Skip to main content

Duurzame landbouw

Steeds vaker komt er signaal vanuit de burgers dat ze liever kopen bij de boer zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan duurzame landbouw. Vele burgers zien met eigen ogen dat de landbouw is veranderd en dat de gewassen vaak de smaak missen van vroeger. Tegenwoordig zie je veel landbouwgrond geel kleuren, wat betekend dat de grond is bewerkt met gif waardoor het land jaren nodig heeft om weer op een gezond niveau te komen.

Wat is duurzame landbouw?

  • Verkorting van de voedselketen
  • Minimaliseren van voedselverspilling
  • Strokenteelt: Rijen verschillende gewassen naast elkaar
  • Geen gebruik maken van giftige stoffen, respect voor werknemers
  • Transport: hoe kleiner de afstand hoe beter
  • Verkoop tegen eerlijke prijzen

Voedselbossen zijn een voorbeeld van biodiversiteit. Voedselbossen bedruipen zichzelf en hebben geen subsidie nodig. Uitgangspunt is het verzorgen van de bodem. Wanneer je de bodem voedt leveren de planten uiteindelijk zelf materiaal om de bodem te voeden.

Een andere vorm van duurzame landbouw is Natuurinclusieve landbouw. Met zorg de grond gezond houden en zelfproductief laat zijn waardoor je geen stikstof en/of fosfaat hoeft toe te voegen.

Waarom duurzame landbouw?

Voor onze volgende generatie? Het ontzien van klimaat, milieu en natuur zijn de belangrijkste redenen voor het voeren van duurzame landbouw. Daarnaast willen we niet dat dieren worden uitgebuit en dat de oogst een normaal rendement oplevert.

Duurzame landbouw noemen we ook wel milieuvriendelijke landbouw. Het wil toekomstbestendig zijn zowel in ecologisch en economisch opzicht.

De agrofood sector heeft de laatste 70 jaar zoveel mogelijk voedsel willen produceren tegen de zo laag mogelijke kosten. De bodem raakte uitgeput en verschraalde. Dit had gevolgen voor het ecologische en het economische productiesysteem.

De boeren krijgen vaak de kleinste marge van hun product wat veel burgers en de boeren tegen de borst stuit. De supermarktketens hebben in het verleden teveel macht gekregen waardoor de boeren gedwongen waren hun prijs aan te passen waardoor de boer verlies leed. Kleine bedrijven zoals restaurants en voedselbedrijfjes proberen hierin verandering te brengen door de supermarkt buiten spel te zetten. Onder het mom van Slow Food is er een wereldwijde beweging op gang gezet om voedsel van de boer weer voor iedereen toegankelijk te maken.

Nu in september 2021 wil het kabinet de boeren gaan uitkopen om zo de stikstofuitstoot terug te dringen. Twee jaar geleden dwong de rechter de overheid om zich aan haar eigen stikstofregels te houden want veel boeren kregen onterecht een vergunning om hun bedrijf uit te bereiden. Grote stallen werden gebouwd die nu grotendeels leeg staan omdat ze minder vee mochten houden dan eerst werd toegezegd. Boerenactiegroep Farmers Defence Force is tegen deze plannen en zal zich tegen deze plannen verzetten.