“Corazon Sowing seedbox” het slimme doosje groente en fruit zaden.

 

Elk doosje bevat hoogwaardige kwaliteit zaden. Meer dan genoeg zaden om een familie van 5-6  personen een heel jaar door verse groenten te bezorgen. De katholieke Caritas organisatie helpt en faciliteert ons bij trainingen en de distributie. Ieder gezin krijgt persoonlijke training en intensieve begeleiding via het Sowingseed program. Corazon Sowing program bereik is wereldwijd. Corazon maakt met het Sowingseed program voedsel zekerheid binnen handbereik.

U kunt zowel sponsoren, doneren als investeren in dit Corazon project.

“It is so simple, whit Corazon Sowingseed program, I go every day to my own garden, pick greens and cook a nutritious meal for us all! “

Voedsel zekerheid voor het hele gezin

Het Corazon programma  “Sowing seed” is een home grow voedselteelt project voor gezinnen in ontwikkelingslanden.

Gezinnen kunnen aan het sowing seed programma deelnemen door een ticket te kopen.Ze ontvangen dan 1 Corazon sowing seedbox voor een gezin van 5-6 mensen waarmee ze 1 jaar lang diverse groente en fruit kunnen telen. Ze krijgen ook fruitbomen en een jaar lang allerlei training en  intesieve begeleiding zodat hun eigen home grow garden voor 100% succesvol word.

Zelfredzaamheid

Dit Corazon project heeft als doel de zelfredzaamheid van gezinnen te vergroten. Dit doen we door te zorgen dat er rond een gezin genoeg en divers goed vers voedsel aanwezig . Veel variëteit aan vers voedsel als aanvulling op hun normale dieet. De meeste mensen eten te veel eenzijdig voedsel zoals maispap en andere graangewassen. Als mensen dit te lang consumeren worden hun lichamen verzwakt en missen de weerstand tegen allerlei kwalen en ziektes. De levensverwachting ligt daarom veel lager dan hier bij ons in Europa.Sowing seed program rekend daar mee af. Een “home grow food garden” een ‘”must” in elk huishouden!

Regenseizoen gewassen

Basis gewassen als mais en granen groeien alleen goed tijdens het regenseizoen. Omdat ze sterk afhankelijk zijn regen word er in het beste seizoen ten opzichte van groente gewassen te veel van gekweekt. Ook zijn deze goed te bewaren daardoor is er te weinig verse groente beschikbaar.

Weinig variëteit

Hierdoor zit er dus veel te weinig variëteit in de dagelijkse voeding en missen deze mensen allerlei noodzakelijke voedingstoffen zoals mineralen en vitaminen en dat zorgt voor ondervoeding en gezondheid problemen.

Gewoon onnodig! Want het is het gemis van kennis van het klimaat, de mogelijkheden van teelt het hele jaar door en goede materialen zoals zaaigoed en water opslag dat goede structurele productie onmogelijk maakt.

Groente kweken het hele jaar door

Omdat onder ontwikkelde regio’s vaak juist in warmere streken op aarde liggen kan men eigenlijk het hele jaar door voedsel produceren. Daar wil Corazon op in zetten met Sowing seed.

Twee trajecten

Eerste traject is de professionalisering van de home grow garden, of te wel de moestuin! Dit doen we door huisvrouwen met trainingen en intensieve begeleiding te helpen nabij hun huis zefredzaam te worden in het produceren van eigen voedsel.

Tweede traject is het helpen van de zgn small and middel scale farmers met zaaigoed en trainingen om het hele jaar door verse groente te telen. Ook is hier een programma wat de afzet van hun producten zal verbeteren.

Het Corazon sowing seeds programma is er om de voedselzekerheid groter te maken in de onderontwikkelde gebieden op aarde.

Caritas als hulporganisatie

Corazon betrekt bij  “Sowing seed” de hulp organisatie van de Katholieke kerk , Caritas.Caritas is een vast onderdeel van de kerk om daadkrachtig dagelijkse hulp te kunnen aanbieden aan armere , ouderen en zieken.

Caritas helpt ons bij de verdeling van kennis en materialen zoals de sowing seed  zadenboxen. Ze helpt bij de stimulering van mensen om mee te doen met Sowing seed . Daarnaast faciliteren Caritas infrastructuur als gebouwen  en communicatie middelen om een professionele, kleinschalige teelt van verse groenten te ontwikkelen”.

Wilt u mee financieren? Dat kan met koninklijk voedsel zekerheid project van stichting Corazon.  Voor info oevr voorwaarden en rendementen ; stichtingcorazon@ziggo.nl

Meer dan 700 miljoen mensen om aarde zijn ondervoed. Ze leven op een te eenzijdig voedingsaanbod of hebben dagelijks te weinig voedsel beschikbaar.

Degenen die het minst hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde, zullen het meest lijden onder de schadelijke effecten van de opwarming van de aarde. Benadrukken we bij Corazon. Er moet toch dringend structurele actie ondernomen worden om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan, het recht op voedsel en andere fundamentele mensenrechten moeten we eerbiedigen.Stichting Corazon wil laten zien dat mensenrechten prioriteit geven bij het uitvoeren van het klimaatveranderings akkoord  noodzakelijk is om  alle personen te helpen zich aan te kunnen passen aan de komende veranderingen, want het zullen met name van de meest kwetsbaren zijn die de hardste klappen zullen krijgen terwijl de veroorzakers vaak beschermd zijn. En de lokale voedselvraag door middel van grootschalige productiegerichte landbouwmodellen zullen niet de juiste oplossing zijn. De mensen rechten van juist de kwetsbare zullen gegarandeerd moeten worden door de globale samenleving om uitbuiting en extreme prijzen uit te sluiten. Klimaatrechtsvaardigheid is ook voedselzekerheid voor iedereen en wij geloven dat daarbij een overzichtelijke makkelijk te onderhouden teelt van voedsel mer noodzakelijk is.

Corazon sowing seed program wil dit gaan garanderen door rechtvaardig, eenvoudig en vooral structureel te bouwen. Zo is de samenwerking met lokale en internationale Caritas organisaties  van de katholiek christelijke kerk noodzakelijk om eenvoudig en tegen relatief lage kosten in een korte tijd een lokaal project op te bouwen en uit te voeren waardoor heel veel mensen structureel geholpen kunnen worden. Dit kan met vele soorten projecten vergelijkbaar als dit voedselzekerheid project Sowing seed . We denken dan aan water en sanitatie en clean cooking. Alleen zo kunnen we inzetten op het bereiken en daadwerkelijk structureel helpen van vele honderden miljoenen mensen. Dit kan in principe waar ook ter wereld waar Caritas gevestigd is. De inzet van Caritas via parochie is succesvol omdat Caritas mensen is, een gemeenschap is die weet hoe de lokale situatie is en zicht heeft op wie meer divers voedsel nodig heeft. De kerkelijk Caritas is vaak maar de enigste goed georganiseerde groep mensen in een regio. En het is een groep die zich bekommeren om het welzijn van zich zelf en van andere mensen.

Corazon ontwikkelde daarom een training en begeleiding traject wat eigenlijk in de praktijk door lokale Caritas uitgevoerd word. Zo maken we dat elke lokale kerk het program kan inzetten om daarmee zo veel mogelijk lokale huisvrouwen te helpen voedsel zeker te worden. Corazon coördineert dit gehele program in samenwerking met Caritas. Trainers (eigen bevolking) in het veld worden door Corazon betaald om ondersteuning te geven aan de huisvrouwen.

Financiering

Helpen zelf de kost te verdienen om acties te kunnen ondernemen tegen het gevaar van global warming!

Het hoofd bieden aan de steeds groter wordende problemen rond de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan is het primaire doel van stichting Corazon.

Dit doen wij door ondersteuning te geven aan mensen om zo veel mogelijk zelf de gevolgen van klimaat verandering op te kunnen vangen. Zelfredzaam worden met projecten waar mensen meewerken hun eigen kost te n verdienen.

Werk is direct belonend. Zodat zij met klimaat adaptatie ook zelf een waardig leven kunnen opbouwen. Onze projecten zijn ervoor om uit een moeilijke leefsituaties te groeien naar een zelfstandig, zelfvoorzienend en menswaardig bestaan. Wij kiezen bewust voor het niet alleen maar mensen met een eenmalige hulp bijstaan in noodsituaties zoals bij overstromingen en droogte. We willen mensen helpen om zich voor te bereiden op gevaar wat kan komen en gevaar uit te sluiten en te ontwijken.

”Het principe wat wij willen introduceren in dit voedselzekerheid project is dat mensen ter plekke zelf mee gaan investeren in hun eigen toekomst, en dat wij hen daarbij willen helpen.We geven training, begeleiding en werkmateriaal zoals zade. Maar omdat mensen zelf mee moeten investeren en dat niet altijd kunnen geven we kortingen en leningen op de inleg kosten. Wij kiezen wij voor een eigen bijdrage van deelnemers aan Corazon “Sowing seed” waarmee ze een deelname kopen in een jaar lang Sowing seed training en begeleiding inclusief een zadenbox en fruitboemen.

30 euro betalen van een 2 euro dagloon is een heel bedrag

Deename aan het Sowing seed program kost voor de mensen 30 euro, dit is een aanzienlijk bedrag. Er zit dan wel de training en begeleiding bij maar toch nog bijna 2 weken loon.  Waarom mee investeren? Als mensen zelf mee investeren krijgen we een veel succesvollere uitwerking. Dit is een veel efficiëntere hulpmethode dan bijvoorbeeld alleen maar het geven van wat geld, wat in sommige gevallen niet eens bij de mensen terechtkomt.

Als men een ticket koopt en dus ervoor gewerkt heeft gaat men er in het algemeen veel meer verantwoord mee om. De kosten die mensen mee gaan dragen liggen wel in verhouding met het gemiddelde inkomsten per regio. Een zadenbox zal voor iemand in een ontwikkelingsland nooit meer kosten dan een bedrag dat overeenkomt met de waarde van een maandloon”.

Eenmaal succesvol geoogst is de waarde van 30 euro zaden boxen omgezet  naar 500 euro waarde in voedselaankoop als mensen normaal het voedsel op de markt zouden moeten kopen. Als ze het al konden kopen.

Tanzania

Stichting Corazon is in 2019 samen met lokale Tanzaniaanse mensen gestart met de opzet van een kleine Corazon boerderij.Dit is de trainingsbasis voor het ”sowing seed” project in die regio. De regio is Kayanga en ligt in het noordwesten van Tanzania.

In de omgeving van de dorpen ten westen van het Victoria meer hebben we een kleine boerderij geadopteerd. De beheerder van het perceel, Lawrence C Sekiku is lid van de lokale parochie en afgestudeerd aan de agrarische hogeschool. Als coördinator van Corazon Tanzania zal hij in samenwerking met Caritas Kayanga  en Wageningen Universiteit lokale deelnemers opleiden tot parochiale CSS trainers (Corazon Sowing Seed trainers).

Op de Corazonfarm zoals we de boerderij noemen, worden ook de zaden getest die we vanuit Nederland gestuurd hebben. De zaden zijn beschikbaar gesteld via een Aid Programma van Takii seed. We testen hier onder andere of  de zaden geschikt zijn voor het klimaat in de streek.

Ook zullen we de home grow technieken hier verder ontwikkelen.

Meet the Corazon Caritas team 

Dit is ons Caritas Corazonteam. Met toestemming van de bisschop werken zij vanuit het parochie cluster kantoor. Dit team helpt onder andere met de opzet van de communicatie tussen de verschillende parochies en tussen de parochianen, stichting Corazon en de Corazonfarm. Het team bestaat uit 4 jonge energieke katholieke christenen, 2 mannen en 2 vrouwen gekozen uit de verschillende parochies. Zij vormen het team dat ons zal ondersteunen en zorg zal dragen voor een goede distributie van de benodigde informatie, goederen en diensten vanuit het het sowing seedproject.

Caritas Kayanga bestrijkt het hele bisdom Kyanga, wat zich bevind in de noordwestelijke hoek van Tanzania. Het beslaat uit 7.716 vierkante kilometer oppervlakte. Het deelt grenzen met Oeganda in het noorden, met Rwanda in het westen.

Bananen en bonen zijn hier basisvoedsel. Koffie is het enige commerciele gewas, wat op de internationale markt wordt verhandeld. Het inkomen per hoofd van de bevolking is er rond de 100 euro. (bisdom)Kayanga heeft een bevolking van 658.201 inwoners (geteld in 2012) waarvan er 394.921 katholiek zijn. Er zijn 13 parochies en 242 huis en  dorpskerkjes die fungeren als dorpsparochie kerk.

Bisschop Almachius Vincent Rweyongeza

Hier is een overzicht van de Corazon locatie in Tanzania, zoals je ziet is er zat te doen. Het is ook een voorbeeld van hoe mensen daar van de bodem af op moeten bouwen aan een degelijke agrarische sector. Gebrek aan materialen en gereedschappen zorg dan ook voor stagnatie waardoor in deze regio onnodig de voedsel zekerheid in geding komt. Eenzijdige voedsel aanbod en lage productie op deze percelen zorgen voor regelmatige onzekere periodes door het jaar heen.

De mensen van Corazon Tanzania zijn aan de slag gegaan en hebben samen gezorgd dat het een werkbaar perceel kan worden waar we het trainings centrum zullen starten voor de sowing seed box .

Handtekening op het gebouw en dan de zaden de grond in, deze zijn geschonken door takii seeds een van de partners van het Corazon sowing seed program

De grond is er vruchtbaar.Het hele jaar rond warmte, genoeg water en zon het is een kwestie van de juiste kweekmethode, techniek en goede zaden. Zo willen we met dit project vorm geven aan de voedsel zekerheid door Caritas met intensieve studie, advies en zaden.

Met de groei komen er ook diertjes die mee willen eten. Omdat we gewoonte willen aanleren om biologisch te telen gebruiken we inheemse huis en tuin middeltjes, en ze werken.

Eigenwaarde

Zelf kunnen zorgen voor je eigen gezin, dat is iets wat toch iedere vader, moeder of verzorgende wil! Het hebben van goed draaiende grote moestuin als standaard van een huishouden  zorgt zo niet alleen voor gezond divers voedsel en een deel van een  gezinsinkomen, maar geeft vooral de moeder ook haar waardigheid terug als mens.

Dat is belangrijk en ook terug te vinden in Laudato Si’ van onze paus Franciscus; Dat waardig zijn in je nuttig maken zoals met arbeid een noodzaak  is en een deel van de zin van het leven op deze Aarde is.

Dus professioneel werken aan ons eigen voedsel als een volwaardige arbeid voor met name huisvrouwen kan zorgen voor het nodige aanzien. Dat aanzien van individuen kan groeien met hulp van Corazon “Sowing seed” boxen. Corazon wil mensen helpen om op een vrije weg te kunnen wandelen van waardigheid, groei in de menselijke ontwikkeling en verwezenlijking van persoonlijke doelen.

Waar het met “Sowing seed” boxen ook omgaat is dat we de gezinnen economisch zelfstandig maken door ze te leren en te ondersteunen in het opzetten van een landbouwbedrijfje en de daaraan gekoppelde handel.

Het helpen van de minste Mijner broeders en zusters op aarde is een boodschap van Jezus. Het zijn vaak de moeders met kleine kinderen die de dupe worden, omdat de omstandigheden op aarde nog steeds te slecht zijn.  Voor hen is het vaak het moeilijkst om goed rond te kunnen komen. Eten is een eerste levensbehoefte, maar met weinig is zaken als geld voor  school er al helemaal niet bij. Dat kan veranderen met dit project van Corazon “Sowing seed”. Elke dag goed eten en ook wat extra inkomsten brengt kansen in elk gezin.

Een ander project met de “Sowing seed” boxen loopt via de redemptoristen in KONGO. Een missionaire katholieke orde die in het westen van Kongo het evangelie verkondigde en kerken stichten. De regio rond de hoofdstad Kinshasa is uitgegroeid tot een bloeiende  katholiek gemeenschap.

Deze kerk provincie Kinshasa telt daar totaal 5,5 miljoen gedoopte mensen. Het Bisdom van Matadi waar ons project loopt is een van de zetels van de kerk provincie Kinshasa. In 2004 waren er daar 665.000 gedoopt. Het Bisdom is verdeeld in 37 parochies. Per parochie gemiddeld 18 000  mensen.

Kongo

Stichting Corazon is in 2019 een samenwerking gestart met de paters Redemptoristen in het westen van de republiek Kongo, bisdom Matadi. Daar heeft pater Charles een klein agrarisch trainingscentrum dat voor Corazon sowing seed zaden test of ze geschikt zijn voor deze regio.

Als kerk meedoen aan dit project?

Bent u als kerk geinteresseerd in dit project? Informeer bij stichting Corazon voor de voorwaarden. Doen! Als Christenen werken wij samen om de armoede de wereld uit te helpen.

Heeft uw bedrijf interesse om voor Corazon “Sowing seed” boxen katalysator te zijn? Dat kan. Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het project “Sowing seed” boxen. Bijvoorbeeld door een product te koppelen aan  Corazon “Sowing seed” boxen.

Bedrijven kunnen zo een deel van de opbrengst van het product investeren in het verdrijven van honger en ondervoeding via “Sowing seed” boxen van Corazon. Voor elk verkocht product draagt een bedrijf bijvoorbeeld 0,50 euro cent af. Of help ons met zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld door op uw website aandacht te schenken aan Corazon “Sowing seed”.