Skip to main content

Een vraag voor christenen; hoe maken we van Dis-harmonieus samenleven een harmonieus duurzaam samenleven? Dat lijkt ons bij stichting Corazon nu toch wel heel hard nodig. want 2020 lijk een valse start te hebben doorgemaakt wat betreft duurzaamheid en rentmeesterschap. Terwijl we eigenlijk in de startblokken stonden om vol goede moed en met veel duurzame energie de weg van een duurzaam samenleven op te slaan, op weg naar een rechtvaardige toekomstige samenleving op aarde, zien we het tegenovergestelde plaats vinden.Wat kunnen wij als christenen doen?

Wat een duurzame super start zou moeten zijn geweest is 2020 met een valse start begonnen en nu halverwege 2020 zien we ineens de obstakels op de weg opduiken en stagneren. Klimaat gerelateerde rampen, vleesetende virussen, totale lock downs van samenlevingen, demonstraties en onvrede van burgers overal in het christelijk deel van de aardse samenleving en onze door God ingestelde overheden zich dreigen te verharden tegen burgers. 2020 zou in klimaat verbeterend denken en handelen een bijzonder jaar worden maar dreigt een fiasco te worden. Het word tijd dat wij christenen gaan ingrijpen om disharmonie te keren tot harmonie. We kunnen dat beginnende bij de natuurlijke omgeving die God heeft geschapen om ons thuis te voelen te herstellen in steden.

Als God via christenen mensen wil helpen natuurlijker te gaan leven, vooral in grote steden, dan kan dat de mensheid een zet de goede richting in geven.

Steden zijn vaak de potentiële brandhaarden als het gaat om uitingen van onvrede. Er leven in steden, met name in volkswijken, veel te veel mensen vaak ook nog van grote diversiteit en veel mensen die een te lage inkomsten hebben doordat ze of werkeloos zijn of een laag inkomen krijgen voor hun arbeid. Gezond verstand en samenhang is er vaak ver te zoeken en er is veel individualisme.  Vooral nu als mens op punt staan een weg van ecologische bekering in te slaan kunnen we niet veel onrust en onvrede hebben. Om succesvol te zijn in de bekering is harmonie noodzakelijk om de weg duidelijk te kunnen zien en alle kansen op eerlijk werk en inkomen die er zijn in de verduurzaming goed te kunnen benutten.  Het is nu zaak om goed samen te werken zodat mensen , volkeren, burgers en overheden niet tegenover komen te staan anders missen juist zij die het nodig hebben die kansen op een betere toekomst. Want in ons christelijke samenlevingen zijn steden vaak de gevaarlijkste leefomgevingen die potentiële brandhaarden kunnen worden die het stoppen van de opwarming van de aarde ernstig kan stagneren. Corazon wil christenen wijzen op hoe wij als lichaam van God die harmonie in steden snel kunnen verbeteren.

Breng de natuur in steden want God is liefde en het leven dat mensen kunnen ervaren, zien en voelen in de natuur 

Sla dus de handen uit de mouwen als christen en werk als kerk op volle sterkte mee om te helpen de steden veel sneller te vergroenen. In dit werk brengen we de boodschap van de schepper mee in de straten naar de mensen . Het zal de harmonie en liefde terug brengen, rust en overzichtelijkheid. Veel wijken waar nu mensen uitzichtloos zijn door wat voor reden dan ook kunnen wel een positieve boodschap met een bloemetje gebruiken. Help hen met het realiseren van een groen balkon, bouw met hen aan groene kleine muurtuintjes, zet samen een buurt tuin op, leg een groen dak voor ze aan, maak postzegel natuur mogelijk en promoot de kweek van eigen kruiden, groente en fruit in de stad. Laat God in de schepping zien. De mens die verbonden is met het bouwen en onderhouden van de aarde en de natuur doet Gods wil en word daardoor een zeer tevreden mens, tevreden met wat hij/ zij heeft.  Het onderling contact en de gezondheid van mensen zal er door toenemen.

De gemeenten zouden de steden, vooral overvolle wijken kunnen uitdunnen, minder huizen en meer openbare natuurlijke ruimte

Grote stadsontwikkellaars, woning coöperaties en zelfs sommige ambtenaren willen in oude wijken niets liever dan meer en meer woningen bouwen. Daar schijnen ze flink aan te verdienen maar de werkelijkheid ontgaat ze dat dit een slecht ingeslagen pad is, steden nog voller bouwen levert alleen maar aan de onderkant van de samenleving nog grotere problemen op. Daarom zouden onze christelijke stads bestuurders, politiek betrokken in kunnen gaan zetten op het uitdunnen en verplaatsen van grote delen van stads woonwijken naar een veel natuurlijke omgeving in het buiten gebied.Wonen en werken in de natuurlijke omgeving maakt veel harmonieuzer, gezonder en meer kansrijker. Iets wat we juist niet zien in de overvolle woonwijken in grote en middelgrote steden.

Uitdunnen van woonwijken levert meer groene openbaar ruimte op wat weer zorg draagt voor veel meer harmonie onder mensen

Een doorsnee woonwijk in grote steden herbergt op relatief minimale oppervlakte heel veel mensen. Neem nu een doorsnee woonwijk in een stad als Rotterdam, Kralingen-Crooswijk  leven en werken al gauw 70 000 mensen. Dat op een oppervlakte van nog geen 250 hectare. Ter vergelijking een doorsnee middel grote boer ergens in Nederland heeft 250  hectare in beheer voor de teelt van zijn gewas. Noodzaak is dus dat christenen in gemeenten daar op aan gaan dringen. Het snel en actief werken aan vergroening van steden door de aanleg van meer zichtbaar groen en groene ruimte creëren voor mensen. Corazon zou willen zien dat er meer groene oases gecreëerd worden in de door steen overheerste woonwijken. De beste strategie van bestuurders is waar mogelijk deel van de huizen of gebouwen te slopen en de ontstane ruimte niet meer te herbouwen maar te benutten als recreatieve natuurlijke leefomgeving zoals een parkje, speelplein of waterpartij.

Leave a Reply