Skip to main content

In een Lezing van de sociale leer van onze kerk was het woord aan de oud directeur van oa. Triodos en Qredits, een duurzaamheids bank en micro financiering organisatie, dhr Holterhuys.

Dhr holterhuys is wat wij nu noemen een christen met een belangrijke sleutelrol.Deze vooraanstaande christen, vervulde die functie bij de banken voor 15 jaar. In zijn lezing in het bisdom Haarlem -Amsterdam liet hij ons  zien hoe de financiële sector werkt ipv behoort te werken.Als christen in die sleutelrol heeft hij mede gezorgd voor het ontstaan van micro financieringen, waardoor ook risico dragende mensen, vaak wat armere, zowel in Nederland en daarbuiten toegang kregen tot financiële middelden om hun bestaan op te bouwen. De moeite waarde deze lezing te beluisteren en te bezien.

Kern van zijn betoog is dat we als christen bewust moeten worden dat banken nodig zijn om goed en efficiënt beheer te plegen van het al dat geld dat de samenleving beschikbaar heeft. Want goed en eerlijk beheerd zal dat geld als instrument zorg dragen voor een stabiele opbouw en is een bank er om de in stand houding van de samenleving. Dat zaken met Bijbelse termen als hebzucht en egoïsme, zonde, waar elke christen tegen moet zijn niet thuis hoord in het bankwezen.Omdat dat zorg draag dat banken gewoon weg vaak alleen maar functioneert als een instrumenten in het voordeel van die hebzuchtige mens , de enkele die zich ongekend kan verrijken met al dat maatschappelijk kapitaal. Geld en beheer ervan via eerlijke banken behoort alleen maar in het voordeel van alle mensen en de gehele samenleving te staan.  De gedachte en toetsing , kan je het terug betalen dan mag je lenen eigenlijk niet mag gelden. De toetsing behoort meer te zijn; wat wil je financieren en is dat noodzakelijk, zorg draagt dat het geld beter word ingezet ten behoeve van die rechtvaardige samenleving die ons vooruit gesteld is door God.

Wanneer we met die wetenschap alle transacties gaan bekijken zien we dat de banken sector toch wel heel veel toestemming gaf aan bedrijven, rechtspersonen om diensten of producten te produceren, wat voor veelal niet noodzakelijke producten en diensten waren. Lenen van iedereens geld, ook van christenen puur om er alleen maar veel winst mee te maken. Terwijl dit in de praktijk betekende dat er vervuilende, nutteloze of zelfs overproductie plaats kon vinden die toch wel de weg naar consumenten vond. Met als gevolg enkele steeds rijker,  dump op en vernietiging van lokale markten , vele bergen afval en een levens gevaarlijk klimaat problemen.

De bank van een toekomstige christelijke samenleving mag nooit meer zo functioneren. Het is geen instrument om alleen rijkere nog rijker te kunnen maken omdat zij meer garantie bieden terug te kunnen betalen, met allerlei negatieve vruchten. De bank in een christelijke rechtvaardige samenleving is er om iedereen op aarde welvarend te maken en leent aan zaken die alleen maar positieve vruchten voor heel de mensheid en de schepping op levert. De bank functioneert als een soort gereedschap in handen om eerlijk, schoon en rechtvaardig christelijk huis te kunnen verder bouwen.

Leave a Reply