Skip to main content

Ware wijsheid, de vrucht van reflectie, dialoog en edelmoedige ontmoeting tussen personen, verwerft men niet met een pure opeenhoping van data die uiteindelijk verzadigt en verwart in een soort geestelijke vervuiling. Tegelijkertijd is er de neiging de werkelijke relaties met de ander met al de uitdagingen die zij inhouden, te vervangen door een soort communicatie die door internet tot stand wordt gebracht. Dat maakt het mogelijk relaties te selecteren of te elimineren overeenkomstig onze willekeur, en zo wordt er vaak een nieuwe type kunstmatige emoties gegenereerd die meer van doen hebben met apparaten en schermen dan met personen en de natuur.

De huidige middelen maken het mogelijk dat wij met elkaar communiceren en kennis en genegenheden delen. Soms verhinderen zij ons echter ook direct contact te krijgen met de angst, de vrees, de vreugde van de ander en de complexiteit van zijn persoonlijke ervaring. Daarom zou het feit niet moeten verbazen dat, samen met het overweldigende aanbod aan deze producten, een diepe en melancholische onvoldaanheid of schadelijk isolement groeit in de intermenselijke relaties.

“Uit Laudato Si’ van paus Franciscus”

Disharmonie van de mens met de planeet waar hij op leeft openbaard zich in de opwarming van de aarde

Nog steeds te ver verwijderd zijn vande waarheid levert de huidige problemen op met de aarde. Disharmonie weer terug draaien in harmonie is terugkeren naar Eden, de perfecte tuin. Daar de ontmoeting zoeken met de waarheid van de natuur, de bedoelde schoonheid ervan zal ons laten zien hoe we het probleem moeten oplossen.

Eden verwijst naar het paradijs in de bijbel. Het was de tuin die geheel voorzag in alle leef- en voedselbehoeftes van de mens. Het was een goede en prachtige omgeving waar de mens creatief kon zijn en waar hij zich gelukkig en geheel thuis voelde. Er was alle dagen van het jaar vers voedsel. Eden: dé leefomgeving van de mens. Eden, paradijselijke tuin: als voorbeeld voor een toekomstige duurzamere samenleving waar het agrarisch landschap een belangrijke meerwaarde geeft aan het leven op aarde. Eden: als regionale leverancier voor ons dagelijks vers voedsel. Het is de plek waar natuur, leven, werken en voedselproductie nauw samengaan.

We zien niet veel meer van het Bijbelse Eden. Wat we nu zien is een verwilderde, harde en zelfs vijandige natuur. De mens is constant bezig om de natuur te temmen, te bewerken, te cultiveren tot deze productief is en doet wat de mens wil. Deze noodzakelijk werkzaamheden lijken te zijn uitgegroeid tot iets wat alleen nog maar om geld en productie draait. Alles op aarde lijkt in disharmonie met de mens te zijn: de mens is een soort slaaf in de tuin geworden.

De mens wil diep in hart zijn terug naar Eden. Dat zien we aan de talloze initiatieven in de wereld die sterk lijken op de behoefte terug te willen keren naar die vorm van leven. We zien initiatieven als de eco-dorpen en de transitiesteden. Belangrijke aspecten van deze samenlevingsvormen zijn het sociale en het zelfvoorzienende.

Dit is toch in basis een typisch christelijk opdracht? De mens vrij maken. Het zou daarom goed zijn als wij als christenen zo zouden gaan leven: duurzaam, zelfvoorzienend, met zorg voor elkaar en zorg voor de schepping.

Eden: bedoeld voor de mens

Eden van stichting Corazon is een tuin wat daar op wil lijken, de tuin waar de mens het gevoel mag hebben terug te zijn in het bijbelse Eden. Eden is ook een grote tuin waar grootschalige voedsel productie mogelijk is. Eden is ook gelijk een tuin waar de mens prettig kan leven en kan werken. Eden voorziet direct in de eerste levensbehoefte door de levering van vers voedsel aan mensen, als een soort buurtsupermarkt. Het Eden van Corazon is een voedsel en leeftuin met als doel een voorbeeld te zijn van agroforestry ten grote van 1 a 2 hectare. Agroforestry op professioneel agrarisch niveau met percelen van meer dan 10 hectare is een concept dat goed kan werken voor de hele aardse voedselproductie. Hoofddoelstelling van het Eden van de katholiek stichting Corazon is een voorbeeld van harmonie van de mens en de natuur. In Eden zien we werk, recreatie en een gezonde leefomgeving. Eden is het christelijk voorbeeld van leven met God op aarde, zoals het bedoeld was.

Hoe is de weg naar Eden?

Er is een groeiende vraag in de samenleving naar een betere manier van leven. De wereld lijkt vast te lopen en wij als christenen, die een voorbeeld behoren te zijn, zijn vereenzelvigd met de wereld ook aan het vastlopen! De wijze van werken, produceren en leven van deze wereld is niet goed voor ons. De opwarming van aarde laat ons dit ook nog eens zien. We zien desastreuze gevolgen voor velen, omdat nog steeds de sterkste, slimste en rijkste er goed in kunnen overleven, ten koste van de meerderheid.

Christelijke principe is dat men geen misbruik mag maken of laten maken van het vermogen van mensen om die in te zetten voor eigen gewin en ook nog in wat verkeerd is. De mens is daar nooit voor bedoeld. De mens is bedoeld als goed rentmeester van de aarde te zijn, de mens die zorgt draag voor de paradijselijke aarde.

Als katholieke organisatie willen we dan ook dat een ieder van ons er alles aan gaat doen de mens bewust te maken van de oorspronkelijke bedoeling van de mens en de aarde, de opdracht van de christen.

Dat is via Eden mogelijk! Daarmee kan elke parochie welk agrarisch land in beheer heeft in hun regio 1 a 2 hectare in zetten voor de realisatie van Eden. Corazon kan daarbij helpen.

In Eden kan de mens ervaren hoe een leven in harmonie is met God en zijn natuurlijke omgeving.

Wij van stichting Corazon zien dan ook aan de verre horizon kenmerken van het grootscheeps kunnen terugkeren naar een vorm van leven zoals in het paradijselijke Eden. Omdat in al die grote problemen rondom het opwarmen van de aarde, het misbruik van menselijk kunnen en het misbruik van aardse grondstoffen we ook heel veel oplossingen kunnen zien opdoemen en die die grote kansen blijken te zijn om op weg te gaan naar een leven zoals in het Bijbelse Eden. Mogelijkheden om het leven op aarde beter te maken voor de mens, de aarde schoner te maken met minder lastendruk en werkdruk. Dat is een doelstelling van Corazon. Een kans om de mens te helpen vrij te worden, op zijn weg naar het perfecte Bijbelse Eden.

De mens meer zelfvoorzienend ipv afhankelijkheid

De stap verder naar een Eden op aarde zie in het verbeteren van eigen omgeving: huis, organisatie en bedrijf. De mensen kan nu ineens werken en leven in een geheel zelfvoorzienigheid in energie, deels eigen voedsel en hergebruik van grondstoffen door interne kringlopen. Dat maakt mensen steeds meer vrij van de structurele lasten van in dit geval de energie markt die in handen is van andere. Zo kan de mens als individu overal ter wereld groot en klein ineens vrij worden van de afhankelijkheid van een markt die de een uitsluit en de ander voorziet als men er maar voor betaald.

Dat word nu ineens anders door als individu of als groep zelf energie te produceren, zelf voedsel te produceren. Deze kans voor zelfvoorzienigheid voor mensen is een noodzakelijke en een belangrijke stap richting een duurzame wereld, richting Eden op aarde. Want het probleem van de opwarming zit in het feit dat er maar een klein aantal enorm rijk zijn geworden door afhankelijkheid te creëren van andere. Bijna 1 % van de wereldbevolking heeft net zo veel geld als de andere 99%.

Eden als stimulans van regionale biodiversiteit

Eden met al zijn verschillende bomen, struiken en gewassen heeft de potentie de gehele regio op den duur te kunnen voorzien van vermeerdering van diverse bomen en planten door verspreiding van de zaden. Door in Eden een diversiteit van bomen en planten aan te planten realiseren we automatisch veel meer dieren en mechanismes in de tuin. En dat betekend dat door de natuur een handje te helpen we automatisch voor de verspreiding ervan zorgen. Eden is al op een geringe oppervlakte een diversiteit, een veelheid van soorten.

Eden als productie tuin van dagelijkse verse groenten, fruit en bloemen

Het Bijbelse Eden was een ontwerp, er was een samenwerking tussen de belangrijkste factoren als zon, wind, water en al de levende organisme en dode materialen. Het ontwerp is zo perfect uitgekiend dat alles tot zijn recht komt en het ene organisme het ander ondersteunde om alle beter tot het recht te komen. De Aarde heeft de zelfde principe het is constante kringloop van vele systemen er kan geen schakel gemist worden. We zien de bewijzen van dit ingenieus systeem in de ontwikkelingen van het zogenaamde permacultuur, een antwoord op het te kort schieten van de mens in zijn productie behoefte van voedsel.

De mens heeft in zijn zoektocht naar efficiëntie, winst en gemak gehele ketens uit dit ingenieus ontwerp gehaald. Hele ecosystemen zijn daardoor vernietigd of in de war geraakt. Er ontstonden monoculturen, ziekteplagen en een enorm gebruik van pesticiden veel verlies van biodiversiteit. Ontbossing, grondwatervervuiling, bodemvervuiling, landerosie en een enorme energie behoefte rond de productie, verwerking en transport van voedsel om uiteindelijk de nummer 1 oorzaak van de opwarming van de aarde te worden.

Het Eden van stichting Corazon wil laten zien dat we eerst goed kunnen en moeten nadenken over het ontwerp van functie van de tuin, agrarische sector. Eden word een permanent agrarische tuin met het oog op de meervoudige functionaliteit ervan. Eden van Corazon heeft als hoofdfuncties herstel van land en natuur, herstel van de mens, duurzame voedsel voorziening en (pastorale) zorgfaciliteit voor mensen. Het ontwerp is dan ook daar op gebaseerd. Het is de samenwerking in dit ontwerp wat van Eden een harmonieuze mooie tuin moet maken met heel veel voedsel productie op weinig ruimte. Veel verschillende soorten bomen, struiken en gewassen met groenten, fruit, noten en kruiden.

In het Eden van nu is het actief kunnen meewerken, aansturen, als hoofdonderdeel in dit ecosysteem. Daarom hebben we in Eden werktafels, kweekkasten en kweektunnels. Hierdoor kunnen we meesturen met veel mensen om de tijd van het oogsten van sommige gewassen te verlengen door een constante bijplant. Zo gaat het eigenlijk de gehele seizoenen door via oogst en aanplant.

Verkoopstal

Het geoogste voedsel word in Eden ter koop aangeboden. De dagelijks vers gesneden groente worden in de verkoop stal geplaats voor de mensen van de buurt, de campinggasten of voor voorbijgangers. Zo ontstaat er een dagelijks vers aanbod vanaf het begin van het seizoen. Zijn er groente rijp dan snijden we die gelijk en gaan ze naar de verkoopstal. De prijzen zullen in verhouding staan met de totale kosten van Eden. Wanneer we als voorbeeld de totale kosten via indirecte sponsoring kunnen generen dan kan Eden wel eens uitgroeien tot een goedkope vers supermarkt wat als goed alternatief kan dienen van de buurtsuper en voor de kerk een aanbod als van de voedselbanken.

Eden al rustoord of plaats van herstel

Eden de perfecte tuin om in te leven, dus de mens leefde er totaal in harmonie met de natuur. De mens was er gezond. De hedendaagse mens buiten Eden leeft ongemerkt veel ongezonder en is eigenlijk bijna altijd ziek. Bijvoorbeeld het verkoudheid, huidexceem, de puist tot zelf levensgevaarlijke ziektes. De mens is hard geworden en ontregeld en leeft een leven met ongemerkt veel stress. Ook het voedsel zit met veel mens onvriendelijke stoffen. De ziekenzorg is dan ook enorm in onze samenleving. Daarom willen wij Eden van Corazon een zorgfunctie geven, een regionaal plaats van herstel. Laagdrempelig kunnen hier zorg instellingen met mensen die een probleem hebben van lichamelijke en geestelijk aard herstel proberen te vinden. In Eden van Corazon zijn een aantal faciliteiten waardoor men, hoogwaardig zorg kan geven in de vorm van dagbesteding. Mensen of wel met handicap, of met ouderdom, of met rolstoel kunnen in Eden meewerken, zich vermaken en zich vrij gemakkelijk verplaatsen.

Dat we willen laten zien met Eden is dat wanneer mensen in disharmonie zijn, zij door een werken met de natuur of zijn in de natuur weer in harmonie kunnen geraken. De invloed die de natuur heeft op de mens is enorm en is helend. Wat we in Eden willen doen is de mensen grote en kleine werkzaamheden laten verrichten. Daarvoor hebben we speciaal ergonomische ruimtes, werktafels en gereedschappen in Eden om de mens goed mee te kunnen laten werken zelfs al zit men in een rolstoel, geen probleem in Eden.

Maar Eden is ook een middagje beschut liggen in een ziekbed maar dan midden in de natuur. Met Eden denken wij een nieuwe vorm van flexibele extra-murale zorg als ondersteuning aan zorginstellingen te kunnen gaan aanbieden.

Zorgen in de natuur is een geheel nieuwe aanpak met functies herstel en preventieve zorg. Wij denken dat zo zieken, herstellende, ouderen en mensen uit de GGZ beter en efficiënter geholpen kunnen worden. Regelmatiger met deze mensen de natuur ingaan kan enorm helend en preventief werken. Wat ook weer de kosten kan verlagen van de totale regionale zorg. Eden zou daarom dan ook in veel regio en vaste plaats kunnen krijgen als concept in het faciliteren van zorgaanbieders.

Voor deskundige hulpverleners is Eden en perfecte locatie om samen met mensen aan de slag te zijn. Zoals om herstel te vinden voor motoriek of om de mensen stress vrij te krijgen. Gewoon om een gesprek te kunnen voeren op een locatie waar mensen zich op hun gemak voelen, zonder muren of met allerlei storende afleidingen. Er zijn dan ook faciliteiten die daar rekening mee houden. Een gespreksruimte, allerlei zithoeken en een gemeenschappelijke ruimte voor groepen. Eden is een vorm van flexibel natuurlijke extramurale zorg voor de buurt.

Als ontmoetingplaats van mensen

Eden als tuin met ontmoeting faciliteiten en met regelmatig een veelheid aan werkzaamheden kan zo worden georganiseerd dat mensen zich elkaar met regelmaat kunnen ontmoeten. Een ontmoetingsplaats van mensen die iets willen doen met hun vrije tijd en voor hun medemens maakt Eden een concrete bijdrage aan de sociale cohesie in de regio.

Eden een plaats voor kunst

In Eden zijn faciliteiten waar mensen die kunst maken kunnen werken , overdekte hoekjes van waaruit de schilder, de beeldende kunstenaar kan werken. Voor groepen zullen er regelmatig cursussen gehouden worden waar men creatief kan worden met natuurlijke producten als bloemen, verf, klei en andere natuurlijk materiaal.

Eden recreatieve tuin

In dit wonderschone natuur gebied waar Huijbergen midden in ligt komen jaarlijks meer dan 400 000 mensen voorbij, zowel fietsend, wandelend of met de auto. Er zijn ook een aantal campings rond Eden. Eden heeft in de tuin een aantal zitlocaties waar mensen kunnen gaan zitten zonder verplichting tot iets. Eden is een pitstop met de mogelijkheid om fiets op te laden. Eden heeft ook een kleine thee tuin waar bezoekers onder het genot van een lekker bakje koffie of thee hun boterhammetje kunnen nuttigen. Op Eden is ook de informatieve ruimte van Corazon. Deze stichting heeft iets te vertellen over het tegen gaan van de opwarming van de aarde. Mensen kunnen zien hoe je structureel als individu maar ook als groep bij kan dragen in het tegen gaan van de opwarming van de aarde. Het informatie centrum van Corazon zal gecombineerd worden met informatie over de regionale natuur en de waarde van de natuur voor het verbeteren van klimaat.

Leave a Reply