Skip to main content

Een aantal onderzoeksinstituten waaronder Louis bolk, WUR en TNO hebben een onderzoek gedaan naar de uitwerkingen van biologisch voer en regulier gangbaar voer. Dit onderzoek werd gedaan bij 150 kippen, die voor een langere periode gemonitord werden door de verschillende onderzoekers. De kippen werden verdeeld in 2 gelijke groepen. De ene groep kreeg biologisch, de andere niet-biologisch voer. Er kwam een opmerkelijk resultaat naar voren. In de uiteindelijke conclusie werd duidelijk dat de kippen, die het biologische voer kregen, gezonder waren en beter bestand tegen ziekten.

Opmerkelijk en niet verrassend te noemen toch? Wat een wereldwijd baanbrekend onderzoek had kunnen worden, in het voordeel van biologische landbouw, werd op het laatste moment op discutabele wijze door TNO getorpedeerd. Het onderzoeksresultaat werd afgedaan als niet bewezen dat biologisch voer gezonder was. De conclusie werd dan ook officieel: een niet echt significant verschil meetbaar tussen biologisch en niet biologisch. Dit natuurlijk tot grote ergernis van de wetenschappers van onder andere Louis Bolk, die dit afzwakken van resultaten als verraad zagen. De WUR bevestigde de overtuigende resultaten wel, maar hield zich vreemd genoeg wat afzijdig. TNO gaf niet volmondig toe dat biologische voeding geclassificeerd moet worden als betere en gezondere voeding voor mens en dier.

TNO  was een raadsel op dat moment

Waarom TNO zich ineens op laatste moment zich terug trok en de zeer positief bewezen werking van biologische voeding op kippen omboog in geen significant verschil, is tot nu toe nooit echt duidelijk geworden. Wel was duidelijk dat volgens de toenmalige minister van LNV, die zowel het onderzoek liet bewaken door een topambtenaar als wel mee financierde, dat er wel heel veel financiële belangen waren rond de reguliere manier van landbouw. Hiermee suggereerde hij dat hij niet raar zou opkijken dat als er waarschijnlijk op basis van financiële belangen inmenging bij TNO door deze belangen groepen is aangedrongen. Hun zou dan zijn dat TNO hun miljarden handeltje niet als niet positief tegen over de positievere biologische landbouw moest gaan zetten. TNO mocht daarom denken wij niet verwijzen naar de betere werking van biologische voeding ten opzichte van reguliere voeding.

Wat gebeurde er eigenlijk met de kippen?

Zoals we al zeiden de kippen werden opgedeeld in twee groepen van elk 75 kippen. De een kreeg de gehele periode het zelfde voer en de ander een ander voer. Ofwel A kreeg biologisch en B kreeg gangbaar voer. In eerste instantie waren er geen echte verschillen te meten in de kippen dan alleen dat B kippen met gangbaar voer zelfs wat sneller groeide. Maar toen er in het proces opzettelijk een griep virus werd ingespoten in alle kippen gebeurde er iets opmerkelijks met de kippen. De groei bij beide kippen stopte een tijdje tijdens de griep maar werd door A kippen veel sneller weer opgepakt dan bij B kippen. De groei voorsprong van B werd zelfs door A ingehaald . Maar wat ook opmerkelijk was is dat het immuun systeem van A kippen opmerkelijk veel beter werkte, heel sterk reageerde tegen het virus waardoor deze kippen zowel sneller herstelde maar ook daarna een spurt konden maken in de groei en daardoor zelf groter werden uiteindelijk dan B kippen.

Eindconclusie zou dus moeten zijn dat biologisch voeren veel gezonder voor kippen was dan met gangbaar voer maar de praktijk liet duidelijk iets ander zien .

De onderzoekers van Louis Bolk waren ook overdonderd dat ze in het eind rapport niet meer dit mocht meedelen met de wereld dat biologisch voer bewijsbaar veel beter is. Ze werden onder druk gezet en verplicht de conclusie bij te stellen onder dwang van TNO. Waardoor uiteindelijk het hele onderzoek afgedaan werd dat zowel A als B kippen goed en gezond waren zonder grote verschillen, punt. Wat eigenlijk betekend ga door met de huidige manier van landbouw want biologisch is niet significant gezonder dus waarom die moeite doen. Dit is dus een leugen want logisch toch dat biologisch veel gezonder zou zijn voor dier en mens. En dat werd ook bewezen. Ook de toenmalige LNV ambtenaar kon niet anders dan dit aangepast rapport en advies over te nemen terwijl hij en LNV met minister Veerman ook wist van de opmerkzame verschillen rond herstel van ziekte bij biologisch gevoerde kippen.

Wat zou dit kunnen betekenen voor de huidige landbouw en de gezondheid zorg 

Corazon denk dat dit nu nog niet veel zal gaan betekenen omdat alles zo afgedaan is als of er geen verschil was. De lobby van al de grootte belangen partijen van de huidige landbouw zal zo een rapport van TNO, WUR , LNV en Louis Bolk wel graag willen gebruiken om mee te schermen en te debatteren . Dat je dus niet gezonder of minder gezonder word van wel biologisch te eten of niet biologisch te eten. Want  wanneer duidelijk word dat biologisch eten dit soort gezondheid voordelen oplevert zou dat wel eens de doorslag kunnen geven in hoe de samenleving , consument en regering er naar zal kijken en zal handelen. Gezondheid aspecten optellen bij de andere voordelen zoals de bodem gesteldheid en de bio diversiteit dan is het onhoudbaar geworden voor de reguliere landbouw om door te willen produceren op de huidige onfrisse manier van niet biologisch boeren. Want biologisch is normaal en dus blijkt dat niet biologisch iets doet met ons afweer systeem.

Maar Corazon wil verder kijken met dit rapport want wat zou de impact kunnen worden op de gehele gezondheid zorg?

Corazon ziet een aantal belangen partijen die sterk tegen de biologische landbouw zijn. We kijken dan naar bedrijven zoals Bayer, een gigant in de landbouw wereld maar ook in de medische wereld. Bayer die zich zowel begeeft op de markt met GMO zaden als wel met landbouw producten als allerlei landbouw gif. Iets wat in de biologische landbouw is als vloeken in de kerk. Maar Bayer heeft ook medicijnen als handeltje. Miljarden handel dat men mag aanbieden in de gezondheid zorg om vooral het falen van het natuurlijk immuun systeem tegen ziekten te ondersteunen. Want medicijnen zijn er bij falen van het lichaam bij ziekte en herstel van ziekten. Wat als dat nu komt omdat ons immuun systeem slechter word door het kunstmatig, niet biologisch voedsel wat we eten. Naast Bayer die zo een multi belang heeft bij business as usual zijn er ook bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in niet biologische veevoer, kunstmest en landbouw werktuigen. Al met al bij elkaar zeer lucratieve bedrijven die zich nu op basis van de niet biologische landbouw zich stinkend rijk ziet worden. Maar rijk worden en blijven bij biologische landbouw zal voor deze bedrijven niet meer mogelijk zijn, tenzij ze bekeren.

Leave a Reply