Skip to main content

Ecologische trainingen bij Caritas

Caritas Krakau lanceert een goed idee waarmee we hier ook mee uit de voeten kunnen. Als je kerkelijke jongeren toerust om bv duurzaamheids problemen in een en rond een parochie kan oplossen en natuurlijk ook om allerlei andere sociale en maatschappelijke problemen  op te lossen dan breng je de parochies weer in stelling en maak je het geloof in een parochie levend. Want er is zat te doen voor een katholiek christen. Hiervoor werd een Centrum voor jeugdactiviteiten opgericht.

Centrum voor jongeren trainingen

Het hoofddoel is ruimte te bieden aan workshops en opleidingen voor kerkelijk betrokken jongeren. Ten tweede willen ze ruimte creëren waar dingen kunnen gebeuren die niet direct met een project te maken hebben maar met kennis en ervaring delen ook word er een bewustzijn gekweekt hoe de jongeren een positieve houding ten opzichte van sociale problemen krijgen .Iets wat christenen op het lijf geschreven is of beter gezegd in het hart geschreven is.

Hoe kunnen we de ecologie en lokale gemeenschappen opbouwen.

Een Caritas jongeren centrum wil er voor zorgen dat vergaderingen, workshops en andere vormen van activiteit worden geleid door professionals. Tegenwoordig hebben ze in Polen een groot aantal NGO’s, lokale gemeenschappen, sociale comités of informele burgerinitiatieven die gespecialiseerd zijn in het helpen van specifieke groepen.

Hun acties zijn meestal gericht op een zeer individueel fragment van de samenleving. Ze hebben een missie en specifieke doelen, vaak werkend in de geest van een of ander idee of filosofie. Ze gaan de wereld in met een boodschap die helaas niet die van Jezus naasten liefde is, maar toch nuttig kan zijn.

Onderzoek alles en behouden het goede.

Ze hebben een open ruimte gecreëerd voor het uitwisselen van ervaringen en goede praktijk voorbeelden plaats kunnen vinden. Een ruimte die put uit wat de deelnemers aan het project en de uitgenodigde gasten te bieden hebben. Ze maken zoveel mogelijk optimaal gebruik van het aanwezige potentieel aan talenten onder van de jongeren die deelnemen. Daarnaast maken ze optimaal gebruik van de kennis en professionaliteit van vakkundige in het vakgebied van hulp verlenen. Met hun hulp organiseren ze psychologi, improvisatie, muziek en allerlei ecologische workshops. Daarnaast bieden ze workshops aan over het schrijven van sociale projecten. Elk van de verworven vaardigheden heeft als hoofd doel te worden gebruikt om te handelen ten voordele van de lokale Caritas in de kerk en daarmee de hele gemeenschap.

Wat doen ze zoal vanuit het jongeren activatie Centrum?

Ze gaan bijvoorbeeld naar scholen met vrijwilligers om de ideeën van het hulpverlenen ten voordele van anderen te promoten. Ze ontmoeten leden van allerlei vrijwilligersclub van de katholieke school om de ideeën van handelen ten behoeve van mensen in nood te delen en te promoten. Ze geloven sterk in de kracht van de interactie tussen mensen en in het kunnen leren door actie te ondernemen, ervaringen opdoen.

Ondanks de sterke circulerende stereotypen van onze katholieke kerk mensen met al de problemen rond misbruik van priester en bisschoppen willen jongeren toch helpen en betrokken raken en betrokken blijven.

Ze willen en moeten toch gewoon de zin en het doel van de kerk kunnen zien.

Ze hopen bij Caritas dat deelnemers het gevoel weer ontdekten van de rijkdom aan liefde en respect die verscholen ligt in het hulp bieden en in onbaatzuchtig werk. Wil je de grootste worden ? Vroeg Jezus. Dan moet je alle dienen!

Leave a Reply