Skip to main content

Corazon vraagt zich af waarom de mens niet goed regeert terwijl er al zoveel bewijzen zijn gevonden. Antwoord namens Jezus Christus: De Mens ziet het directe gevaar niet en zal dus niet goed reageren.

Waarom mensen de waarschuwingen dat er gevaar dreigt naast hun neerleggen is ons nu duidelijk. Het antwoord is omdat mensen niet instinctief reageren op gevaar wat men niet ziet. Wanneer men gevaar ziet doet men er alles aan om het te voorkomen en als men uit ervaring weet wat het gevaar kan zijn doet men er ook alles aan om het te voorkomen.

Zo ook met de roep van de wetenschappers, kerk en politici. We kunnen die pas echt 100% serieus of geloven als we diep in het hart weten! De bewijzen zijn er wel maar men twijfelt door de tegenstanders. Het 100% weten en het schrik moment missen we!

Want serieus is het de opwarming. We zien al soms de topjes van de ijsberg opdoemen. Warme winters, niet meer schaatsen, krokussen veel te vroeg. Dat zet ons aan het denken. Maar wat betreft de waarschuwingen die zijn gedaan door deskundige mensen, mensen die hun vak zeker goed verstaan, die waarschuwingen die vertrouwen we niet 100%.

De kracht van twijfel zaaien

De kracht van twijfelen kan ons in dit probleem in levens gevaar brengen. We mogen geen risico nemen zou je normaliter zeggen. Want de grootheid van de gevolgen zouden ons in blind vertrouwen aan de slag moeten zetten.

Deskundige, die in hun vak net als u in uw vak weten waar ze over praten, toch het voordeel in hun gelijk mogen krijgen. Vaak zijn het mensen die hun hele volwassen leven bezig zijn met het leren en toepassen van onderzoekswerk waardoor ze een enorme ervaring hebben opgebouwd.

Het is dus geheel niet slim van u om hun waarschuwing naast u neer te leggen! Zeker als een Nederlander die onder het zeenivo leeft. Beetje meer respect voor hun en het werk wat ze doen, ze reden ermee levens.

Kan een mens blind vertrouwen?
In opdracht van God waarschuwen wij u. Neem de signalen heel serieus!

Richard Lanser, stichting Corazon

De wetenschappers zijn duidelijk, de mens en de manier hoe de mens met de aarde omgaat is de oorzaak van de klimaatverandering. En het is niet een enkele hier of daar die ons waarschuwt het zijn er duizenden rond de hele wereld van allerlei nationaliteiten en onafhankelijk van elkaar die ons waarschuwen. Laten we dus niet de tijd verspillen door niets te doen. En andere te geloven die alleen maar voordeel hebben bij de huidige situatie. We moeten niet meer verder zoeken naar mogelijke andere oorzaken dan de mens. Dit stagneert alleen maar een doeltreffende aanpak en geeft andere die er voordeel aan hebben meer tijd om het huidige te houden zoals het is. Wetenschappers en onderzoekers hebben onomstotelijke bewijzen gevonden. Er zijn intensief en wereldwijd allerlei onderzoeken onafhankelijk van elkaar gedaan. Dit leverde interessante en relevante gegevens op, die zijn verwerkt in diverse rapporten.Zo ook de rapporten van IPCC, die ons voorziet van gegevens onder de vlag van de Verenigde Naties. U kunt zelf die rapporten raadplegen en uw gezond verstand er over laten gaan.

Deze gegevens die men heeft gebruik als waarschuwingen zijn voor u en mij , en een ieder inzichtelijk. Al zijn die vaak globaal en niet gedetailleerd. De echte conclusies kunnen we vinden in lezingen en bevinden van deskundige die deze gegevens onderzocht hebben en hun mening hebben gevormd en de belangrijkste gegevens zijn in de rapporten in onze Corazon bibliotheek te vinden en in filmpjes in onze Corazon videotheek. Momenteel kunnen we u aan de hand van wat via de IPCC is gebundeld aanleveren. Maar hoe we ook bekijken de conclusie is dat ons gebruik van fossiele grondstoffen en de structuur erom heen om die te moeten gebruiken de belangrijkste oorzaak is van de opwarming van de aarde. Velen zijn en voelen zich economisch enorm afhankelijkheid van juist deze vervuilende grondstoffen. Dit is de hoofdoorzaak dat deze grondstoffen op grote schaal blijvend worden geëxploiteerd en dat daardoor er een enorme stagnatie is in de aanpak van de klimaatverandering.

Als eerste bewijs kunnen we terugkijken in de geschiedenis en dan zien we dat de groei van de welvaart en kennis en het aantal mensen in de christelijke delen van de wereld er voor gezorgd heeft dat we steeds meer en efficiënter zijn gaan produceren. Er ontstonden fabrieken en bedrijven die veel meer energie nodig hadden om genoeg producten te produceren. Dat we ergens in tijd terecht zijn gekomen dat we als eerste de productie zijn gaan koppelen aan winst en werkgelegenheid in plaats van op maat produceren van het noodzakelijk om alle mensen te voorzien van goederen en producten.Waardoor de behoefte aan grondstoffen nog meer toe genomen is.

De basis grondstoffen die men nodig heeft om te produceren waren onder andere steenkolen en aardolie. Later kwam daar aardgas bij.

Het gebruik van grondstoffen wordt in de bovenste gekleurde indicatie zichtbaar gemaakt. Het gebruik van grondstoffen groeide rond 1920 explosief. Wat we weten is dat na de start van de industriële revolutie in 1850 er een enorme behoefte aan grondstoffen was en dat die toename van grondstofverbruik in de tijd parallel loopt met de versnelde opwarming van de aarde! De indicator daaronder geeft een duidelijk bewijs dat er voor de grootschalige industrie weinig tot geen veranderingen plaatsvonden in de gemiddelde temperatuur. Pas na de start van de grootschalige industrie is er een enorme toename te zien en te meten in de gemiddelde temperatuur. Ook met name na 1920 zien we weer een explosieve groei. De temperatuur loopt parallel aan de groei aan grondstoffen en daarmee de CO2 emmisie.

Er ligt een taak voor hen die andere belangen hebben dan alleen de economische, zoals de overheden. Er moeten meer voorwaarden worden geschept, om de waarschuwingen te intensiveren dat met name energie bedrijven en zij die energie grondstoffen leveren duurzame alternatieven aan moeten gaan bieden aan de samenleving. Maar met name zij die nu enorme omzetten genereren zullen niet bereid zijn grote stappen te nemen. Terwijl het hun zijn die hun verantwoording moeten nemen en stappen kunnen zetten zodat de gehele samenleving kan stoppen met grondstoffen als olie en kolen. Daarnaast zullen natuurlijk ook grote vervuilers als de vee industrie hun verantwoording moeten nemen.

Het voordeel van al die waarschuwingen is dat we na jarenlang gesoebat te hebben over de waarheid ervan we nu eindelijk kunnen bewijzen,  zonder goed beargumenteerde weerstand te verwachten, dat juist die industrie die groot geld verdiend aan de energie en grondstoffen handel de hoofdverantwoordelijke zijn. En dat we met dit bewijs groot kunnen inzetten op de vervanging van deze vervuilende stoffen in en snel tempo.

Leave a Reply