Skip to main content

Australië vangt harde klappen op nu het door hitte geteisterd word.

De maandenlange bosbranden  leggen het hele land lam terwijl de wereld lijkt toe te kijken zien we in het land zelf puntjes van leven. Hoopvole mensen die deze droogte kunnen keren door hun visie toe te passen.

Australië kan hersteld worden en het land kan weerbaar gemaakt worden tegen uitdroging , extreme hitte en bosbranden.

Peter Andrews, een voormalige agrariër is zo een mens die het gelukt is om uitgeput en uitgedroogd landbouw grond weer te herstellen en dit land weer om te zetten tot productief en vruchtbaar landbouw grond en natuur. Waar hij zich inzet, meedenkt en meehelpt zien ze een snel herstel van de natuur. Door middel van het herstel van met name de natuurlijke watergangen en het creëren van waterberging weet hij het land wel groen en levensvatbaar te maken zodat de natuur en biodiversiteit een snel herstel doormaakt.

Land wat water bevat is meer resistent tegen droogte en tegen extreme hitte waardoor uitputting en zelf banden kunnen ontstaan.

Herstel van het natuurlijk Australisch landschap.

Zijn visie is duidelijke en te belangrijk om het naast ons neer te leggen. Met www.Corazon.nu willen deze Australiër een tijd volgen in zijn strijd tegen de degeneratie van het land op het Continent Australie . Samen vecht hij met vele wel willende Australiërs tegen de hitte en droogte als gevolg van de opwarming van de aarde.

Zijn motto is farming water not soil!

https://www.peterandrewsoam.com/

Leave a Reply