Skip to main content

De verschillende soorten dieren, planten en mechanismen verhuizen mee wanneer het klimaat verandert. Welke soorten overleven en welke gaan verloren?

Klimaatverandering zien we dichtbij huis plaatsvinden. De lente begint namelijk steeds een aantal weken eerder. Warmte gerelateerde ziektes nemen toe, omdat allerlei virussen nu veel meer regio’s bereiken vanwege minder vorst. Ook allergien worden heftiger. Men ziet allerlei verschuivingen van planten en dieren naar ander gebieden. Sommige soorten redden het niet en sterven uit. De tijd waarin dieren en planten zich moeten verplaatsen is vaak te kort. Er is bijna geen aanpassing mogelijk.

Leave a Reply