“In the sowing seed program i go to the garden pick greens and cook “

Voedsel zekerheid voor het hele gezin

Het Corazon programma  “Sowing seed” is een ontwikkeling en ondersteuning project van de home grow voedselteelt voor gezinnen in ontwikkelingslanden en de ontwikkeling en ondersteuning van de kleinschalige voedsel productie in ontwikkeling landen.

Deelnemers aan het sowing seed programma kunnen lid worden voor 25 euro en ontvangen dan 1 Corazon sowing seedbox voor een gezin van 5 mensen waarmee ze 1 jaar lang diverse groente en fruit kunnen telen,  5 fruitbomen en training en begeleiding om hun home grow garden 100% succesvol te maken.

Zelfredzaamheid

Dit Corazon project is bedoeld om de zelfredzaamheid van gezinnen te vergroten door te zorgen dat er genoeg en divers goed vers voedsel beschikbaar is. Veel variëteit aan vers voedsel als  een goede aanvulling op hun normale dieet. De meeste mensen eten te veel eenzijdig voedsel zoals maispap en andere graangewassen. Als mensen dit te lang consumeren worden hun lichamen verzwakt en missen de weerstand tegen allerlei kwalen en ziektes. De levensverwachting ligt daarom veel lager dan hier bij ons in Europa.

Regenseizoen gewassen

Basis gewassen als mais en granen groeien alleen goed tijdens het regenseizoen. Omdat ze sterk afhankelijk zijn regen word er in het beste seizoen ten opzichte van groente gewassen te veel van gekweekt. Ook zijn deze goed te bewaren daardoor is er te weinig verse groente beschikbaar.

Weinig variëteit

Hierdoor zit er dus veel te weinig variëteit in de dagelijkse voeding en missen deze mensen allerlei noodzakelijke voedingstoffen zoals mineralen en vitaminen en dat zorgt voor ondervoeding en gezondheid problemen.

Gewoon onnodig! Want het is het gemis van kennis van het klimaat, de mogelijkheden van teelt het hele jaar door en goede materialen zoals zaaigoed en water opslag dat goede structurele productie onmogelijk maakt.

Groente kweken het hele jaar door

Omdat onder ontwikkelde regio’s vaak juist in warmere streken op aarde liggen kan men eigenlijk het hele jaar door voedsel produceren. Daar wil Corazon op in zetten met Sowing seed.

Twee trajecten

Eerste traject is de professionalisering van de home grow garden, of te wel de moestuin! Dit doen we door huisvrouwen met trainingen en intensieve begeleiding te helpen nabij hun huis zefredzaam te worden in het produceren van eigen voedsel.

Tweede traject is het helpen van de zgn small and middel scale farmers met zaaigoed en trainingen om het hele jaar door verse groente te telen. Ook is hier een programma wat de afzet van hun producten zal verbeteren.

Het Corazon sowing seeds programma is er om de voedselzekerheid groter te maken in de onderontwikkelde gebieden op aarde.

Caritas als hulporganisatie

Corazon betrekt bij  “Sowing seed” de hulp organisatie van de Katholieke kerk , Caritas.Caritas is een vast onderdeel van de kerk om daadkrachtig dagelijkse hulp te kunnen aanbieden aan armere , ouderen en zieken.

Caritas helpt ons bij de verdeling van kennis en materialen zoals de sowing seed  zadenboxen. Ze helpt bij de stimulering van mensen om mee te doen met Sowing seed . Daarnaast faciliteren Caritas infrastructuur als gebouwen  en communicatie middelen om een professionele, kleinschalige teelt van verse groenten te ontwikkelen”.

Corazon sowing seedbox

De “Corazon Sowing seed” box is een doosje met groente en fruit zaden.

Elk doosje bevat 10 tot 15 soorten zaden. Het is een Gezin box met met van elke soort gemiddeld 100 tot 150 hoge kwaliteit zaden. Genoeg om een familie een heel jaar door verse groenten te bezorgen.  Caritas helpt Corazon bij de distributie ervan, zodat voor ieder in de gebieden waar de kerk gevestigd is groente en fruit zaden binnen handbereik komt.

Meer dan 700 miljoen mensen zijn ondervoed of moeten overleven op een eenzijdig voedingsaanbod

Stichting Corazon wil heel eenvoudig in relatief korte tijd veel mensen helpen met het opzetten van een home grow garden. Het bereiken van  honderden miljoenen mensen kan door vanuit de eigen parochies mee te werken met Sowing seed . De parochie heeft direct zicht op wie echt meer divers voedsel nodig heeft. De kerk staat tussen de mensen en is vaak de enige georganiseerd groep mensen die zich bekommeren om het welzijn van mensen.

De kerk fungeert hier als ondersteuning voor mensen in hun dagelijks bestaan, wat in sommige delen van de aarde nog steeds overleven is om de eerste levens behoefte zoals, voedsel, water, gezondheid en veiligheid.

Corazon ontwikkeld een instructietraining op maat waar we de lokale kerken inzetten om de huisvrouwen te bereiken. Vanuit daar coördineert Corazon samen met Caritas een intensief begeleiding traject. Een traject waar we onze trainers in het veld ondersteunen zodat zij de huisvrouwen met raad en daad bij kunnen staan om van hun moestuin een verse groente en fruit tuin te maken die genoeg produceert voor hun heel gezin en aanverwanten zoals de ouderen.Het professioneel goed uit te baten is hier een doel. Hierdoor zal de kans op succesvol kweken van eigen voedsel sterk toenemen en daarmee de voedselzekerheid.

Kennis over de zaden, gewas kenmerken, compostering,  waterhuishouding, het toepassen van efficiëntere teeltmethodes en bewaar technieken van voedsel, roosters en agenda zullen hier overgedragen worden.

Financiering

Helpen zelf de kost te verdienen om acties te kunnen ondernemen tegen het gevaar van global warming!

Het hoofd bieden aan de steeds groter wordende problemen rond de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan is het primaire doel van stichting Corazon.

Dit doen wij door ondersteuning te geven aan mensen om zo veel mogelijk zelf de gevolgen van klimaat verandering op te kunnen vangen. Dit doen wij door hun te ondersteunen zelfredzaam te worden met projecten waar mensen met meewerken hun eigen kost kunnen verdienen.

Werk en maatregelen dat voor deelnemers direct belonend is. Zodat zij naast klimaat adaptatie ook zelf een waardig leven kunnen opbouwen. Onze projecten zijn ervoor om uit een moeilijke leefsituaties te groeien naar een zelfstandig, zelfvoorzienend en menswaardig bestaan. Wij kiezen bewust voor het niet alleen maar mensen met een eenmalige hulp bijstaan in noodsituaties zoals bij overstromingen en droogte. We willen mensen helpen om zich voor te bereiden op gevaar wat kan komen en gevaar uit te sluiten en te ontwijken.

”Het principe wat wij willen introduceren in dit voedselzekerheid project is dat mensen ter plekke zelf mee investeren in hun eigen toekomst, en dat wij hen daarbij willen helpen war nodig. Door kortingen en leningen.Wij kiezen wij voor een eigen bijdrage van deelnemers aan Corazon “Sowing seed” waarmee ze een box te kopen en training tegen in verhouding redelijk bedrag.

Korting

We willen vanuit het Corazonfonds een overgroot deel van de sowing seed boxen meebetalen, in de vorm van een korting op de verkoopprijs zodat het voor deelnemers te bekostigen word.

25 euro betalen met 2 euro loon per dag

Vergeet niet dat sommige mensen leven van een inkomen van nog geen 2 euro per dag. Een Sowing seed box kost voor de mensen rond 25 euro, dit is een aanzienlijk bedrag. Er zit dan wel de training en begeleiding bij maar toch nog ruim 1 a 2 weken loon.  Waarom mee investeren? Als mensen zelf mee investeren krijgen we een veel succesvollere uitwerking. Dit is een veel efficiëntere hulpmethode dan bijvoorbeeld alleen maar het geven van wat geld, wat in sommige gevallen niet eens bij de mensen terechtkomt.

Als men het koopt en ervoor gewerkt heeft gaat men er in het algemeen veel meer verantwoord mee om. De kosten die mensen mee gaan dragen liggen wel in verhouding met het gemiddelde inkomsten per regio. Een zadenbox zal voor iemand in een ontwikkelingsland nooit meer kosten dan een bedrag dat overeenkomt met de waarde van een maandloon”.

Eenmaal succesvol geoogst is de waarde van 25 euro zaden boxen omgezet  naar 500 euro waarde in voedsel als mensen normaal het voedsel op de markt zouden moeten kopen. Als ze het al konden kopen.

Tanzania

Stichting Corazon is in 2019 samen met lokale Tanzaniaanse mensen gestart met de opzet van een kleine Corazon boerderij.Dit is de trainingsbasis voor het ”sowing seed” project in die regio. De regio is Kayanga en ligt in het noordwesten van Tanzania.

In de omgeving van de dorpen ten westen van het Victoria meer hebben we een kleine boerderij geadopteerd. De beheerder van het perceel, Lawrence C Sekiku is lid van de lokale parochie en afgestudeerd aan de agrarische hogeschool. Als coördinator van Corazon Tanzania zal hij in samenwerking met Caritas Kayanga  en Wageningen Universiteit lokale deelnemers opleiden tot parochiale CSS trainers (Corazon Sowing Seed trainers).

Op de Corazonfarm zoals we de boerderij noemen, worden ook de zaden getest die we vanuit Nederland gestuurd hebben. De zaden zijn beschikbaar gesteld via een Aid Programma van Takii seed. We testen hier onder andere of  de zaden geschikt zijn voor het klimaat in de streek.

Ook zullen we de home grow technieken hier verder ontwikkelen.

Meet the Corazon Caritas team 

Dit is ons Caritas Corazonteam. Met toestemming van de bisschop werken zij vanuit het parochie cluster kantoor. Dit team helpt onder andere met de opzet van de communicatie tussen de verschillende parochies en tussen de parochianen, stichting Corazon en de Corazonfarm. Het team bestaat uit 4 jonge energieke katholieke christenen, 2 mannen en 2 vrouwen gekozen uit de verschillende parochies. Zij vormen het team dat ons zal ondersteunen en zorg zal dragen voor een goede distributie van de benodigde informatie, goederen en diensten vanuit het het sowing seedproject.

Caritas Kayanga bestrijkt het hele bisdom Kyanga, wat zich bevind in de noordwestelijke hoek van Tanzania. Het beslaat uit 7.716 vierkante kilometer oppervlakte. Het deelt grenzen met Oeganda in het noorden, met Rwanda in het westen.

Bananen en bonen zijn hier basisvoedsel. Koffie is het enige commerciele gewas, wat op de internationale markt wordt verhandeld. Het inkomen per hoofd van de bevolking is er rond de 100 euro. (bisdom)Kayanga heeft een bevolking van 658.201 inwoners (geteld in 2012) waarvan er 394.921 katholiek zijn. Er zijn 13 parochies en 242 huis en  dorpskerkjes die fungeren als dorpsparochie kerk.

Bisschop Almachius Vincent Rweyongeza

Hier is een overzicht van de Corazon locatie in Tanzania, zoals je ziet is er zat te doen. Het is ook een voorbeeld van hoe mensen daar van de bodem af op moeten bouwen aan een degelijke agrarische sector. Gebrek aan materialen en gereedschappen zorg dan ook voor stagnatie waardoor in deze regio onnodig de voedsel zekerheid in geding komt. Eenzijdige voedsel aanbod en lage productie op deze percelen zorgen voor regelmatige onzekere periodes door het jaar heen.

De mensen van Corazon Tanzania zijn aan de slag gegaan en hebben samen gezorgd dat het een werkbaar perceel kan worden waar we het trainings centrum zullen starten voor de sowing seed box .

Handtekening op het gebouw en dan de zaden de grond in, deze zijn geschonken door takii seeds een van de partners van het Corazon sowing seed program

De grond is er vruchtbaar.Het hele jaar rond warmte, genoeg water en zon het is een kwestie van de juiste kweekmethode, techniek en goede zaden. Zo willen we met dit project vorm geven aan de voedsel zekerheid door Caritas met intensieve studie, advies en zaden.

Met de groei komen er ook diertjes die mee willen eten. Omdat we gewoonte willen aanleren om biologisch te telen gebruiken we inheemse huis en tuin middeltjes, en ze werken.

Verkopen, niet geven

Waarom moet men mee investeren?

Wanneer men een gezin een zadenbox geeft met de waarde van 40 euro en persoonlijke begeleiding via trainingen , dan geef je omgerekend bijna een waarde gelijk aan een maand salaris of zelfs meer. De praktijk heeft organisaties in het ontwikkelingswerk geleerd dat als je dat zonder restricties geeft je met veel mensen het risico loopt dat men het wil hebben omdat het gratis is maar dat men  er niet met de nodige verantwoordelijkheid mee omgaat. Vandaar dat we gekozen hebben om mensen ter waarde van een weekloon mee te laten betalen aan deelname aan dit traject.

Mensen zelf  de verantwoording laten dragen is noodzakelijk om  daadwerkelijk samen ervoor te zorgen dat ook ieder mens op aarde genoeg en voedzaam voedsel heeft. Dus vanuit ontwikkelde landen luk raak nood hulp aanreiken zonder structureel te bouwen om herhaling van nood te voorkomen is geen goede weg voor de onderontwikkelde regio,s .

Als we niet structurele oplossingen aan bieden als infrastructuur voor een professionelere voedsel teelt dan zullen projecten op gebied van voedselzekerheid niet geheel succesvol kunnen worden. Zo zou ook ons project “Sowing seed” niet de gewenste resultaten krijgen die we voor ogen hebben. Als we naast leveren van zadenboxen ook de benodigde intensieve begeleiding en training  zullen geven. Het verkrijgen van een structurele duurzame voedselzekerheid, zodat mensen veel beter kunnen (over)leven, door een goede fundatie te leggen met kennis en middelen is hier het hoofddoel.

Als mensen niet serieus omgaat met de Corazon “Sowing seed” box zaden en de mogelijkheden ervan mislopen door onwetendheid of onkunde, of door gemis aan voldoende water en compost lopen we het risico dat er niets zal veranderen.

Met degelijk partners samenwerken aan het (semi) professioneel maken van de moestuin en zo het produceren van eigen home grow voedsel realiseren is een goed wapen tegen de ondervoeding en honger maar ook een goed wapen tegen de opwarming van de aarde en ontbossing in de regio Kayanga .

Rijk en arm investeren met dit project samen in gezondheid, voedselzekerheid en structurele inkomsten. Dit levert de samenleving meer bio-diversiteit, beter land en bodembeheer en meer professionele kleinschaligheid in de landbouw en een efficiënte manier van lokale voedseldistributie.

Professionele productie van lokaal voedsel

Eigen beheer in de productie van voedsel is niet zonder risico. Het levert het gezin wel direct voedsel op, echter niet altijd gaat dat goed en komen gezinnen met kinderen in de problemen als de oogst mislukt.

Om de risico’s te beperken en blijvend te produceren is beter land- en gewas beheer noodzakelijk zodat mensen echt zelfvoorzienend kunnen blijven produceren. De educatie van kleine boeren en met name vrouwen is dan ook een noodzakelijk onderdeel van Corazon “Sowing seed”.

Wanneer we deze mensen goed toerusten bepreken we het risico van misoogsten en zal de voedselzekerheid voor mensen in ontwikkelingslanden aanzienlijk toenemen. En daar draaide het om in dit project.

“Mam, wat eten we vanavond?”, in plaats van “Mam, hebben we wat  te eten vanavond” willen we horen na deelname aan “Sowing seed”.

Eigenwaarde

Zelf kunnen zorgen voor je eigen gezin, dat is iets wat toch iedere vader, moeder of verzorgende wil! Het hebben van goed draaiende grote moestuin als standaard van een huishouden  zorgt zo niet alleen voor gezond divers voedsel en een deel van een  gezinsinkomen, maar geeft vooral de moeder ook haar waardigheid terug als mens.

Dat is belangrijk en ook terug te vinden in Laudato Si’ van onze paus Franciscus; Dat waardig zijn in je nuttig maken zoals met arbeid een noodzaak  is en een deel van de zin van het leven op deze Aarde is.

Dus professioneel werken aan ons eigen voedsel als een volwaardige arbeid voor met name huisvrouwen kan zorgen voor het nodige aanzien. Dat aanzien van individuen kan groeien met hulp van Corazon “Sowing seed” boxen. Corazon wil mensen helpen om op een vrije weg te kunnen wandelen van waardigheid, groei in de menselijke ontwikkeling en verwezenlijking van persoonlijke doelen.

Waar het met “Sowing seed” boxen ook omgaat is dat we de gezinnen economisch zelfstandig maken door ze te leren en te ondersteunen in het opzetten van een landbouwbedrijfje en de daaraan gekoppelde handel.

Het helpen van de minste Mijner broeders en zusters op aarde is een boodschap van Jezus. Het zijn vaak de moeders met kleine kinderen die de dupe worden, omdat de omstandigheden op aarde nog steeds te slecht zijn.  Voor hen is het vaak het moeilijkst om goed rond te kunnen komen. Eten is een eerste levensbehoefte, maar met weinig is zaken als geld voor  school er al helemaal niet bij. Dat kan veranderen met dit project van Corazon “Sowing seed”. Elke dag goed eten en ook wat extra inkomsten brengt kansen in elk gezin.

Een ander project met de “Sowing seed” boxen loopt via de redemptoristen in KONGO. Een missionaire katholieke orde die in het westen van Kongo het evangelie verkondigde en kerken stichten. De regio rond de hoofdstad Kinshasa is uitgegroeid tot een bloeiende  katholiek gemeenschap.

Deze kerk provincie Kinshasa telt daar totaal 5,5 miljoen gedoopte mensen. Het Bisdom van Matadi waar ons project loopt is een van de zetels van de kerk provincie Kinshasa. In 2004 waren er daar 665.000 gedoopt. Het Bisdom is verdeeld in 37 parochies. Per parochie gemiddeld 18 000  mensen.

Kongo

Stichting Corazon is in 2019 een samenwerking gestart met de paters Redemptoristen in het westen van de republiek Kongo, bisdom Matadi. Daar heeft pater Charles een klein agrarisch trainingscentrum dat voor Corazon sowing seed zaden test of ze geschikt zijn voor deze regio.

Als kerk meedoen aan dit project?

Bent u als kerk geinteresseerd in dit project? Informeer bij stichting Corazon voor de voorwaarden. Doen! Als Christenen werken wij samen om de armoede de wereld uit te helpen.

Heeft uw bedrijf interesse om voor Corazon “Sowing seed” boxen katalysator te zijn? Dat kan. Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het project “Sowing seed” boxen. Bijvoorbeeld door een product te koppelen aan  Corazon “Sowing seed” boxen.

Bedrijven kunnen zo een deel van de opbrengst van het product investeren in het verdrijven van honger en ondervoeding via “Sowing seed” boxen van Corazon. Voor elk verkocht product draagt een bedrijf bijvoorbeeld 0,50 euro cent af. Of help ons met zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld door op uw website aandacht te schenken aan Corazon “Sowing seed”.