Skip to main content

Terwijl de mensheid gefocust is op Corona zien de Chinezen kans hun aangerichte schade met kunstmatig ingrijpen, geo-engenering recht te zetten. Geo-engenering is een reeks aan maatregelen die landen kunnen nemen, zoals het weerpatroon ingrijpend willen veranderen, om zo snel de gevolgen van de opwarming van de aarde te beperken.

Corazon heeft er al meerder malen aandacht aan besteed en wil opnieuw benadrukken dat het inzetten van geo-engenering grote schadelijk gevolgen kan hebben voor Aarde, mens, planten en dieren.

Het rechtzetten van fouten van onze regeringen zoals het toestaan van extreme vervuilingen van de atmosfeer en veel te hoge uitstoot van CO2 door overproductie niet mag plaats vinden via kunstmatig ingrijpen. Om schade te voorkomen mogen regeringen alleen maar op natuurlijke wijze actie ondernemen tegen de opwarming van de aarde, en dat houd dus in niet door kunstmatig en gevaarlijk ingrijpen zoals met geo-engenering.

Zoals bijvoorbeeld in China, die bekend heeft gemaakt plannen te hebben om het experimentele weermodificatieprogramma fors uit te gaan breiden. Dat in een gebied dat anderhalf keer groter is dan India. Het gaat om 5,5 miljoen vierkante kilometer waar China het weer wil gaan regelen. Dus of het er wel of niet regent, zo staat er in een verklaring van de communistische overheid. Er zouden daar volgen Chinezen grote doorbraken zijn in technologie op het gebied van geo-engineering, zodat ze regen, hagel en sneeuw beter kunnen worden gereguleerd. Ze willen in 2025 het weersysteem op volle sterkte laten werken.

Minder natuur rampen met meer CO2 uitstoot

Volgens de Chinezen moet het weerprogramma natuurrampen voorkomen, de landbouwoogsten verbeteren en droogte verminderen ondanks de stijgende uitstoot van CO2 in dit productieland. Er zijn al wolken gecreëerd tijdens de Olympische Spelen in Beijing in 2008 om de smog te verminderen en regen te voorkomen.

Dagen waarop er belangrijke politieke bijeenkomsten zijn in de Chinese hoofdstad, is de lucht plots bijzonder blauw.

Het maken van wolken gebeurt al jaren in China en de VN doet niets. Ze veroorzaken wolken door grote hoeveelheden zilverjodide te injecteren in bestaande wolken samen met veel vocht, dat dan condenseert rond de nieuwe deeltjes, steeds zwaarder wordt en uiteindelijk als regen naar beneden valt. (Zilverjodide wordt algemeen beschouwd als een schadelijke, vervuilende en toxische verbinding. Inname van jodiden, waaronder zilverjodide, leidt tot huidirritatie, overmatige slijmproductiehoofdpijn en irritatie van slijmvliezen. Andere symptomen zijn mentale uitputting, bloedarmoede en gewichtsverlies. Chronische inname kan leiden tot argyrie, dat gekenmerkt wordt door het blauwgrijs worden van ogenhuid en slijmvliezen. Chronisch huidcontact kan leiden tot permanente verkleuring van de huid.(bron wikipedia)

Omstreden en toe-eigenend

De techniek is dus zeer omstreden. Het is namelijk niet bekend wat de gevolgen zijn voor het klimaat op de lange termijn. In het geval van China is het ook nog zo dat er mogelijk sprake is van ‘het stelen van regen’ uit andere regio’s en landen, zo staat in artikel van afgelopen jaar van de National Taiwan University. Het weghalen van wolken naar ene bepaald gebied zorg dat het ergen anders niet kan regenen

Er zijn ook andere radicale oplossingen, zoals het in de atmosfeer brengen van reflecterende deeltjes om zonlicht terug te kaatsen voor het de aarde bereikt en zo opwarming tegen te gaan. Maar dat heeft mogelijk ernstige gevolgen en experts zijn bang voor wat er gebeurt als een land daar op eigen houtje mee gaat experimenteren. Zo zouden de betrokken landen, als China de gevolgen willen beperken zodat ze gewoon door kunnen gaan met hun enorme vervuilingen en uitstoot van co2.

Wat is geo-engenering?

De term ‘geo-engineering’ beschrijft een reeks technologieën die het doel hebben, door grootschalige en opzettelijke wijzigingen van de energiebalans van de aarde, om temperaturen te verlagen en antropogene klimaatverandering tegen te gaan.

Maar geo-engenering technologieën bevinden zich in de onderzoeksfase en hun effectiviteit bij het verlagen van de mondiale temperaturen moet nog worden bewezen. Bovendien zijn er veel te weinig studies gepubliceerd die de milieueffecten, gezondheids aspecten voor mens en dieren sociaal-politieke effecten van het toepassen van geo-engineering documenteren.

Geo-engineeringstechnologieën die worden ingezet zullen significante grensoverschrijdende effecten kunnen hebben.

Over het algemeen kan je geo-engineeringstechnieken categoriseen als methodes voor het verwijderen van kooldioxide (CDR) of methodes voor zonnestralingbeheer (SRM) (of albedo-modificatie). CDR-methoden pakken de opwarmingseffecten van broeikasgassen aan door koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer te verwijderen. CDR-methoden omvatten oa metaal deeltjes verspreiden inde atmosfeer om wolken te creëren, oceaanbemesting en koolstofafvang en -vastlegging. SRM-methoden pakken klimaatverandering aan door de reflectiviteit van de atmosfeer of het oppervlak van de aarde te vergroten. Reflectoren in de ruimte zijn voorbeelden van SRM-methoden. SRM-methoden verwijderen geen broeikasgassen uit de atmosfeer, maar kunnen sneller worden ingezet maar met relatief onmiddellijke wereldwijde koelresultaten in vergelijking met CDR-methoden.

Leave a Reply