Skip to main content

De wijk recycler, lokaal initiatief voor het ophalen en verwerken van plastic

Als christelijke stichting voor duurzaam samenleven willen wij actief participeren in deze samenleving. Eeuwen lang hebben wij aan de basis gestaan van de opbouw van onze samenleving. De armere zorg, onderwijs, verenigingsleven, gezin en de noodzakelijke medische bijstand aan mensen in nood waren enkele van onze vruchten. In deze tijd zien we weer een immens probleem op dagen, de opwarming van de aarde. Als gemeenschap willen we dan ook actief mee blijven participeren en helpen de opwarming tegen te gaan.

Steeds meer en steeds groter, het ware probleem achter de opwarming van onze aarde; schaalvergroting

Het plastic afval structureren is meer dan ooit noodzakelijk. Niet alleen om lokaal werk maar ook omdat wereldwijd plastic zo een enorm probleem aan het worden is dat het onverantwoordelijk is om er geen extra inzet en aandacht aan te besteden. Veel diersoorten op aarde dreigen erdoor ziek te worden en uit te sterven. Maar ook wij, de mens heeft direct gevaar te duchten van plastic. Via zeedieren als vis komt het in ons lichaam terecht. Met name de zeedieren en zeevogels zijn wereldwijd erg besmet met al het weggooi plastic. Bijna elke zeevogel, ook gemeten rond de Nederlandse kust, zit helemaal vol met plastic producten. In hun magen worden allerlei plastic voorwerpen gevonden zoals aanstekers, tandenborstels, allerlei losse stukken plastic, dopjes. Al dit plastic kan hun lichaam niet meer verlaten en daardoor sterven zij een te vroege dood. Je ziet ook dat zij hun jonge er mee voeden. Zij vliegen haast niet meer uit. De oceanen op de aarde zitten er vol mee en dat na pas enkele decennia van plastic producten.

Stoppen van de opwarming van de aarde

De wijk-recycler is een echte banen topper. Per 2 a 3000 huishoudens in een Nederlands dorp, wijk of stad kunnen we minimaal 1 groene betaalde baan creëren. Alle groene banen die we via Corazon willen creëren hebben maar één hoofddoel; het stoppen van de opwarming van de aarde ! We willen dan ook heel actief de afhankelijkheid vergroten in werkzaamheden die het tegen gaan van de opwarming van de aarde realiseren.

En we kunnen de oorzaken wegnemen van de opwarming van de aarde zoals bij plastic productie. Door recycling zorgen we met zijn allen dat we zowel werk en inkomsten hebben in plastic inzamelen en plastic hergebruiken. Waar we ook voor zorgen bij recycling is dat we door hergebruik geen grondstoffen meer nodig hebben omdat er meer dan zat plastic omloop is.

Wat we ook zien is dat het naast geldzucht van plastic producenten ook gemakzucht is van gebruikers van plastic producten en van huishoudens om plastic apart in te zamelen. Daarvoor willen wij als katholieke stichting deze slechte gewoontes doorbreken om via het verzorgen van werk en inkomsten deur aan deur in te zamelen. Zo kunnen we een paar vliegen in een klap slaan.

Het doorbreken van de macht en gewoonte van producten om gewoon weer telkens opnieuw te produceren van wat wij weg moeten gooien. De macht van gewoonte te doorbreken om zo maar gewoon weg te gooien en niet apart in te zamelen. En de normale gang van zaken realiseren dat wij circulair zijn als mensen net als de aarde, kringlopen creëren.

We gaan voor 100% recyclen door deur aan deur in te zamelen, en niet via grote bedrijven die met minder genoeg per wijk kunnen nemen omdat ze heel veel wijken doen. En niet via dure straat containers waar niet iedereen naar toe wil lopen. Maar gewoon ouderwets, maar dan modern als de lokale lorre en schillenboer.

Wij willen met lokale mensen die nu werkeloos toe moeten zien hoe een grote dure vrachtwagen de wijk ontdoet van maar een klein deel van het totaal aan plastic.En dat maar met 1 persoon waar normaal 4 gezinnen van zouden kunnen leven. Lokaal het hergebruik stroomlijnen betekend naast efficiënter hergebruik ook veel meer werkgelegenheid en dat met minder groot en duur materieel. Plastic is een van de afval soorten die zich daar perfect voor leent en Plastic is ook gelijk een meest vervuilende soorten afval en ook nog eens gemaakt uit aardolie een fossiele grondstof met heel veel energie.

Participeren

Gemakkelijke product

Plastic, het gemak ervan en vooral de massa ervan door lage productie kosten maken dat we de aankoop kosten laag kunnen houden en dus zonder veel moeite het weg kunnen gooien. De weggooi mentaliteit. We gebruiken als consumenten soms maar een fractie van een seconde een plastic voorwerp en gooien die dan gelijk weer weg. Vervolgens een uurtje later gebruiken weer een zelfde product en gooien die gewoon ook weer weg. Dat plastic gevaarlijk is en eigenlijk geheel moet worden hergebruikt is nog maar minimaal doorgedrongen. We gooien het liever weg dan het af te wassen of in te zamelen en het weer te laten hergebruiken. Als we rommel zien op straat is het 7 van de 10 keer plastic.

Werk ligt letterlijk voor het oprapen

Er is heel vel plastic geproduceerd de afgelopen decennia maar weinig ervan is hergebruikt of verbrand. Veel is op een hoop gegooid maar net zo veel zwerft over de aarde rond. Het recyclen is langdurig veel werk. Zeker wanneer we een gesloten kringloop hebben gemaakt van al het plastic op aarde. Het is tot nu toe dan ook een enorme onbenut gelaten kans op veel werk. En het is ook een onbenutte kans. Maar dat heeft dan ook te maken met de verkoopstrategie van plastic, de weggooi cultuur. Veel minder fossiele grondstoffen zijn er nodig als we geen nieuwe grondstoffen meer hoeven te maken omdat we dat nu kunnen maken van oud plastic. Met oud plastic maken we gewoon weer schone en nieuwe kunststof producten. Want Plastic laat zich heel goed recyclen tot nieuwe plastic producten.

Plastic is een banen kampioen omdat we op elke 1000 huishoudens minimaal 1 tot 2 extra banen erbij kunnen creëren! Plastic heeft de mogelijkheid om geheel kostendekkend te zijn en het kost de samenleving dus niets. Plastic is alleen een win win win situatie mist we het onder controle hebben. Bij te groot inzamelen zal plastic een probleem blijven. Dus we moeten niet te groot inzamelen maar gewoon lokaal en kleinschalig! Het budget wat beschikbaar is gesteld door de overheid laat dat ook toe. Maar praktisch is het voor grotere bedrijven toch een bijproduct wat heel druk is om goed te organiseren als groot bedrijf. Daarbij heb je de kans dat je wel minder banen en minder hergebruik heb. Nu kost het de gemeente en dus de burger dure straatcontainers en we hebben geen extra werken mee gecreëerd. Het is dus veel beter als we steeds meer gaan inzamelen in de buurt en dat door lokale mensen van de buurt zelf laten doen. Het budget voor dit werk vinden we in het plastic zelf.

Budget is er

De overheid heeft een regeling met producenten van plastic dat zij een vergoeding betalen voor elke ton opgehaald en voor elke ton goed gesorteerd plastic. Dat budget beland nu in de vuilniszak bij het andere vuil en gaat zo de verbranding oven in. Dat budget is voor Rotterdam geschat 12 miljoen euro! Door alleen maar plastic uit de zaken te houden en in zetten, te benutten om mensen een baan te gunnen. We kunnen er ook gelijk weer nieuwe producten van laten maken. Het liefst hier en niet elders.

Inefficiënt

De huidige structuur van afval inzamelen in Rotterdam en elders in Nederland kan eigenlijk op de schop. Het is achterhaald. De gemeenten zijn gebonden aan veel te grote dure afval inzamelbedrijven die zijn gebaseerd op zo snel mogelijk onhygiënische massa uit woonkernen halen. Ook de wetgeving is daarop gebaseerd. Daarom mag er niet door een ieder huis aan huis ingezameld worden. Maar in deze tijd hebben we veel meer schonere afvalstromen als vroeger. We hebben plastic, kleding, papier, metaal en drinkkartonverpakking en etensresten. Dus de wet en de manier van ophalen kan nu anders, bijvoorbeeld per soort bekeken.

Efficiënter maken van een grote log bedrijf kost de burger te veel en die gaan ook nog eens op aan randkosten als verbranding, dure organisatiekosten en vooral veel heel duur materieel. Maar gelijk zien we steeds minder mensen tegenwoordig het werk doen. Dat is onwenselijk omdat we juist nu oplettend handen aan het werk nodig hebben om veel efficiënter te kunnen zijn naar de eis.

Een groot log inzamel bedrijf kan gewoon niet meer aan de eis voldoen door hun inefficiënt werken. Het zijn nu tijden van klimaatverandering en dan is de eerste vraag optimaal hergebruik van afval om geen nieuwe grondstoffen meer te hoeven te zoeken. Daarnaast gaat het hier om een nieuwe werkgelegenheid kans in hergebruik. De grootschaligheid is dan een obstakel.

Voorbeeld mensen langs deuren vinden ze te duur want alles gaat nu het liefst met de straatcontainer. Maar wat plastic of papier apart inzamelen ophaalt met dit straat container concept is maar een schijntje van wat er in de gemeente maandelijks op te halen is. Dat gebeurd dan ook nog met maar één man op en dure vrachtwagen van 150 000 euro die een hele wijk in een dag kan doen. Stichting Corazon wil aan de gemeente laten zien dat werken met een kleinere zelfstandige lokale organisaties, die zich kan specialiseren in sommige stromen als plastic en papier, die zal daarin veel meer efficiënter zijn. Ook zal dit meer lokale werk gelegenheid creëren dan de huidige inzameling.

Pilot

Stichting Corazon wil een pilot opzetten in Crooswijk om dat te bewijzen.Een pilot waarin we een eenvoudige structuur uitvouwen voor lokale inzameling en voorverwerking van plastic en papier. We willen daarmee dagelijks inzamelen, deur aan deur. En de gemeente vragen daarmee akkoord te gaan. Daarbij hebben als doelstelling zoveel mogelijk werk voor werkelozen ( jongeren ) in en welwillende ouderen.

Plastic in de regio hoe maken we gebruik maken van de weggooi cultuur

De productie van plastic en succesvolle afname garantie voor plastic producten kan ten goede gekeerd worden door de constante stroom op wijk-niveau op te vangen en in een kringloop te brengen. Niet te veel slepen met het afval waarin we de weggooi cultuur en het hergebruiken als de strategie gebruiken. Wat belangrijk is dat we stoppen met de grondstoffen productie en overstappen op wat de wijk als grondstof produceert. Waardeloos plastic weggooien veranderden in gedachten van hergebruik van een wijk als een grote bron van te zoeken grondstoffen.

We produceren bijna 300 miljoen ton plastic per jaar. En maar een gedeelte word hergebruik. B.v.b., in Crooswijk is er nu zoveel plastic in omloop dat we makkelijk kunnen spreken over een totaal van 30 miljoen kilo plastic in de Crooswijkse huishoudens. Eens in de zoveel jaar komen die in het afval terecht.

Onze computers, je plastic laarzen, speelgoed, plastic hoezen, plastic vulling van kussens, verpakking, kleding, etc. Ons hele leven staat er vol mee. We hebben geen nieuwe grondstoffen meer nodig om toch al de jaarlijkse nieuwe producten te kunnen produceren. De kringloop van bestaand plastic moet alleen maar efficiënt gemaakt worden. Dus zorgen dat we genoeg in huis hebben en houden om aan de vraag te kunnen voldoen voor het maken van nieuwe producten.

Als we uitgaan van een gemeente met 10 000 huishoudens of Crooswijk een deel van Rotterdam dat vergelijkbaar is met 10 000 huishoudens betekend dat we een potentieel hebben van ongeveer 50 kilo per huishouden. Dat maakt minimaal 500 ton plastic mogelijk. We rekenen dan het plastic erbij van scholen, jongeren en straatvuil, prullenbakjes en bedrijven. Wij schatten in dat Crooswijk jaarlijks goed is voor 800 tot 1000 ton herbruikbaar plastic.

Stichting Corazon concept

Stichting Corazon daagt daarom de gemeente Rotterdam uit om ons 3 jaar lang te tijd te geven dit huis aan huis concept uit te testen en te kijken of we die 50 kilo haalbaar kunnen maken. Dus huis aan huis inzamelen met een eigen lokale zelfstandige organisatie. Die werkt vanuit het industrie terrein van Crooswijk.

Met dit Crooswijk concept willen wij als eerste efficiënt zijn, dus op naar 100% plastic inzamelen. Daarnaast willen we dit halen door heel veel mensen in te gaan zetten. Voor een gemeente met 10 000 huishoudens kunnen we als eenmaal op volle kracht draaien makkelijk meer dan 10 lokale mensen in zetten.

Loondienst of ZZP

Het loon wat wij die mensen willen geven is in eerste fase gebaseerd op minimumloon maar met een prestatie commissies loon regeling per ingezameld 1000 kg gesorteerd plastic. Deelnemende mensen kunnen ook kiezen voor een ZZP overeenkomst i.p.v. een loondienst contract. Hierin declareert een ingehuurde de uren die men meewerkt voor een vast bruto uurtarief. Een loondienstwerknemer van 18 jaar kost rond de 1200 bruto per maand aan minimumloon.Beide krijgen ook nog een commissie gebaseerd op een vast % van het totaal opgehaald gesorteerde plastic.

Toelichting ZZP heeft te maken met een andere doelstelling van stichting Corazon om mensen meer in zelfstandigheid te laten meewerken. Het als zelfstandige kunnen werken levert nog veel meer flexibelere banen op voor de samenleving. Met veel serieuzere kandidaten. Hierdoor kunnen ook meer mensen meewerken zoals ouderen of studenten. Want in een vrije samenleving willen sommige alleen maar part time kunnen meewerken op basis van 8 uur 10 of 20 uur geheel naar eigen agenda.

ZZP betekend dat vrijblijvend meegewerkt kan worden, dat het administratief makkelijker is voor alle partijen en dat het voor ZZP belastingtechnisch interessanter is omdat ZZP gebruik kan maken van allerlei regelingen waardoor er jaarlijks netto meer word overgehouden.

Het unieke hiervan is dat we kunnen werken als organisatie dat heel flexibel inzetbaar is, waarin ieder een eigen verantwoording heeft en waar het geheel bestaat uit zelfstandige bedrijfjes. Dat kan voor alle taken in dit project en daardoor kunnen medewerkers in vrijheid doorgroeien naar ook nog andere taken en andere activiteiten naast deze plastic inzameling bv in verdere activiteiten in het hergebruik van plastic of studie of andere (vrijwilligers) taken in de samenleving.

Corazon low cost startbudget

Om niet gelijk veel kosten te moeten maken willen we het eerste jaar werken met lage kosten begroting en weinig uitgaven. Zo willen we gebruik maken van de auto van de ZZP-ers of van de auto van medewerkers of oude afgeschreven Roteb wagens. Die rusten we uit met gewone kooiaanhangers. We zien ze wel eens gebruik worden in de groen voorziening waarmee ze het blad ophalen.

In dit eerste jaar beperken we daardoor de kosten enorm en kunnen een buffer maken om voor het tweede jaar om beter materieel te kopen. De declaratie van de auto kosten in het eerste jaar loopt gewoon wettelijk vastgesteld en zal iets van 25 euro cent per kilometer worden. Daarmee is het voor de deelnemende werknemer ook interessant zijn of haar auto te gebruiken.

Beginbudget noodzakelijk

Wat belangrijks is voor een goede start is dat de we een begin budget krijgen, een vooruitbetaling op het ingezamelde plastic. Op 10 000 huishoudens is 4 kg plastic per huishouden per maand haalbaar. Dus dit budget kan als een aanbetaling dienen waardoor we zekerheid hebben dat de mensen ook daadwerkelijk door ons betaald kunnen worden voor hun diensten en werkzaamheden.

We werken dan ook met eerste fase drie maanden met een opstap periode van een tot drie maanden werken met een behoud van uitkering. Daarna volgt er een jaar contract in loondienst of een ZZP-er contract.

Aantal mensen in eerste jaar van het project

In het eerste jaar willen we 4 mensen van 18 jaar aannemen voor inzameling.1 persoon voor beheer terrein. Hun basisloon is het minimum en bedraagt bruto 886 euro per maand. De commissies liggen op 1% per persoon van de totale opbrengst die men gezamenlijk inzamelt.

De totale werkdagen zijn 16 dagen per maand huis aan huis. 4 dagen praktijk en een 1/5 dag theorie cursusdag. De routes zijn elke werkdag gebaseerd op minimaal 320 huishoudens per team van twee mensen per dag.

Een voorwaarde is ook dat om de genoeg omzet te kunnen behalen de plastic inzamelcontainers op pleintjes worden weggehaald of door de medewerkers kunnen worden leeg gehaald.

Eerste jaar als aanloopperiode is ook bedoeld om de ophaal hoeveelheid op te kunnen schroeven naar zo maximaal mogelijk. Dat er door veel publiciteit rondom plastic er een optimaal rendement kan worden bereikt.

Leave a Reply