“It is so simple! Whith this Corazon Sowingseed program I can go every day to my own home kitchen garden. I pick there some different greens and cook them to a tastefully nutritious meal for all the family. We have now plenty of healty nutricious vegtables! “Thanks to God is realy great that He send me Corazon!

Helpt U ook mee met “Corazon Sowing programma”?

Een uniek training programma rond een slim doosje groente en fruit zaden! Hiermee helpt u gezinnen in armere landen aan een voedsel zekere toekomst?

 

Investeert 30 euro en u financiert een jaar lang deelnemende gezinnen met dagelijks vers voedsel! U financiert zo een 1 jaar durend intensief trainingsprogramma met persoonlijke begeleiding .

Waarom uniek? Omdat u direct meehelpt maar u uw geld terug krijgt als u dat wil!

Sowing seed programma van Corazon is een samenwerking met Caritas.We helpen gezinnen hun eigen voedsel te kweken. Dat doen we met training waarin deskundige lokale stewards hen leren een eigen professionele moestuin te onderhouden en op professionele wijze uit te baten.

Hierdoor kunnen zij nu voortaan zelf genoeg en voedzaam vers voedsel op hun bord verzorgen. Een doosje met duizenden hoogwaardige kwaliteits- zaden en intensieve training maakt het verschil. Alleen is nu nog een goede financiele basis nodig om deelnemers te voorzien zodat ze hun eigen kinderen een heel jaar lang verse groenten te bezorgen.

Sowing seed programma is een pilot gestart in het Tanzaniaanse bisdom Kayanga, u kunt deze pilot via verschillende media volgen.

Ieder deelnemend gezin krijgt een jaar lang begeleiding en traning van een door corazon opgeleide lokale deskundige stewards. Deze Stewards, rentmeesters, zijn in loondienst bij het Corazon sowing seed program. U en Corazon maken het Sowingseed program voedsel zekerheid in Tanzania uitvoerbaar en binnen handbereik van veel mensen die nu ondervoed zijn of structureel honger lijden.

Groot deel van de meer dan 700 miljoen mensen op aarde die ondervoed zijn of honger lijden is (katholiek) christen. Help hen een doorbraak te forceren zodat zij niet meer hoeven te leven op een te eenzijdig voedingsaanbod of dagelijks te weinig voedsel.

De opwarming van de aarde eist een hoge tol. Deze broeders en zusters meehelpen met snelle en structurele acties zoals het recht op voedsel en andere fundamentele mensenrechten als schoon drinkwater is noodzakelijk .

Stichting Corazon wil laten zien dat eerste levens behoefte prioriteit vragen als het gaat om het uitvoeren van het klimaat akkoord. Corazon vind het noodzakelijk dat we alle personen helpen om zich aan te kunnen passen aan de komende klimaat veranderingen. Want het zullen met name van de meest kwetsbaren zijn die de hardste klappen zullen krijgen terwijl de veroorzakers vaak er weinig tot geen hinde van vinden, althans hier in de Europese unie. Grootschalige productiegerichte landbouwmodellen zullen niet de juiste oplossing zijn om komende honger door voedsel problemen gerelateerd aan het klimaat op te kunnen lossen . Het beschermen van de mensen rechten van juist die kwetsbare zal gegarandeerd moeten worden door de welvarende in de samenleving. Om zo bijvoorbeeld uitsluiting, uitbuiting en extreme prijzen voor voedsel uit te sluiten.

Volgens Corazon is klimaatrechtsvaardigheid ook voedselzekerheid voor iedereen. Corazon gelooft dat daarbij een overzichtelijke en makkelijke manier van onderhouden van een eigen voedsel productie dan noodzakelijk is.

Corazon sowing seed program wil dit gaan garanderen door rechtvaardig, eenvoudig en vooral structureel te bouwen. Dat we daarbij de beste en efficiëntste structuren op aarde moeten inzetten. Daarom zijn we een samenwerking aan gegaan met lokale en internationale Caritas organisaties  van de katholiek christelijke kerk. Deze samenwerking is noodzakelijk om snel en eenvoudig en tegen zeer relatief lage kosten overal te kunnen komen met hulp programma’s . Midden in een samenleving hoe afgelegen ook.  Zo kan Corazon een lokaal Sowing seed program opbouwen waardoor heel veel mensen structureel met dagelijks vers voedsel geholpen kunnen worden. Dit kan met vele soorten projecten van andere organisaties ook, projecten vergelijkbaar als dit voedselzekerheid project Sowing seed. We denken dan aan water, sanitatie en clean cooking maar ook educatie of gezondheid projecten.

Alleen zo kunnen we inzetten op het daadwerkelijk bereiken van vele honderden miljoenen mensen.

Dit kan in principe waar ook ter wereld waar Caritas gevestigd is. De inzet van Caritas via parochie is succesvol omdat Caritas mensen is, een gemeenschap is die weet hoe de lokale situatie is en zicht heeft op wie meer divers voedsel nodig heeft. De kerkelijk Caritas is vaak maar de enigste goed georganiseerde groep mensen in een regio. En het is een groep die zich bekommeren om het welzijn van zich zelf en van andere mensen. Caritas kan in elke lokale kerk het program integreren om daarmee zo veel mogelijk lokale (huisvrouwen) mensen te helpen voedsel zekerder te worden.

Corazon sowing seed unieke financiering mogelijkheden

Geld terug garantie , geen risico voor uw investering. U leent deelnemers en bedrag van 30 euro en krijg die zonder rente terug! Dat is het unieke aan een Sowing seed programma.

In christenen investeren zodat ze zelf de kost te kunnen verdienen om daarmee alle noodzakelijke acties te kunnen ondernemen tegen het gevaar van de opwarming van de aarde!

Christenen helpen het hoofd te kunnen bieden aan het steeds groter groeiende probleem, de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan! Dat is het primaire doel van stichting Corazon.

Dit doen wij ook door financiering te regelen voor hen zodat ze zo veel mogelijk zelf de gevolgen van klimaat verandering op te kunnen gaan vangen. Zelfredzaam worden met onder ander voedsel productie, schoon drinkwater en goede sanitatie is bij Corazon Sowing seed een prioriteit. Zeker waar in risico regio,s  waar de christenen wonen zoals rond de evenaar en nabij woestijnen.

Werk creëren in de verduurzaming van de samenleving is voor Corazon ook prioriteit omdat dit voor christenen direct belonend is.  Met hun inkomen of producten en diensten kunnen zij zelf met klimaat adaptatie aan de slag. Ook kunnen zij met hun inkomen een waardig leven opbouwen. Onze projecten zijn hiervoor ontwikkeld; om christenen uit een moeilijke leefsituaties te doen groeien naar een zelfstandig, zelfvoorzienend en menswaardig christelijk bestaan. Wij kiezen bewust voor het niet alleen maar mensen met een eenmalige hulp bijstaan in noodsituaties zoals bij overstromingen en droogte maar Corazon wil mensen helpen om zich voor te bereiden op het echte levens gevaar wat kan komen uit de gevolgen van de extreme opwarming van de aarde.

Financier medechristenen om deel te kunnen nemen aan sowing seed programma!

Hoe werkt een sowing seed programma mee-financiering?

”Het unieke van dit Corazon financiering programma is dat u met dit voedselzekerheid project eigenlijk deelnemers in Tanzania 30 euro leent en dat zij, de deelnemers in Tanzania via Corazon uw 30 euro inleg terugbetalen.

Corazon wil zo bereiken dat christenen in nood zelf investeren in hun eigen toekomst, en dat wij, dus u en Corazon hen daarbij willen helpen. Wij regelen alle ins en outs, kopen zaden in, zorgen voor de organisatie, geven deelnemers deskundige training, begeleiding hen en staan 12 maanden lang voor deelnemers klaar met alle noodzakelijke raad en daad en verzorgen werkmateriaal zoals goede groenten en fruit zaden.

Maar omdat mensen niet alles in een keer zelf terug kunnen betalen is er de mogelijkheid van termijn betaling. Deelnemende christenen mogen als zij dat wenen in 3 tot 7 termijnen terugbetalen.  Corazon heeft daarvoor voor financiering nodig. Investerings middelen want zaken als inkoop van goede groente en fruit zaden, transport van dozen met sowing seed boxen  en verpakken van de zaden , distributie in Tanzania, het loon van alle stewards , de totale exploitatie kosten moet wel gefinancierd worden willen we christenen kunnen voorzien van het sowing seed programma. Daar willen we uw geld gebruiken.

Vandaar dat wij u vragen mee te investeren in uw broeder en zusters, het totale budget voor deze pilot met 5000 deelnemende gezinnen ,ongeveer 30 000 mensen is 150 000 euro. Dat is 5 euro per persoon en voor dat geld hebben zij het hele jaar door vers voedsel uit eigen tuin. Vanuit dat budget van 150 000 euro betalen wij alle kosten die nodig zijn om deze sowing seed programma met 5000 deelnemende gezinnen te laten slagen.Waaronder de jaar lonen van de lokale Corazon stewards, die trainers en begeleiders van deelnemers zijn.

30 euro betalen om een jaar lang vers voedzaam voedsel te kunnen eten is een goede investering voor Sowing seed deelnemers.

Deelname aan het Sowing seed program kost voor de mensen 30 euro, dit is een aanzienlijk bedrag. Het is vergelijkbaar met een half minimum maandloon.  Daarom is het nodig mee te investeren, het deze mensen voor te schieten? Als mensen dan terug mogen betalen in bijvoorbeeld 3 termijnen van 10 euro da n is dit te dragen. Zonder veel risico voor deelnemers. Dit termijn terug betalen is een efficiënt hulpmethode gebleken, iets wat we steeds meer zien bij de zogenaamde micro financiering in ontwikkeling lanen. Waar banken voor Nederlandse begrippen kleinen bedragjes enen waarmee mensen hun eigen bedrijfje kunnen opbouwen. Voor geld verstrekkers niet echt veel risico, want wat is nu 30 euro voor een Nederlander? Niet echt veel toch maar voor mensen die deelnemen maakt het een heel groot verschil. He is beter leven, gezonder leven en veel meer koopkracht want dagelijks genoeg vers voedsel kopen een heel jaar lang dat vertegenwoordig al gauw een financiële waarde van ongeveer 500 euro. Dat is in Tanzania in onder ontwikkelde gebieden meer dan een half jaar loon.

U investeert of financiert en deelname voor 30 euro en u kan kiezen voor 100% terug gave , 50% terug gave of een 100% donatie

Christenen kopen een deelname ticket voor het Corazon sowing seed programma via de lokale Caritas. Men kan in een keer betalen maar kan ook kiezen voor termijn betaling bv 3 x 10 euro per maand. Corazon kan die termijn betaling aanbieden omdat u daartegen Corazon de 30 euro betaald heeft, waardoor wij alle investeringen kunnen doen. Corazon int het termijn bedrag in Tanzania via de lokale Caritas en geeft u na enkele maanden, maximaal 12 maanden uw 30 euro terug. U hoeft verder niets te doen. Maar Corazon heeft ook meer werk en kosten dus vragen wij u te overwegen ene deel van uw inleg aan Corazon te geven. Bij de start van uw financiering kan u kiezen om 100% terug te vragen, wat wij garanderen maar u kun ook kiezen om Corazon 50% van uw financiering te mogen houden als donatie. Dat is 15 euro.  Of u kiest voor een 100% donatie, wat inhoud dat u uw 30 euro aan dit Corazon project schenkt als investering voor bijvoorbeeld het volgende sowing seed seizoen of oor de verbetering van de samenwerking tussen Caritas en Corazon.

Tanzania

Stichting Corazon is in 2019 gestart in samenwerking met lokale Tanzaniaanse partners met een Corazonfarm, de trainingsbasis voor het ”sowing seed prgramma” in die regio. De samenwerking is oa met Caritas  van het bisdom Kayanga en ligt in het noordwesten van Tanzania.

Ten noord westen van het Victoria meer in het land mooie en bijzondere land Tanzania hebben we met uw hulp het eerste Corazon sowing seed trainings centrum geopend!

Dit training centrum dient als basis voor het Corazon sowing seed prgramma, een voedsel zekerheid programma cq klimaat adaptatie programma van stichting Corazon .

De beheerder van het Corazon Sowing seed trainings centrum is onze Corazon coördinator Tanzania, Lawrence C Sekiku. Een actief lid van de lokale katholieke parochie en afgestudeerd aan de agrarische hogeschool. Als coördinator van Corazon Tanzania zal hij in samenwerking met Caritas Kayanga lokale deelnemers opleiden tot parochiale Corazon stewards (Corazon Sowing Seed stewards).

Caritas Kayanga bestrijkt het hele bisdom Kyanga,

Het bisdom bevind in de noordwesten van Tanzania. Het beslaat uit 7.716 vierkante kilometer oppervlakte. Het deelt grenzen met Oeganda in het noorden, met Rwanda in het westen. Het inkomen per hoofd van de bevolking is er rond de 100 euro. (bisdom)Kayanga heeft een bevolking van 750 000 inwoners  waarvan er 500 000 katholiek zijn. Er zijn 18 parochies en 242 huis en  dorpskerkjes die fungeren als dorpsparochie kerk.

Bisschop Almachius Vincent Rweyongeza

Hier is een overzicht van de Corazon locatie in Tanzania, zoals je ziet is er zat te doen. Het is ook een voorbeeld van hoe mensen daar van de bodem af op moeten bouwen aan een degelijke agrarische sector. Gebrek aan materialen en gereedschappen zorg dan ook voor stagnatie waardoor in deze regio onnodig de voedsel zekerheid in geding komt. Eenzijdige voedsel aanbod en lage productie op deze percelen zorgen voor regelmatige onzekere periodes door het jaar heen.

De grond is in deze regio van Tanzania zeer vruchtbaar. In Tanzania is het hele jaar rond genoeg zon, warmte en water , de juiste mix om alerlei groente en fruit te telen. Het is een kwestie van de juiste zaden, kweekmethode en onderhoud. Met het Sowing seed programa willen we daar mee vorm aan geven en zo zorg dragen dat voedsel onzekerheid in deze regio in de toekomst ondenkbaar is.

Eigenwaarde

Zelf kunnen zorgen voor je eigen gezin, dat is iets wat toch iedere vader, moeder of verzorgende wil! Het hebben van goed draaiende grote moestuin als standaard van een huishouden  zorgt zo niet alleen voor gezond divers voedsel en een deel van een  gezinsinkomen, maar geeft vooral de moeder ook haar waardigheid terug als mens.

Dat eiegen waarde belangrijk is weten we allemaal . Dit vinden we ook terug in de bijbel, de lessen van Jezus en ook in Laudato Si’ van onze paus Franciscus; Dat waardig zijn ook is dat je nuttig bent met zorg voor je gezin en arbeid. Het is  een noodzaak waardig te kunnen leven op deze Aarde.

Jezus zei dat ieder gelijk is voor God, man, vrouw arm of rijk. De huisvrouw die professioneel meewerkt aan het eigen voedsel telen kan als een volwaardige arbeid gezien worden. Dat verdiend aanzien en kan met hulp van Corazon “Sowing seed program” gerealiseerd worden. Corazon wil vrouwen helpen om vrij te zijn in hun taak als verzorgster van het gezin ende kinderen. Zodat zij zich op een vrije weg bevind van zelfredzaamheid, waardigheid, en kan meegroeien in de ontwikkeling en verwezenlijking van haar persoonlijke doelen.

Waar het met “Sowing seed programma ” om gaat is dat we de huisvrouwen zelfstandig maken door ze te leren hun eigen voedsel op professionele wijze te telen en haar daarmee te ondersteunen. Sowing seed programma is het opzetten van een home grow garden , de eigen veelzijdige moestuin.

Het helpen van de minste Mijner broeders en zusters op aarde is een boodschap van Jezus. Helpen met hun voedsel is hen helpen met hun eerste levensbehoefte.

U kunt zowel sponsoren, doneren als investeren in dit Corazon project.

Voedsel zekerheid voor het hele gezin

Het Corazon programma  “Sowing seed” is een home grow voedselteelt project voor gezinnen in ontwikkelingslanden.

Gezinnen kunnen aan het sowing seed programma deelnemen door een ticket te kopen.Ze ontvangen dan 1 Corazon sowing seedbox voor een gezin van 5-6 mensen waarmee ze 1 jaar lang diverse groente en fruit kunnen telen. Ze krijgen ook fruitbomen en een jaar lang allerlei training en  intesieve begeleiding zodat hun eigen home grow garden voor 100% succesvol word.

Zelfredzaamheid

Dit Corazon project heeft als doel de zelfredzaamheid van gezinnen te vergroten. Dit doen we door te zorgen dat er rond een gezin genoeg en divers goed vers voedsel aanwezig . Veel variëteit aan vers voedsel als aanvulling op hun normale dieet. De meeste mensen eten te veel eenzijdig voedsel zoals maispap en andere graangewassen. Als mensen dit te lang consumeren worden hun lichamen verzwakt en missen de weerstand tegen allerlei kwalen en ziektes. De levensverwachting ligt daarom veel lager dan hier bij ons in Europa.Sowing seed program rekend daar mee af. Een “home grow food garden” een ‘”must” in elk huishouden!

Regenseizoen gewassen

Basis gewassen als mais en granen groeien alleen goed tijdens het regenseizoen. Omdat ze sterk afhankelijk zijn regen word er in het beste seizoen ten opzichte van groente gewassen te veel van gekweekt. Ook zijn deze goed te bewaren daardoor is er te weinig verse groente beschikbaar.

Weinig variëteit

Hierdoor zit er dus veel te weinig variëteit in de dagelijkse voeding en missen deze mensen allerlei noodzakelijke voedingstoffen zoals mineralen en vitaminen en dat zorgt voor ondervoeding en gezondheid problemen.

Gewoon onnodig! Want het is het gemis van kennis van het klimaat, de mogelijkheden van teelt het hele jaar door en goede materialen zoals zaaigoed en water opslag dat goede structurele productie onmogelijk maakt.

Groente kweken het hele jaar door

Omdat onder ontwikkelde regio’s vaak juist in warmere streken op aarde liggen kan men eigenlijk het hele jaar door voedsel produceren. Daar wil Corazon op in zetten met Sowing seed.

Twee trajecten

Eerste traject is de professionalisering van de home grow garden, of te wel de moestuin! Dit doen we door huisvrouwen met trainingen en intensieve begeleiding te helpen nabij hun huis zefredzaam te worden in het produceren van eigen voedsel.

Tweede traject is het helpen van de zgn small and middel scale farmers met zaaigoed en trainingen om het hele jaar door verse groente te telen. Ook is hier een programma wat de afzet van hun producten zal verbeteren.

Het Corazon sowing seeds programma is er om de voedselzekerheid groter te maken in de onderontwikkelde gebieden op aarde.

Caritas als hulporganisatie

Corazon betrekt bij  “Sowing seed” de hulp organisatie van de Katholieke kerk , Caritas.Caritas is een vast onderdeel van de kerk om daadkrachtig dagelijkse hulp te kunnen aanbieden aan armere , ouderen en zieken.

Caritas helpt ons bij de verdeling van kennis en materialen zoals de sowing seed  zadenboxen. Ze helpt bij de stimulering van mensen om mee te doen met Sowing seed . Daarnaast faciliteren Caritas infrastructuur als gebouwen  en communicatie middelen om een professionele, kleinschalige teelt van verse groenten te ontwikkelen”.

Wilt u mee financieren? Dat kan met koninklijk voedsel zekerheid project van stichting Corazon.  Voor info oevr voorwaarden en rendementen ; stichtingcorazon@ziggo.nl

Een ander project met de “Sowing seed” boxen loopt via de redemptoristen in KONGO. Een missionaire katholieke orde die in het westen van Kongo het evangelie verkondigde en kerken stichten. De regio rond de hoofdstad Kinshasa is uitgegroeid tot een bloeiende  katholiek gemeenschap.

Deze kerk provincie Kinshasa telt daar totaal 5,5 miljoen gedoopte mensen. Het Bisdom van Matadi waar ons project loopt is een van de zetels van de kerk provincie Kinshasa. In 2004 waren er daar 665.000 gedoopt. Het Bisdom is verdeeld in 37 parochies. Per parochie gemiddeld 18 000  mensen.

Kongo

Stichting Corazon is in 2019 een samenwerking gestart met de paters Redemptoristen in het westen van de republiek Kongo, bisdom Matadi. Daar heeft pater Charles een klein agrarisch trainingscentrum dat voor Corazon sowing seed zaden test of ze geschikt zijn voor deze regio.

Als kerk meedoen aan dit project?

Bent u als kerk geinteresseerd in dit project? Informeer bij stichting Corazon voor de voorwaarden. Doen! Als Christenen werken wij samen om de armoede de wereld uit te helpen.

Heeft uw bedrijf interesse om voor Corazon “Sowing seed” boxen katalysator te zijn? Dat kan. Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het project “Sowing seed” boxen. Bijvoorbeeld door een product te koppelen aan  Corazon “Sowing seed” boxen.

Bedrijven kunnen zo een deel van de opbrengst van het product investeren in het verdrijven van honger en ondervoeding via “Sowing seed” boxen van Corazon. Voor elk verkocht product draagt een bedrijf bijvoorbeeld 0,50 euro cent af. Of help ons met zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld door op uw website aandacht te schenken aan Corazon “Sowing seed”.