Skip to main content

Een bruisende week vol van informatie over het klimaat

“De week van het klimaat” van de stichting Corazon is een bruisende rondreizende informatie week die in drie jaar tijd honderdduizenden mensen persoonlijk zal bereiken met de boodschap van christelijk rentmeesterschap.
De week van het klimaat word georganiseerd in vele regio’s in de Benelux. Dat betekend regelmatig ergens in een kerk in het land een week lang vol van informatie over de staat van het klimaat, de maatregelen en de mogelijkheden om het in orde te maken. Een week van expositie, lezing, films, discussie en allerlei aanverwante activiteiten met als hoofdthema “Hoe gaan wij de opwarming van aarde stoppen”.

Het kerkgebouw

Als christelijke stichting is het natuurlijk dat wij kiezen voor de meest voor de hand liggende locatie om mensen bijeen te roepen, de kerken. De verschillende landelijke kerklocaties liggen allen centraal in de buurt, wijk, dorp en stadskern. Deze toplocatie is zeer geschikt om u te ontvangen in de week van het klimaat omdat deze gebouwen heel het land, via elke regio bestrijkt.

Daarnaast kan een kerkgebouw vaak met gemak 500 tot 1000 mensen herbergen. Wat soms nodig met onze bekende deskundige die een avond programma gaan vullen. In totaal zijn er 1500 kerkgebouwen. In de randstad, dat ligt in drie bisdommen: bisdom Rotterdam, bisdom Haarlem-Amsterdam en bisdom Utrecht liggen ongeveer 250 kerk gebouwen. En 150 protestanten kerken.

Klimaatexpositie

Als hoofdactiviteit van de week van het klimaat is er een grote expositie over de situatie rond het klimaat. Allerlei wetenschappelijk onderbouwde informatie en wetenswaardigheden weergegeven in een aantal stands. We hebben hiermee de doelstelling om een basis te leggen en mensen meer te overtuigen van de situatie en de stand van zaken. Hoe is het zover gekomen is en hoe groot het probleem nu eigenlijk.

De expositie stand staan de hele week uitgestald en bestaat uit verschillende onderdelen als het broeikas effect, het smeltend ijs, de regenwoud, zeespiegel stijging, verlies van biodiversiteit, onderzoeken en de kansen van klimaat neutraal leven.

Lezingen, gesprekken en discusie

De week van het klimaat is een week lang in gesprek zijn met mensen via allerlei deskundige achtergronden. Een week van activiteiten zoals lezingen, podia gesprekken, ronde tafel gesprekken, films en documentaires. We willen verhalen van mensen uit veld laten zien, dichtbij en veraf. Er is een vaste film- of documentaireavond.

We hebben ook een vaste avond voor lezingen door deskundige en wetenschappers. En dag voor de politieke bijeenkomsten rond de verduurzaming van de samenleving. Want wat doen onze bestuurders?

Kortom genoeg gespreksstof als inspiratie voor een succesvolle week van het klimaat.

Centraal naast de informatie die de week van het klimaat geeft staat ook de ontmoeting met de deskundige centraal. Gewone leken die met vragen en ideeën terecht kunnen bij hen die al jaren lang met dit vraagstuk bezig zijn. Klimaatverandering is divers en betreft vele facetten van het leven op aarde. Het levert daarom altijd interessante bijeenkomsten op.
Naast de officiële agenda is er ook genoeg tijd en ruimte ingericht voor informeel ontmoeten. Dat doen we in een speciale flexibele fairtrade ontmoetingscafé. Deze speciaal ingerichte ruimte is er om bij een fairtrade koffie met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Naast het serieuze is gezellig informeel ontmoeten ook een must in de week van het klimaat. En wie weet wie u allemaal tegen komt!

Hoofddoelgebied

De Randstad is het doelgebied, het is een samenvoeging van steden en dorpen in Nederland, bestaande uit een ring van verstedelijking rondom een meer landelijk gebied, het groen hart. De Randstad is met ongeveer 7 miljoen inwoners veruit de grootste stedelijke concentratie van Nederland en omvat de vier grootste steden van Nederland en dorpen in hun omgeving. Met Londen en Parijs, de Vlaamse ruit en het Duitse Rijn/Ruhrgebied hoort de Randstad bij de belangrijkste stedelijke concentraties in Noordwest-Europa.

In de Randstad liggen onder andere de grootste haven van Europa en bijna de helft van de Nederlandse universiteiten. Het parlement zetelt ook in het gebied (Den Haag). De Randstad wordt soms opgedeeld in een noordelijk deel met ongeveer vier miljoen inwoners en een zuidelijk deel met ruim drie miljoen inwoners.

Tijdens de week van het klimaat worden tv opname gemaakt van de week van klimaat avonden, de lezingen, de panel discussies en alle andere relevante zaken. Deze worden op het Corazon Youtube kanaal gezet.

Elke zaterdag staat er een aantal uren op het programma rond het maken van echte Corazon TV en radio. We werken zo veel mogelijk in samenwerking met lokale media. Hier worden allerlei aspecten van het klimaat besproken en uitgezonden voornamelijk via het internet en lokale media.

Er worden interviews gehouden met deskundige, worden maatregelen belicht en word er gewoon gezellig nagepraat met bezoekers en deskundige over de items van de afgelopen week van het klimaat.

Leave a Reply