snellere stijging van het zeeniveau.

Nu lijkt het nog enigszins mee te vallen, maar als we ervan uitgaan dat bijvoorbeeld Groenland geheel of gedeeltelijk ijsvrij zal worden dan zou de zeespiegel kunnen stijgen met zo’n zeven meter. Er zijn scenario’s waarin men voorspelt, dat als we vanaf 2014 nog 1 graad Celcius temperatuurstijging veroorzaken, dit genoeg kan zijn om een groot gedeelte van Groenland ijsvrij te maken. En er zijn duidelijke aanwijzingen dat de gemiddelde temperatuurstijging in een sneller tempo zal plaatsvinden, omdat we een sneeuwbaleffect zien. Dit betekent dat Groenland heel snel geheel of gedeeltelijk ijsvrij kan zijn. Om te visualiseren wanneer Groenland 50% ijsvrij zal zijn, betekent dit een stijging van de zeespiegel van 2 tot 4 meter.

Op de afbeelding links hierboven geeft de zwarte lijn het stijgende zeeniveau weer. De rode lijn is het totaal uitzetten van de zee, door opslag van warmte. Dit wordt nu gezien als een van de hoofdoorzaken van de stijging van het zeeniveau. De donker blauwe lijn staat voor totaal van het smelten van het ijs en het daarmee toegevoegde water aan de zee.

De lichtblauwe lijn is het totaal water wat toegevoegd wordt door het ijs wat op Antarctica aan het smelten is. Licht groen is het totaal water van het smelten van de ijslaag op Groenland. En de donkerrode lijn is Wateropslag/waterberging op land, dus stuwdammen etc. Wat we opmerken is dat hier een daling van het zeeniveau is te zien! In de afbeelding rechts laat de rode lijn zien wat er werd verwacht. De zwarte lijn geeft de werkelijke situatie weer. Daaruit blijkt dat prognoses en calculaties en speculaties in de voorgaande jaren in de buurt zitten van de werkelijkheid van nu. Zwart is overigens een weergave van de werkelijkheid gemeten door onder andere satellieten.

Leave a Reply