Skip to main content

Partijlijsttrekker Gert Jan Segers was op het online CU jaarlijks partijcongres aan het woord. Christenen in Nederland, vertegenwoordigt in de Christen Unie, moeten een vuist gaan maken tegen de slechte mentaliteit die er heerst in veel grote bedrijven, de multinationals. Slechte roofdier mentaliteiten vind de Cu dit. Mensen die er kunnen heersen asof ze alleen opde wereld zijn en ons allen, inclusief de planeet, in levensgevaarlijke grote klimaat problemen brengt, vind Corazon. Christenen moeten er niet blind voor blijven. Ze behoren te weten wat er gebeurd en zich er tegen verzetten. Want met name  die bedrijfscultuur is niet anders dan een duistere kant van de wereldse samenleving.

Dat het helemaal niet zo goed is wat grote bedrijven doen is wat de Christen Unie ziet. CU kijk natuurlijk nu mee in de keuken van de overheid en signaleert voor ons dat grote bedrijven, die Corazon ziet als een van de peilers van de opwarming van de aarde, wel  heel ver afstaan waar wij als christen geloven en voor staan. Gert Jan Segers van de Cristen Unie noemt het zelfs roofdier kapitalisme dat door ons zou moeten worden afgewezen omdat het totaal niet gaat om echt rentmeesterschap maar om zakken vullen.   Als voorbeeld vertelde Gert dat CU als coalitie partner getuige  was geweest dat er bedrijven waren die net voor honderden miljoenen aan winst uitgedeeld hadden aan hun aandeel houders en hun management team en toch met de handjes op vooraan in de rij stonden om een groot aandeel te claimen van de Corona hulp budgetten van de overheid. Gert Jan Segers typeerde hier toch heel goed met welke mensen we te maken hebben die ook verantwoordelijk zijn voor bedrijvigheid dat onze aarde kapot maakt. Hoe scrupuleus die wereld is , hoe slecht mensen zijn terwijl ze wel het stuur hebben van bedrijven die mega groot kapitaal beheren. Dat dit gebeurd in die hoogste bestuur regionen van wereldse bedrijven die ons geld beheren, geld wat behoort gebruik te worden voor de opbouw en in stand houden van de samenleving, rentmeesterschap. rentmeesterschap is beheer hebben van iets wat niet van jou is maar van iemand anders en rentmeesterschap moet ten goede komen van alle mensen en de schepping. Maar wat we nu zien, een peiler van het klimaat probleem is geld genereren op een wijze van wat wij noemen geld graaien, zo veel mogelijk geld binnen slepen ondanks waar het vandaan komt en hoe je er aan komt en  wat de gevolgen ervan zijn.

Corazon had al gewezen via Corazon.nu op de enorme schade die dit soort bedrijven aanrichten. Die mentaliteiten binnen grote bedrijven die zo veel schade kunnen aanrichten aan het klimaat op aarde. Het opwarmen van de aarde, met alle doden en ellende en rampen is een duidelijk gevolg van het egoïstisch ongelooflijk veel geld verdienen. Een aantal zeer grote bedrijven met hun bedrijfsconcepten blijven maar onveranderd in hun handelen terwijl wij met zekerheid met zijn allen weten dat het enorme grote schade aanricht aan de aarde en het leven op aarde. Wat doen wij christenen hieraan? Het klimaat veranderen heeft grote onverantwoordelijke bedrijven als fundatie, en bedrijven zijn mensen! Het zijn  mensen die grootschalig handelen in allerlei producten, diensten en grondstoffen waarbij christenen, rentmeesters het zeer nodig achten dat die mens extra toezicht houd op wat men doet en wat de gevolgen zijn. Maar wat zien we in de praktijk? Dat men, rentmeesters te weinig tot geen echte controle uitoefen op wat hebzuchtige en slechte mensen in mega bedrijven doet en dus enorme schade kan aanrichten me hun zich zelf verrijken. Wij christenen houden zich blind voor wat Gods tegenstanders aan het aanrichten zijn.

Het is de mentaliteit die we in de harde wereldse natuur van roofdieren zien, killers die als een brullende leeuwen zoeken naar iets om te verslinden.

Leave a Reply